Mucosolvan®

1 tabl. zawiera 30 mg chlorowodorku ambroksolu; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mucosolvan® 20 szt., tabl.

Ambroxol hydrochloride

18.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek mukolityczny. Zwiększa wydzielanie śluzu w drogach oddechowych i poprawia jego transport (klirens śluzowo-rzęskowy), co w efekcie ułatwia odkrztuszanie i łagodzi kaszel. Ambroksol wchłaniania się szybko i niemal całkowite po podaniu doustnym, osiągając Cmax 1-2,5 h po podaniu. W ok. 90% wiąże się z białkami osocza. Po podaniu doustnym ok. 30% dawki jest eliminowane w wyniku metabolizmu pierwszego przejścia. Ambroksol jest metabolizowany głównie w wątrobie w procesie glukuronidacji i częściowo, z udziałem CYP3A4, także do kwasu dibromoantranilowego (około 10% dawki). T0,5 wynosi 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę, działanie leku można zwiększyć stosując 2 tabl. 2 razy na dobę. Sposób podania. Tabletki należy popijać płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłków. Nie podawać przed snem.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby płuc i oskrzeli przebiegające z zaburzeniem wydzielania śluzu oraz utrudnieniem jego transportu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ambroksol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Dziedziczna, rzadko występująca nietolerancja laktozy.

Środki ostrożności

Zachować ostrożność w przypadku niewydolności nerek lub ciężkiej niewydolności wątroby. Tak jak w przypadku innych leków metabolizowanych w wątrobie i następnie wydalanych przez nerki, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek można spodziewać się gromadzenia metabolitów ambroksolu w organizmie. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP) związanych ze stosowaniem ambroksolu. Jeśli wystąpią objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie. Dodatkowo w początkowej fazie SJS lub TEN u pacjentów mogą najpierw wystąpić niespecyficzne (prodromalne) objawy grypopodobne, takie jak: gorączka, uogólniony ból ciała, zapalenie błony śluzowej nosa, kaszel i ból gardła. Niespecyficzne objawy grypopodobne mogą być błędnie leczone za pomocą leków stosowanych w kaszlu i przeziębieniu. 1 tabletka zawiera 171 mg laktozy, co odpowiada 684 mg laktozy w największej zalecanej dawce dobowej (120 mg chlorowodorku ambroksolu, tj. 4 tabl.) - pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tabletek.

Niepożądane działanie

Często: nudności. Niezbyt często: biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd), ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica).

Ciąża i laktacja

Ambroksol przenika przez barierę łożyskową. Na podstawie dużego doświadczenia klinicznego u kobiet ciężarnych po 28. tyg. ciąży nie wykazano szkodliwego wpływu leku na stan zdrowia płodu. Pomimo tego, należy zachować zwykłe środki ostrożności podczas stosowania leku u kobiet w ciąży. Zwłaszcza w I trymestrze ciąży nie zaleca się stosowania. Ambroksol przenika do mleka kobiecego. Chociaż nie powinno to być szkodliwe dla noworodków karmionych mlekiem matki, nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią. Badania przedkliniczne nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję.

Uwagi

Brak dowodów na wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie wykazano istotnych klinicznie niekorzystnych interakcji z innymi lekami. Nie należy stosować ambroksolu jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi (np. kodeiną), ponieważ mogą one hamować odruch kaszlowy i utrudniać odkrztuszanie upłynnionego śluzu z drzewa oskrzelowego.

Cena

Mucosolvan®, cena 100% 18.0 zł

Preparat zawiera substancję: Ambroxol hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."