Molsidomina WZF

1 tabl. zawiera 2 mg lub 4 mg molsydominy. Preparat zawiera laktozę i sacharozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Molsidomina WZF 30 szt., tabl.

Molsidomine

10.01 zł 2019-04-05

Działanie

Molsydomina jest pochodną sydnoniminy. Aktywnym metabolitem molsydominy jest linsydomina (SIN 1A) -związek zmniejszający napięcie mięśni gładkich naczyń oraz działający antyagregacyjnie. Rozkurcz mięśni gładkich powoduje m.in. zwiększenie pojemności żył pozawłośniczkowych, przez co zwiększa się pojemność łożyska żylnego i zmniejsza powrót żylny, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia napełniania obu komór. To z kolei zmniejsza pracę serca i poprawia warunki hemodynamiczne w krążeniu wieńcowym. Rozszerzenie naczyń tętniczych powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, prowadzące do bezpośredniego zmniejszenia pracy serca i ciśnienia wewnątrzkomorowego ze spadkiem zapotrzebowania tlenowego serca. Znosi skurcz tętnic wieńcowych i rozszerza duże gałęzie tych tętnic. Działanie antyagregacyjne molsydominy ma znaczenie kliniczne w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. W odróżnieniu od azotanów, molsydomina nie powoduje tachyfilaksji. Molsydomina po podaniu doustnym wchłania się z przewodu pokarmowego w około 90%. Początek działania ujawnia się po ok. 20 min. od podania, natomiast czas działania po podaniu pojedynczej dawki wynosi 4-6 h. Cmax osiąga po ok. 30-60 min. Biodostępność wynosi ok. 65% a wiązanie z białkami osocza 11%. Molsydomina jest metabolizowana w wątrobie. Wydalana jest przede wszystkim z moczem (90 -95%, w tym około 2% w postaci niezmienionej) i z kałem (3-4%). T0,5 wynosi 1,6 h, a w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby ulega wydłużeniu, np. w marskości wątroby wynosi około 13,1 h. T0,5 metabolitu -linsydominy wynosi 1-2 h i podobnie jak w przypadku molsydominy, ulega wydłużeniu w ciężkiej niewydolności wątroby (do ok. 7,5 h). Lek nie kumuluje się w organizmie.

Dawkowanie

Doustnie. Zwykle 1-2 mg 3 lub 4 razy na dobę (3-8 mg molsydominy na dobę). W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 4 mg 3 lub 4 razy na dobę (12-16 mg molsydominy na dobę). Dawkę oraz godziny podawania preparatu należy dostosować indywidualnie, w zależności od stopnia nasilenia choroby oraz rytmu aktywności pacjenta. W przypadku dławicy piersiowej samoistnej, ostatnią należną dawkę molsydominy najlepiej przyjmować przed zaśnięciem. Jeżeli zachodzi konieczność zwiększenia dawki leku, należy ją zwiększać stopniowo, aby uniknąć uporczywych bólów głowy, występujących u niektórych pacjentów.

Wskazania

Zapobieganie i leczenie objawów dławicy piersiowej. Niewydolność wieńcowa. Poprawa tolerancji wysiłku u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na molsydominę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wstrząs. Znacznego stopnia niedociśnienie tętnicze. Ciąża, szczególnie I trymestr. Okres karmienia piersią. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie molsydominy i syldenafilu.

Środki ostrożności

Molsydomina nie powoduje zwykle znaczniejszych spadków ciśnienia tętniczego, jednak u pacjentów z niedociśnieniemi pacjentów w podeszłym wieku, zwłaszcza ze zmniejszoną objętością płynów krążących i (lub) leczonych innymi lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne, konieczne jest zachowanie ostrożności. U pacjentów z niewydolnością wątroby wskazane jest rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki i stopniowe zwiększanie, aż do uzyskania zamierzonego efektu terapeutycznego. Dotyczy to zwłaszcza osób z niewydolnością wątroby stosujących leki rozszerzające naczynia krwionośne, u których zaleca się rozpoczynanie leczenia molsydominą od małej dawki, tj. 1 mg 2 razy na dobę. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie zaleca się modyfikacji dawkowania molsydominy ponieważ 90-95% metabolitów molsydominy jest wydalane przez nerki, można rozważyć zmniejszenie dawki lub zwiększenie przerw pomiędzy kolejnymi dawkami, biorąc pod uwagę indywidualną reakcję pacjenta na lek. Ze względu na ryzyko wystąpienia znacznego i nagłego spadku ciśnienia tętniczego z omdleniem i zapaścią, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie molsydominy i syldenafilu. Należy pouczyć pacjenta by nie stosować molsydominy przez minimum 24 h po zastosowaniu syldenafilu. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Ze względu na zawartość sacharozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: bóle głowy (występujące na początku leczenia i zwykle przemijające w trakcie jego trwania), zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego, hipotonia ortostatyczna, nudności, zaczerwienienie twarzy, wysypki skórne.

Ciąża i laktacja

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży, szczególnie w I trymestrze oraz w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Preparat nie wpływa ujemnie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Interakcje

Molsydomina nasila działanie leków rozszerzających naczynia krwionośne. Po jednoczesnym zastosowaniu molsydominy i iloprostu może dojść do znacznego zahamowania agregacji płytek krwi. U pacjentów którzy stosują terapię z użyciem iloprostu i molsydominy należy wykonywać badania oceniające obraz krwi oraz agregację płytek krwi. Jednoczesne przyjmowanie molsydominy i syldenafilu jest przeciwwskazane, ponieważ może wystąpić groźne w skutkach, ciężkie, nieodwracalne niedociśnienie tętnicze. Syldenafil hamuje fosfodiesterazę typu 5 (PDE5), która jest odpowiedzialna za metaboliczny rozpad cyklicznego guanylomonofosforanu (cGMP). Molsydomina natomiast ulega przemianom, których efektem jest aktywacja cGMP i rozszerzenie naczyń krwionośnych. Zwiększenie stężenia cGMP, wynikające ze skojarzonego zastosowania syldenafilu i molsydominy może spowodować gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego. Alkohol nasila działanie molsydominy.

Cena

Molsidomina WZF, cena 100% 10.01 zł

Preparat zawiera substancję: Molsidomine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."