Monosan®

1 tabl. zawiera 20 mg lub 40 mg monoazotanu izosorbidu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Monosan® 50 szt., tabl.

Isosorbide mononitrate

2019-04-05

Działanie

Lek z grupy organicznych azotanów o bezpośrednim działaniu rozkurczającym na mięśnie gładkie ściany naczyń krwionośnych. Mechanizm działania polega na uwalnianiu tlenku azotu, który powoduje rozkurcz mięśni gładkich w ścianach naczyń żylnych i tętniczych (w tym wieńcowych). Rozszerzenie łożyska żylnego i tętniczego prowadzi do zmniejszenia obciążenia wstępnego i następczego serca i w rezultacie do zmniejszenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen. Rozszerzenie dużych naczyń wieńcowych oraz zmniejszenie napięcia późnorozkurczowego ściany mięśnia sercowego wywołane przez monoazotan izosorbidu zwiększa przepływ krwi przez mięsień sercowy (zwłaszcza w jego warstwie podwsierdziowej), a tym samym zwiększa ukrwienie w niedokrwionych obszarach mięśnia sercowego. Po podaniu doustnym szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Stężenie maksymalne jest osiągane w ciągu 0,5-1 h. Jest rozkładany w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane przez nerki, 2% wydala się w postaci niezmienionej. T0,5 w surowicy wynosi 4-5 h.

Dawkowanie

Doustnie. Leczenie lekiem należy rozpoczynać od najmniejszej dawki; która następnie może być w miarę potrzeb zwiększona. Zwykle 20 mg lub 40 mg 2 razy na dobę, rano i po południu. W celu uniknięcia tolerancji drugą tabletkę należy podawać przed upływem 8 h po podaniu pierwszej tabletki. W dławicy piersiowej z częstymi nocnymi przypadkami stenokardii lek należy podawać rano oraz zaraz przed snem. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować po jedzeniu, bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu.

Wskazania

Długotrwałe leczenie choroby niedokrwiennej serca. Zapobieganie napadom dławicy piersiowej. Leczenie zapobiegające przewlekłej niewydolności serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na azotany lub pozostałe składniki preparatu. Wstrząs kardiogenny z wyjątkiem sytuacji, w których przy pomocy odpowiedniego postępowania uzyskuje się wystarczająco wysokie ciśnienie późnorozkurczowe w lewej komorze serca. Ostra niewydolność krążenia (wstrząs lub zapaść naczyniowa). Znaczne  niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90 mmHg). Zaciskające zapalenie osierdzia. Jednoczesne stosowanie inhibitorów 5-fosfodiesterazy, np. syldenafilu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu z lewej komory, zaciskającym zapaleniem osierdzia, tamponadą serca, z niskim ciśnieniem napełniania komór serca (np. w świeżym zawale serca, zaburzonej czynności lewej komory), ze zwężeniem aorty, ze zwężeniem zastawki dwudzielnej, z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym oraz z niedociśnieniem ortostatycznym. Nie stosować w celu przerwania napadu bólu dławicowego. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: ból głowy. Często: zawroty głowy, senność, nudności, niedociśnienie, tachykardia, osłabienie. Niezbyt często: wymioty, biegunka, zapaść z nasileniem objawów dławicy piersiowej (czasami wraz z bradyarytmią i omdleniem); przemijający niedobór tlenu we krwi wraz z niedotlenieniem mięśnia sercowego u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Rzadko: omdlenie, wysypka, świąd. Bardzo rzadko: niestrawność. Ponadto: złuszczające zapalenie skóry, zaczerwienienie twarzy, skórne reakcje alergiczne, napadowa bradykardia.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania preparatu.

Uwagi

Lek należy odstawiać stopniowo w ciągu kilku dni. Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych, dotyczy to zwłaszcza początkowego okresu leczenia i okresu zwiększania dawki, kiedy mogą wystąpić zawroty głowy lub znużenie.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, takich jak leki rozszerzające naczynia, ß-adrenolityki, antagoniści kanału wapniowego, inhibitory ACE, a także neuroleptyków, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz alkoholu może nasilać hipotensyjne działanie monoazotanu izosorbidu. Inhibitory 5-fosfodiesterazy, np. sildefanil mogą nasilać działanie hipotensyjne monoazotanu izosorbidu; może to prowadzić do zagrażających życiu powikłań sercowo-naczyniowych. Jednocześnie stosowanie monoazotanu izosorbidu z dihydroergotaminą może zwiększać stężenie dihydroergotaminy we krwi i tym samym podwyższać ciśnienie tętnicze.

Preparat zawiera substancję: Isosorbide mononitrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."