Monural

1 saszetka zawiera 2 g lub 3 g fosfomycyny w postaci trometamolu. Preparat zawiera sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Monural 1 saszetka 8 g, granulat do sporz. roztw. doustnego

Fosfomycin

27.21 zł 2019-04-05

Działanie

Antybiotyk o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego, pochodna kwasu fosfonowego. Mechanizm działania bakteriobójczego polega na zaburzaniu syntezy ściany komórkowej bakterii wskutek zahamowania aktywności transferazy fosfoenolopirogronowej. Specyficzny mechanizm działania sprawia, że fosfomycyna nie wykazuje oporności krzyżowej z innymi antybiotykami. Lek działa na większość patogenów wywołujących zakażenia dróg moczowych, m.in. Escherichia coli, Proteus spp., Klebsiella spp., Citrobacter spp., Serratia spp. W preparacie fosfomycyna występuje w połączeniu z trometamolem, który zapewnia jej dobrą rozpuszczalność w wodzie i wpływa korzystnie na biodostępność. Po podaniu doustnym lek bardzo szybko się wchłania z przewodu pokarmowego; pokarm może przedłużyć proces wchłaniania  oraz nieznacznie zmniejszyć maksymalne stężenie antybiotyku we krwi i moczu, które jednak nadal pozostaje w zakresie wartości terapeutycznych. Fosfomycyna praktycznie nie wiąże się z białkami osocza i nie przenika przez barierę krew - łożysko. Jest wydalana głównie z moczem w postaci niezmienionej, w mniejszym stopniu z kałem. Podlega krążeniu wątrobowo - jelitowemu. Stężenia bakteriobójcze dla większości wrażliwych na nią patogenów utrzymują się przez 24-48 h po podaniu leku. T0,5 wynosi około 4 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku do 75 lat: w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego: 3 g jednorazowo; w zakażeniach nawracających lub wywołanych przez Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus spp. - szczepy indolo-dodatnie) oraz u obłożnie chorych lub w podeszłym wieku: 2 dawki po 3 g w odstępie 24 h. Zwykle objawy zakażenia ustępują na 2-3 dzień od rozpoczęcia leczenia. W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami na drogach moczowych: 3 g na 3 h przed rozpoczęciem zabiegu oraz 3 g 24 h po zabiegu. Dzieci powyżej 5 lat: w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego: 2 g jednorazowo; w zakażeniach nawracających lub wywołanych przez Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Proteus spp. - szczepy indolo-dodatnie) oraz u dzieci obłożnie chorych: 2 dawki po 2 g w odstępie 24 h. Zwykle objawy zakażenia ustępują na 2-3 dzień od rozpoczęcia leczenia. W zapobieganiu zakażeniom związanym z zabiegami na drogach moczowych: 2 g na 3 h przed rozpoczęciem zabiegu oraz 2 g 24 h po zabiegu. Sposób podawania. Lek podaje się 2-3 h po posiłku, najlepiej przed snem i po opróżnieniu pęcherza moczowego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w 50-75 ml wody i wypić bezpośrednio po sporządzeniu roztworu.

Wskazania

Ostre niepowikłane bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego. Obfity bezobjawowy bakteriomocz. Zapobieganie zakażeniom dróg moczowych związanym z zabiegami chirurgicznymi i przezcewkowymi zabiegami diagnostycznymi.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min), hemodializa.

Środki ostrożności

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości (w tym reakcja anafilaktyczna i wstrząs anafilaktyczny), konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia, a fosfomycyny nie należy nigdy podawać ponownie. Obserwowano występowanie związanej z antybiotykoterapią biegunki, która może przebiegać od lekkiej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia jelita grubego. Biegunka, szczególnie ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, występująca podczas lub po zakończeniu leczenia preparatem (w tym kilka tygodni po leczeniu) może być objawem choroby związanej z Clostridium difficile (CDAD). W razie podejrzewania lub potwierdzenia CDAD należy niezwłocznie wdrożyć odpowiednie leczenie, przeciwwskazane są wtedy leki hamujące perystaltykę jelit. W niewydolności nerek stężenie fosfomycyny w moczu utrzymuje się w zakresie wartości terapeutycznych przez 48 h po podaniu zwykle stosowanej dawki, jeśli klirens kreatyniny wynosi >10 ml/min. Ze względu na zawartość sacharozy, pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować preparatu. Granulatu 3 g nie należy stosować u dzieci.

Niepożądane działanie

Często: zapalenie sromu i pochwy, ból i zawroty głowy, biegunka, nudności, dyspepsja. Niezbyt często: parestezje, wymioty, ból brzucha, wysypka, pokrzywka, świąd, zmęczenie. Rzadko: tachykardia. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), reakcje nadwrażliwości, astma, zapalenie jelit, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie. 

Ciąża i laktacja

W ciąży i w okresie karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności i pod ścisłą kontrolą lekarza. Uważa się, że antybiotykoterapia polegająca na podaniu jednorazowej dawki nie jest właściwa w leczeniu zakażeń dróg moczowych u kobiet w ciąży. Fosfomycyna po pojedynczym wstrzyknięciu przenika do mleka kobiecego w niewielkiej ilości. W okresie karmienia piersią można zastosować jednorazową doustną dawkę fosfomycyny.

Uwagi

Podczas przyjmowania preparatu mogą wystąpić zawroty głowy, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Metoklopramid zmniejsza stężenie fosfomycyny we krwi i moczu. Inne leki, które przyspieszają motorykę jelit mogą mieć podobne działanie. Pokarm może opóźniać wchłanianie fosfomycyny, prowadząc do nieznacznego zmniejszenia Cmax fosfomycyny w osoczu i w moczu, w związku z tym zaleca się przyjmować preparat na czczo lub 2-3 h po posiłku. U pacjentów poddawanych antybiotykoterapii opisywano wiele przypadków zwiększonej aktywności antagonistów witaminy K. Czynniki ryzyka obejmują ciężkie zakażenie lub zapalenie, wiek i zły ogólny stan zdrowia - trudno ustalić, czy zmiana wartości wskaźnika INR wywołana została chorobą zakaźną czy jej leczeniem.

Cena

Monural, cena 100% 27.21 zł

Preparat zawiera substancję: Fosfomycin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."