Muccosinal

1 tabl. musująca zawiera 600 mg acetylocysteiny. Preparat zawiera laktozę, sorbitol, sód.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Muccosinal 10 szt. (blister), tabl. musujące

Acetylcysteine

2019-04-05

Działanie

Lek mukolityczny. Acetylocysteina jest pochodną aminokwasu cysteiny o działaniu sekretolitycznym i sekretomotorycznym w drogach oddechowych. Prawdopodobnie rozszczepia wiązania disiarczkowe w łańcuchach mukopolisacharydowych i powoduje depolimeryzcję łańcuchów DNA (w wydzielinie). W wyniku tego działania zmniejsza lepkość śluzu i ułatwia odkrztuszanie. Po podaniu doustnym acetylocysteina jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu pokarmowego. Biodostępność po podaniu doustnym jest bardzo niska - ok. 10%. Cmax w osoczu uzyskuje się po 1-3 h po podaniu. Wiązanie z białkami osocza wynosi ok. 50%. Acetylocysteina i jej metabolity mogą występować w organizmie w trzech różnych postaciach: częściowo jako wolna substancja, częściowo jako związana z białkami przez nietrwałe wiązania disiarczkowe oraz częściowo w składzie aminokwasów. Acetylocysteina jest wydalana prawie wyłącznie przez nerki w postaci nieaktywnych metabolitów. T0,5 acetylocysteiny w osoczu wynosi ok. 1 h i jest głównie wynikiem szybkiej biotransformacji w wątrobie. Z tego względu niewydolność wątroby powoduje wydłużenie T0,5 nawet do 8 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. musująca raz na dobę. Młodzież w wieku 14 lat i powyżej: pół tabletki 2 razy na dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dziennej dawki 600 mg. Leku nie stosować dłużej niż przez 4-5 dni bez konsultacji z lekarzem. W trakcie leczenia acetylocysteiną należy przyjmować zwiększoną ilość płynów, co pomaga w utrzymaniu działania mukolitycznego. Leku nie należy stosować u pacjentów w wieku poniżej 14 lat, ponieważ dawka acetylocysteiny jest zbyt wysoka. Sposób podania. Lek powinien być przyjmowany po posiłku. Tabletkę rozpuścić w połowie szklanki wody. Podać bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, jednak nie później niż 2 h po przygotowaniu. W trakcie leczenia acetylocysteiną należy przyjmować zwiększoną ilość płynów, co pomaga w utrzymaniu działania mukolitycznego.

Wskazania

Leczenie ostrych stanów w przebiegu chorób układu oddechowego - w przeziębieniu i przewlekłych chorobach układu oddechowego przebiegających z wydzielaniem lepkiego śluzu i utrudnionym odkrztuszaniem. Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży od 14. rż.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Zaostrzenie astmy. Przewlekły stan zapalny dwunastnicy i choroba wrzodowa żołądka. Ze względu na wysoką zawartość substancji czynnej, leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 14 lat. Dostępne są inne odpowiednie postacie farmaceutyczne.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność, podczas stosowania u pacjentów z cukrzycą. Ze względu na ryzyko ciężkich reakcji skórnych, jeśli zmiany na skórze pojawiają się po zastosowaniu acetylocysteiny, może być konieczne udzielenie pacjentowi natychmiastowej opieki medycznej, a leczenie acetylocysteiną należy przerwać. Szczególne środki ostrożności należy zachować podczas stosowania acetylocysteiny u pacjentów z astmą lub pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie. Szczególną uwagą należy zwrócić na pacjentów z nietolerancją histaminy. Należy unikać długotrwałego leczenia acetylocysteiną, ponieważ może to mieć wpływ na metabolizm histaminy i może wywołać objawy nietolerancji histaminy (np. ból głowy, naczynioruchowy nieżyt nosa, swędzenie). Zastosowanie acetylocysteiny, szczególnie na początku leczenia, może prowadzić do skraplania, a tym samym zwiększenia ilości wydzieliny oskrzelowej. Jeśli pacjent nie jest w stanie wystarczająco odkrztusić, powinny zostać przeprowadzone odpowiednie procedury (np. drenaż i odessanie). Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Preparat zawiera sorbitol - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy. Preparat zawiera ok. 138 mg (6 mmol) sodu w 1 tabletce musującej - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, ból głowy, szum uszach, tachykardia, niedociśnienie, zapalenie jamy ustnej, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, pokrzywka, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, świąd, gorączka. Rzadko: duszność, skurcz oskrzeli (przede wszystkim u pacjentów z nadreaktywnością układu oddechowego w przypadku astmy oskrzelowej), niestrawność. Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny, reakcja anafilaktyczna/rzekomoanafilaktyczna, krwotok, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczna martwica naskórka. Częstość nieznana: obrzęk twarzy. Różne badania potwierdzają zmniejszoną agregację płytek krwi w obecności acetylocysteiny. Znaczenie kliniczne tej reakcji nie zostało jeszcze ustalone.

Ciąża i laktacja

Zaleca się unikanie stosowania leku podczas ciąży. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania acetylocysteiny/metabolitów do mleka kobiecego. Decyzję, czy należy przerwać karmienie piersią czy przerwać/powstrzymać się od stosowania leku należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla kobiety.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Acetylocysteina może wpływać na wyniki oznaczeń salicylanów metodą kolorymetryczną oraz na wyniki oznaczeń ciał ketonowych w moczu.

Interakcje

Badania dotyczące interakcji z innymi lekami były prowadzone jedynie u dorosłych. Stosowanie węgla aktywowanego może redukować działanie acetylocysteiny. Chlorowodorek tetracykliny (z wyłączeniem doksycykliny), może być stosowany co najmniej 2 h po zastosowaniu acetylocysteiny. Acetylocysteina może osłabić działanie niektórych antybiotyków - podczas badań in vitro zgłaszane były interakcje z aminoglikozydami, cefalosporynami, półsyntetycznymi penicylinami i tetracyklinami. Należy unikać jednoczesnego stosowania tych antybiotyków i acetylocysteiny; acetylocysteinę można stosować po upływie co najmniej 2 h po zastosowaniu wyżej wymienionych antybiotyków. Nie dotyczy to cefiksymu i lorakarbefu. Dezaktywację tych antybiotyków po bezpośrednim zmieszaniu z acetylocysteiną opisywano jedynie w badaniach in vitro. Nie odnotowano takiego działania dla amoksycyliny, cefuroksymu, doksycykliny, erytromycyny i tiamfenikolu. Leki przeciwkaszlowe hamują odruch kaszlu, co może prowadzić do niebezpiecznego nagromadzenia śluzu w drogach oddechowych. Dlatego możliwość jednoczesnego stosowania acetylocysteiny z lekami przeciwkaszlowymi wymaga wyraźnego wskazania i starannego monitorowania. Niektóre badania sugerują, że acetylocysteina może zwiększyć efekt rozszerzania naczyń na skutek działania nitrogliceryny i zwiększenia efektu przeciwkrzepliwego na trombocyty. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jasne. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie acetylocysteiny i nitrogliceryny, pacjent powinien być monitorowany pod kątem potencjalnego niedociśnienia, które może być poważne i może objawiać się bólem głowy. Nie jest wskazane rozpuszczanie preparatów zawierających acetylocysteinę z innymi lekami.

Preparat zawiera substancję: Acetylcysteine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."