Moviprep

Zestaw zawiera 2 saszetki. Saszetka A zawiera: 100 g Makrogolu 3350, 7,500 g bezwodnego siarczanu sodu, 2,691 g chlorku sodu, 1,015 g chlorku potasu. Preparat zawiera aspartam. Saszetka B zawiera: 4,700 g kwasu askorbowego, 5,900 g askorbinianu sodu. Stężenie jonów elektrolitów po rozpuszczeniu obu saszetek w 1 l wody wynosi: 181,6 mmol/l (z czego absorbowalne jest nie więcej niż 56,2 mmol) sodu, 52,8 mmol/l  siarczanów, 59,8 mmol/l  chlorków, 14,2 mmol/l  potasu, 29,8 mmol/l  askorbinianu. Preparat zawiera aspartam.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Moviprep 1 zestaw, proszek do sporz. roztw. doustnego

Ascorbic acid,

Macrogol,

Potassium chloride,

Sodium ascorbate,

Sodium chloride,

Anhydrous sodium sulphate

63.1 zł 2019-04-05

Działanie

Osmotyczny lek przeczyszczający. Doustne przyjmowanie roztworów elektrolitowych na bazie makrogolu wywołuje umiarkowaną biegunkę i skutkuje szybkim opróżnieniem jelita grubego. Makrogol 3350, siarczan sodu i duże dawki kwasu askorbowego wywołują w jelicie reakcję osmotyczną o skutkach przeczyszczających. Makrogol 3350 zwiększa objętość stolca, co wyzwala ruchy jelita grubego za pośrednictwem szlaków nerwowo-mięśniowych. Fizjologicznym następstwem jego działania jest przyspieszenie pasażu zmiękczonych mas kałowych przez okrężnicę. Elektrolity wchodzące w skład preparatu oraz w dodatkowo przyjmowanych płynach mają zapobiegać znaczącym klinicznie zmianom stężenia sodu, potasu lub wody, zmniejszając tym samym ryzyko odwodnienia. Makrogol 3350 pozostaje w jelicie w postaci niezmienionej. Właściwie nie jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jeżeli makrogol 3350 zostanie wchłonięty, jest wydalany z moczem. Kwas askorbowy jest wchłaniany głównie w jelicie cienkim na drodze transportu aktywnego, zależnego od sodu i podlegającemu nasyceniu. Istnieje odwrotna zależność pomiędzy przyjętą dawką a procentową ilością wchłoniętej dawki. W przypadku dawek doustnych wynoszących 30-180 mg, wchłonięciu ulega ok. 70–85% dawki. W następstwie doustnego przyjęcia do 12 g kwasu askorbowego, wchłaniane jest tylko 2 g. Po doustnym przyjęciu dużych dawek kwasu askorbowego i w przypadku, gdy jego stężenie w osoczu przekroczy 14 mg/l, wchłonięty kwas askorbowy jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Pacjenci w podeszłym wieku: pojedynczy cykl leczenia polega na przyjęciu 2 l roztworu. Zdecydowanie zaleca się, aby podczas cyklu leczenia pacjent przyjął również dodatkowy 1 l płynów, w skład których wchodzić mogą woda, lekkie, klarowne zupy, soki owocowe bez miąższu, napoje bezalkoholowe, herbata i/lub kawa bez mleka. Litr roztworu preparatu przygotowuje się rozpuszczając zawartość jednej „saszetki A” i jednej „saszetki B” w wodzie, by uzyskać 1l roztworu. Tak przygotowany roztwór należy wypić w ciągu 1-2 h. Tak samo należy przygotować i wypić drugi litr roztworu w ramach tego samego cyklu leczenia. Pojedynczy cykl leczenia może być zastosowany w dawkach podzielonych lub w pojedynczej dawce, a czas leczenia zależy od tego, czy zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym, czy bez znieczulenia ogólnego zgodnie z opisaną poniżej procedurą: dla zabiegów wykonywanych w znieczuleniu ogólnym: 1. Dawki podzielone: 1l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 1l roztworu wcześnie rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 2 h przed rozpoczęciem zabiegu. 2. Dawka pojedyncza: 2l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg albo 2l roztworu rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 2 h  przed rozpoczęciem zabiegu. Dla zabiegów wykonywanych bez znieczulenia ogólnego: 1. Dawki podzielone: 1l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg i 1l roztworu wcześnie rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 1 h przed rozpoczęciem zabiegu. 2. Dawka pojedyncza: 2l roztworu wieczorem w dniu poprzedzającym zabieg albo 2l roztworu rano w dniu zabiegu. Należy zapewnić, aby przyjmowanie leku, jak również innych klarownych płynów zostało zakończone co najmniej 1 h przed rozpoczęciem zabiegu. Należy poinformować pacjenta, by przewidział odpowiednią ilość czasu na dojazd do pracowni kolonoskopii. Nie należy przyjmować żadnych pokarmów stałych od chwili rozpoczęcia przyjmowania leku do zakończenia zabiegu. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat: ze względu na brak badań nie należy podawać preparatu.

Wskazania

Preparat do stosowania u osób dorosłych w celu oczyszczenia jelita przed zabiegami klinicznymi wymagającymi oczyszczonego jelita, jak np. przed badaniem endoskopowym lub radiologicznym jelita.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niedrożność lub perforacja jelit lub żołądka. Zaburzenia opróżniania żołądka (np. gastropareza). Niedrożność jelita. Fenyloketonuria (ze względu na zawartość aspartamu). Niedobór G-6-PD (ze względu na zawartość askorbinianów). Toksyczne rozszerzenie okrężnicy olbrzymiej - poważne powikłanie ostrych stanów zapalnych jelita grubego, w tym choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nie stosować u nieprzytomnych pacjentów.

Środki ostrożności

Biegunka jest spodziewanym efektem wynikającym ze stosowania preparatu. Preparat należy stosować z zachowaniem ostrożności u bardzo osłabionych pacjentów w złym stanie ogólnym lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami klinicznymi takimi jak: upośledzony odruch gardłowy lub tendencja do zadławiania lub zarzucania pokarmu, zaburzenia przytomności, ciężka niewydolność nerek (CCr < 30 ml/min), niewydolność serca (III lub IV stopnia w skali NYHA), ryzyko wystąpienia arytmii, na przykład u pacjentów z chorobą układu krążenia lub chorobą tarczycy, odwodnienie, poważna choroba zakaźna o ostrym przebiegu. Przed podaniem preparatu należy wyleczyć odwodnienie. Płyn zawarty w leku rozpuszczonym w wodzie nie zastępuje płynów przyjmowanych normalnie, należy przyjmować normalną ilość płynów. Pacjenci z zaburzeniami świadomości lub pacjenci z tendencją do zadławiania lub zarzucania pokarmu powinni być uważnie obserwowani podczas stosowania leku, szczególnie, jeżeli jest on podawany przez zgłębnik żołądkowy. W przypadku pojawienia się objawów wskazujących na arytmię lub zmiany poziomu płynów/elektrolitów (np. obrzęk, duszności, nasilające się zmęczenie, niewydolność serca), należy dokonać pomiaru stężenia elektrolitów w osoczu, monitorować EKG i zastosować odpowiednie leczenie. W przypadku pacjentów osłabionych i wyniszczonych, pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek, arytmią oraz zagrożonych zaburzeniem równowagi elektrolitowej lekarz powinien rozważyć wykonanie oznaczenia stężenia elektrolitów, testu czynności nerek oraz EKG przed zastosowaniem preparatu i po jego zastosowaniu jeżeli istnieje taka potrzeba. Odnotowano rzadkie doniesienia o wystąpieniu poważnych zaburzeń rytmu serca, w tym migotania przedsionków, związanych z zastosowaniem jonowych osmotycznych środków przeczyszczających do przygotowywania jelita do zabiegu. Występują one przeważnie u pacjentów z czynnikami ryzyka zaburzeń pracy serca i zaburzeniami gospodarki elektrolitowej. W przypadku wystąpienia znacznego wzdęcia, rozdęcia brzucha, bólu brzucha lub innych reakcji utrudniających przygotowanie do zabiegu pacjent może ograniczyć lub chwilowo zaprzestać przyjmowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Preparat zawiera 56,2 mmoli przyswajalnego sodu na litr. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie. Preparat zawiera 14,2 mmol potasu na litr. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów z niewydolnością nerek lub pacjentów kontrolujących zawartość potasu w diecie. Preparat zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Niepożądane działanie

Biegunka jest spodziewanym skutkiem przygotowywania jelit do zabiegu. Bardzo często: ból brzucha, nudności, rozdęcie brzucha, dyskomfort okolic odbytu, złe samopoczucie, gorączka. Często: zaburzenia snu, zawroty głowy, ból głowy, wymioty, niestrawność, dreszcze, pragnienie, głód. Niezbyt często: trudności z przełykaniem, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, dyskomfort. Częstość nieznana: reakcja alergiczna, w tym reakcja anafilaktyczna, duszność i reakcje skórne, zaburzenia równowagi elektrolitowej, w tym spadek zawartości dwutlenku węgla we krwi, hiper- i hipokalcemia, hipofosfatemia, hipokaliemia i hiponatremia oraz zmiany stężenia chlorków we krwi, odwodnienie, drgawki powiązane ze znaczną hiponatremią, przejściowy wzrost ciśnienia krwi, arytmia, kołatanie serca, wzdęcia, odruchy wymiotne, alergiczne reakcje skórne, w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień.

Ciąża i laktacja

W czasie ciąży i w okresie laktacji preparat powinien być przyjmowany wyłącznie, jeśli lekarz uzna to za konieczne.

Uwagi

Preparat nie wywiera żadnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

W ciągu 1 h od przyjęcia preparatu nie należy przyjmować leków doustnych, ponieważ mogą zostać wypłukane z przewodu pokarmowego i nie zostaną wchłonięte. Szczególnie może to dotyczyć działania leków o wąskim zakresie terapeutycznym lub krótkim czasie połowicznego rozpadu.

Cena

Moviprep, cena 100% 63.1 zł

Preparat zawiera substancję: Ascorbic acid, Macrogol, Potassium chloride, Sodium ascorbate, Sodium chloride, Anhydrous sodium sulphate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."