Motti

1 g kremu zawiera 25 mg lidokainy i 25 mg prylokainy; krem zawiera olej rycynowy uwodorniony polioksylenowany.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Motti tuba 30 g, krem

Prilocaine,

Lidocaine

87.66 zł 2019-04-05

Działanie

Krem o działaniu miejscowo znieczulającym. Zapewnia znieczulenie skóry poprzez uwalnianie lidokainy i prylokainy z kremu do warstw naskórka i skóry właściwej w okolicy skórnych receptorów i zakończeń nerwowych pośredniczących w odczuwaniu bólu. Lidokaina i prylokaina powodują stabilizację błon neuronów przez hamowanie przepływu jonów koniecznego dla zainicjowania i przewodzenia impulsów nerwowych, co skutkuje miejscowym znieczuleniem okolicy poddanej działaniu leku. Jakość znieczulenia zależy od czasu zastosowania środka oraz jego dawki. Po zastosowaniu kremu na nieuszkodzoną skórę pod opatrunkiem okluzyjnym, czas potrzebny do uzyskania odpowiedniego znieczulenia wynosi 1-2 h, w zależności od rodzaju zabiegu lub procedury przewidzianej do wykonania. Ze względu na to, że skóra twarzy jest cienka a ukrwienie duże, maksymalny skutek anestetyczny uzyskuje się po 30-60 min na czole oraz na policzkach. Podobnie, znieczulenie miejscowe męskich narządów płciowych uzyskuje się po 15 min stosowania kremu. Czas trwania znieczulenia po zastosowaniu kremu przez 1-2 h wynosi co najmniej 2 h od zdjęcia opatrunku, z wyjątkiem twarzy, gdzie czas trwania znieczulenia jest krótszy. Lek jest równie skuteczny i wykazuje początek działania po takim samym czasie dla wszystkich rodzajów pigmentacji skóry (typy skóry od I do VI). Wchłanianie ogólnoustrojowe lidokainy i prylokainy z kremu zależy od zastosowanej dawki, powierzchni skóry, na którą zastosowano lek oraz czasu kontaktu kremu ze skórą. Dodatkowymi czynnikami są grubość skóry, a także inne warunki, takie jak choroby skóry oraz obecność owłosienia lub stopień wygolenia. Przykładowo, po zastosowaniu na nieuszkodzoną skórę uda, stopień wchłaniania lidokainy i prylokainy wynosi ok. 5%; na nieuszkodzoną skórę twarzy - 10%. Po zastosowaniu kremu na owrzodzenia kończyn dolnych, wpływ na wchłanianie składników kremu może mieć również charakterystyka samego owrzodzenia. Stężenia we krwi po zastosowaniu kremu są 20-60% mniejsze w przypadku prylokainy niż w przypadku lidokainy. Główną drogę eliminacji lidokainy i prylokainy z ustroju stanowi metabolizm wątrobowy, a metabolity są wydalane z moczem. Należy zakładać, że toksyczność lidokainy oraz prylokainy podlegają sumowaniu.

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i młodzież w wieku ≥12 lat. Skóra. Niewielkie zabiegi, np. nakłucie żyły lub leczenie chirurgiczne niedużych zmian: 2 g (1/2 tubki 5 g) lub około 1,5 g/10 cm2 przez 1-5 h (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się); zabiegi na świeżo ogolonej skórze większych obszarów ciała, np. depilacja laserowa (krem stosowany samodzielnie przez pacjenta): maksymalnie 60 g, maksymalna powierzchnia poddawana działaniu - 600 cm2 przez co najmniej 1 h, ale nie dłużej niż przez 5 h (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się); zabiegi na skórze większych obszarów ciała w warunkach szpitalnych, np. pobieranie przeszczepu skórnego: w przybliżeniu 1,5-2 g/10 cm2 przez 2-5 h (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się); skóra męskich narządów płciowych przed iniekcją środków miejscowo znieczulających: 1 g/10 cm2 przez 15 min; skóra żeńskich narządów płciowych przed iniekcją środków miejscowo znieczulających: 1-2 g/10 cm2 przez 60 min (w razie stosowania na skórę narządów płciowych żeńskich jedynie kremu przez 60 lub 90 min, nie jest zapewnione wystarczające znieczulenie do leczenia kłykcin kończystych metodą termokauteryzacji lub diatermii). Błona śluzowa narządów płciowych. Chirurgiczne leczenie zlokalizowanych zmian, np. wycięcie kłykcin kończystych oraz przed iniekcją leków miejscowo znieczulających: 5-10 g przez 5-10 min (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się; stężenia we krwi u pacjentów leczonych dawkami >10 g nie zostały określone; u pacjentów w młodym wieku o mc. Owrzodzenia kończyn dolnych (wyłącznie dorośli) - mechaniczne czyszczenie lub opracowanie chirurgiczne rany: 1-2 g/10 cm2 do dawki maksymalnej 10 g na owrzodzenie(a) kończyn dolnych przez 30-60 min (stężenia we krwi u pacjentów leczonych dawkami >10 g nie zostały określone; krem był stosowany do leczenia owrzodzeń kończyn dolnych do 15 razy w okresie 1-2 mies. bez utraty skuteczności lub zwiększenia liczby lub nasilenia zdarzeń niepożądanych). Dzieci w wieku 0 do 11 lat. Drobne zabiegi i procedury, np. nakłucie żyły lub leczenie chirurgiczne niedużych zmian (ok. 1 g/10 cm2 przez 1 h) - noworodki i niemowlęta w wieku 0-2 mż.: do 1 g oraz do 10 cm2 przez 1 h (nie udokumentowano stosowania przez czas > 1 h); niemowlęta w wieku 3-11 mż.: do 2 g oraz do 20 cm2 przez 1 h (nie obserwowano klinicznie istotnego zwiększenia stężenia methemoglobiny przy stosowaniu kremu przez czas do 4 h na powierzchni 16 cm2); małe dzieci w wieku 1-5 lat: do 10 g oraz do 100 cm2 przez 1-5 h (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się); dzieci w wieku 6-11 lat: do 20 g oraz do 200 cm2 przez 1-5 (po dłuższym czasie stosowania stopień znieczulenia zmniejsza się). Przed usunięciem zmian mięczakowych - dzieci i młodzież z atopowym zapaleniem skóry: czas stosowania 30 min. U noworodków urodzonych o czasie oraz u niemowląt w wieku Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek redukcja dawki nie jest konieczna. U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby redukcja dawki jednorazowej nie jest konieczna. Sposób podania. Pasek długości 3,5 cm wyciśnięty z tubki 30 g zawiera 1 g leku. W przypadku, gdy konieczna jest wysoka precyzja w dawkowaniu w celu zapobieżenia przedawkowaniu (tj. podczas stosowania dawek bliskich maksymalnym u noworodków lub gdy konieczne jest zastosowanie leku 2-krotnie w okresie 24 h), można posłużyć się strzykawką - wtedy 1 ml = 1 g. Na skórę, w tym skórę w obrębie narządów płciowych, należy nałożyć grubą warstwę kremu, a następnie pokryć to miejsce opatrunkiem okluzyjnym. W celu zastosowania kremu na większe obszary, takie jak pęknięcie skóry po przeszczepie, należy zastosować bandaż elastyczny na wierzch opatrunku okluzyjnego, aby uzyskać równomierne podanie leku oraz ochronę obszaru poddawanego znieczuleniu. W przypadku atopowego zapalenia skóry czas stosowania kremu powinien zostać skrócony. W przypadku zabiegów w obrębie błony śluzowej narządów płciowych nie ma potrzeby użycia opatrunku okluzyjnego. Zabieg należy rozpocząć niezwłocznie po usunięciu kremu. W przypadku zabiegów związanych z owrzodzeniami kończyn dolnych należy zastosować grubą warstwę kremu, a następnie założyć opatrunek okluzyjny. Czyszczenie rany należy rozpocząć niezwłocznie po usunięciu kremu. Podczas stosowania na owrzodzenia kończyn dolnych tuba jest traktowana jako produkt jednorazowego użytku. Tubkę z pozostałą niewykorzystaną ilością kremu należy wyrzucić po każdorazowym zastosowaniu kremu u pacjenta. Ze względu na potencjalnie zwiększone wchłanianie z powierzchni skóry świeżo ogolonej ważne jest, aby przestrzegać zalecanego dawkowania, obszaru stosowania oraz czasu ekspozycji.

Wskazania

Miejscowe znieczulenia skóry: przed nakłuciem igłą (np. cewnikowanie żył, pobieranie krwi do badań); przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi - u dorosłych, dzieci i młodzieży. Miejscowe znieczulenia błony śluzowej narządów płciowych (np. przed powierzchownymi zabiegami chirurgicznymi lub znieczuleniem nasiękowym) - u dorosłych oraz u młodzieży w wieku ≥12 lat. Miejscowego znieczulenia owrzodzeń kończyn dolnych dla ułatwienia mechanicznego oczyszczenia lub opracowania chirurgicznego rany - wyłącznie u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lidokainę i (lub) prylokainę lub na inne leki miejscowo znieczulające o budowie amidowej, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie stosować na otwarte rany (z wyjątkiem owrzodzeń kończyn dolnych) ani na uszkodzoną błonę bębenkową (lek może działać ototoksycznie, gdy dostanie się do ucha środkowego). Ostrożnie stosować: u pacjentów przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy III, np. amiodaron (pacjenci powinni znajdować się pod ścisłą obserwacją i należy u nich rozważyć monitorowanie zapisu EKG, gdyż wpływ na serce może się sumować); u pacjentów z dziedzicznym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej oraz samoistną methemoglobinemią (większa podatność na methemoglobinemię indukowaną przez prylokainę, a antidotum w postaci błękitu metylenowego jest nieskuteczne); u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (wystarczający może być krótszy czas stosowania kremu, wynoszący 15-30 min; czas stosowania kremu >30 min może skutkować częstszym występowaniem miejscowych reakcji naczyniowych, szczególnie zaczerwienieniem miejsca aplikacji a w niektórych przypadkach powstawaniem wybroczyn i plamicy; przed usunięciem zmian mięczakowych u dzieci z atopowym zapaleniem skóry zaleca się zastosowanie kremu przez 30 min); w okolicy oczu (ryzyko podrażnienie oczu; w razie kontaktu kremu z okiem należy natychmiast przemyć oko wodą lub roztworem chlorku sodu oraz chronić do czasu powrotu czucia). Lidokaina i prylokaina w stężeniu >0,5-2% wykazują działanie bakteriostatyczne i przeciwwirusowe - zalecane jest monitorowanie wyników śródskórnych iniekcji żywych szczepionek. U noworodków lub niemowląt w wieku <3 mż. zwykle obserwuje się przemijające, klinicznie nieistotne zwiększenie zawartości methemoglobiny w czasie do 12 h po zastosowaniu kremu w zakresie zalecanych dawek. W razie przekroczenia zalecanej dawki pacjent powinien być obserwowany w kierunku wystąpienia działań niepożądanych wtórnych do methemoglobinemii. Leku nie należy stosować u noworodków lub niemowląt w wieku do 12 miesięcy leczonych jednocześnie preparatami indukującymi powstawanie methemoglobiny ani u noworodków urodzonych przedwcześnie w wieku ciążowym <37 tygodni, ponieważ występuje u nich ryzyko zwiększenia stężenia methemoglobiny. Nie wykazano skuteczności leku w znieczuleniu do nakłucia pięty u noworodków. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku na skórę i błonę śluzową narządów płciowych nie zostały określone u dzieci w wieku <12 lat. Dostępne dane od pacjentów pediatrycznych nie wykazują wystarczającej skuteczności znieczulenia na potrzeby zabiegu obrzezania. Ze względu na zawartość oleju rycynowego uwodornionego polioksylenowanego, krem może powodować odczyny skórne.

Niepożądane działanie

Często: rumień, obrzęk oraz bladość w miejscu podania (skóra, błona śluzowa narządów płciowych, owrzodzenie kończyn dolnych); uczucie pieczenia, świąd oraz ciepłota skóry w miejscu podania (błona śluzowa narządów płciowych, owrzodzenie kończyn dolnych). Niezbyt często: uczucie pieczenia, świąd oraz ciepłota skóry w miejscu podania (skóra); parestezje, takie jak uczucie mrowienia (błona śluzowa narządów płciowych); podrażnienie w miejscu podania (owrzodzenie kończyn dolnych). Rzadko: plamica i wybroczyny - szczególnie po dłuższym czasie stosowania u dzieci z atopowym zapaleniem skóry lub mięczakiem zakaźnym, methemoglobinemia, podrażnienie rogówki (skóra); reakcje nadwrażliwości (skóra, błona śluzowa narządów płciowych, owrzodzenie kończyn dolnych). Methemoglobinemia jest obserwowana częściej u dzieci niż u dorosłych - często w związku z przedawkowaniem, u noworodków i niemowląt w wieku do 12 mies.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować ostrożnie (lidokaina i prylokaina były dotąd stosowane u wielu kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym; nie zgłaszano żadnych konkretnych zaburzeń rozrodu). Lek może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeżeli jest to klinicznie wskazane (nie ma ryzyka zagrożenia dla dziecka podczas stosowania kremu w dawkach terapeutycznych). Lek nie wpływa na płodność (badania na zwierzętach).

Uwagi

Lek stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Prylokaina stosowana w dużych dawkach może powodować zwiększenie stężenia methemoglobiny, szczególnie w połączeniu ze stosowanymi równocześnie lekami indukującymi powstawanie methemoglobiny, takimi jak: sulfonamidamy, nitrofuradantyna, fenytoina, fenobarbital. U pacjentów przyjmujących inne leki miejscowo znieczulające lub leki strukturalnie spokrewnione z anestetykami miejscowymi, podczas jednoczesnego stosowania dużych dawek kremu należy wziąć pod uwagę ryzyko sumowania się toksyczności i wystąpienia oznak toksyczności ogólnoustrojowej. Nie przeprowadzono badań interakcji lidokainy/prylokainy z lekami przeciwarytmicznymi klasy III (np. amiodaron) - zachować ostrożność. Leki zmniejszające klirens lidokainy, takie jak cymetydyna lub β-adrenolityki, mogą prowadzić do potencjalnie toksycznych stężeń lidokainy we krwi, gdy lidokaina jest podawana w dużych dawkach powtarzanych w długim okresie.

Cena

Motti, cena 100% 87.66 zł

Preparat zawiera substancję: Prilocaine, Lidocaine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."