Myconolak

1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Myconolak but. 2,5 ml, lakier do paznokci, leczniczy

Amorolfine

78.4 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania miejscowego. Amorolfina wykazuje działanie grzybostatyczne i grzybobójcze oparte na zmianie w ścianie komórkowej grzybów, ukierunkowanej przede wszystkim na syntezę steroli. Zmniejsza zawartość ergosterolu, a w tym samym czasie kumulują się nietypowe sferycznie sterole. Wykazuje wysoką aktywność przeciwko powszechnym i przypadkowym czynnikom wywołującym grzybicę paznokci: drożdżaki - Candida albicans i inne gatunki Candida; dermatofity - Trichophyton rubrun, T. interdigitale, T.mentagrophytes i inne gatunki Trichophyton, Epidermophyton floccosum, Microsporum; pleśnie - Scopulariopsis; słabo wrażliwe pleśnie - Aspergillus, Fusarium, Mucorale; oraz grzyby ciemnobarwiakowe - Hendersonula, Arternaria, Cladosporium. Amorolofina z lakieru do paznokci penetruje do wewnątrz i przenika przez płytkę paznokciową, stąd może niszczyć grzyby znajdujące się w łożysku paznokcia. Ogólnoustrojowe wchłanianie amorolofiny w tym sposobie podania jest bardzo małe.

Dawkowanie

Miejscowo. Dorośli. Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tyg. może okazać się korzystna w niektórych przypadkach. Dzieci: ze względu na brak danych, nie zaleca się stosowania u dzieci. Szczególne grupy pacjentów. Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Sposób podania. Przed pierwszym nałożeniem lakieru, należy dokładnie spiłować zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) za pomocą dołączonego pilnika. Po czym powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym nałożeniem lakieru, zakażone paznokcie należy w zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości lakieru. Następnie jedną z dołączonych wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier na całą powierzchnię chorego paznokcia. Pozostawić do wyschnięcia 3-5 min. Po użyciu, oczyścić szpatułkę alkoholem. Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie jest to 6 mies. (paznokcie u rąk) i9-12 mies. (paznokcie u stóp). Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3-miesięcznych. Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym.

Wskazania

Grzybica paznokci wywołana przez dermatofity, drożdże i pleśnie bez zajęcia macierzy paznokcia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amorolfinę, pozostałe składniki leku. Pacjenci z wykazaną nadwrażliwością na leczenie.

Środki ostrożności

Należy unikać kontaktu lakieru do paznokci z oczami, uszami i błonami śluzowymi. Pacjenci ze stanami predysponującymi do grzybiczych zakażeń paznokci (np. zaburzeniami krążenia obwodowego, cukrzycą i immunosupresją), powinni omówić odpowiednie leczenie z lekarzem. Pacjenci z dystrofią paznokci i zniszczoną płytką paznokciową powinni omówić szczegóły odpowiedniego leczenia z lekarzem. Należy unikać stosowania lakieru do paznokci lub sztucznych paznokci podczas leczenia. Amorolfinanie jest zalecana u dzieci, ponieważ nie są dostępne dane kliniczne. Pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych. Podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne rękawice w celu ochrony preparatu na paznokciach.

Niepożądane działanie

Rzadko: zaburzenia płytki paznokciowej, odbarwienie płytki paznokciowej, łamliwość paznokci (onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhesis). Bardzo rzadko: uczucie pieczenia skóry. Częstosć nieznana: rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny.

Ciąża i laktacja

Biorąc pod uwagę niewielkie ogólnoustrojowe wchłanianie amorolfiny, nie jest spodziewane działanie niepożądane na płód, jednakże jako środek ostrożności zaleca się unikać stosowania preparatu podczas ciąży. Nie przewiduje się wpływu na dziecko karmione piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa matki karmiącej piersią na amorolfinę jest nieznaczna. Preparat może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Nie przeprowadzono specjalnych badań obejmujących jednoczesne leczenie innymi lekami do stosowania miejscowego.

Cena

Myconolak, cena 100% 78.4 zł

Preparat zawiera substancję: Amorolfine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."