Modafen® Baby

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu. Preparat zawiera sorbitol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Modafen® Baby but. 100 ml, zaw. doustna

Ibuprofen

18.72 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Mechanizm działania przeciwzapalnego polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga Cmax ok. 1-2 h po podaniu (pokarm opóźnia wchłanianie ibuprofenu, ale nie zmniejsza jego biodostępności). W ponad 99% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów. T0,5 wynosi około 2 h.

Dawkowanie

Doustnie: 20-30 mg ibuprofenu/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych. Niemowlęta od 3 do 6 mż. (5-7,6 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę (150 mg/dobę). Niemowlęta od 6 do 12 mż. (7,7-9 kg): 2,5 ml 3-4 razy na dobę (150-200 mg/dobę). Dzieci 1-3 lata (10-15 kg): 5 ml 3 razy na dobę (300 mg/dobę). Dzieci 4-6 lat (16-20 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę (450 mg/dobę). Dzieci 7-9 lat (21-29 kg): 10 ml 3 razy na dobę (600 mg/dobę). Dzieci 10-12 lat (30-40 kg): 15 ml 3 razy na dobę (900 mg/dobę). Preparat jest przeznaczony do doraźnego stosowania. Dzieciom poniżej 6 miesięcy (lub o masie ciała <7 kg) można podać preparat tylko po dokładnym rozważeniu. Jeżeli u dzieci w wieku od 6 mies. do 12 lat objawy nasilają się lub utrzymują dłużej niż 3 dni, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy zweryfikować diagnozę.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (szczególnie towarzysząca ostrym zakażeniom bakteryjnym i wirusowym, a także w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, po ekstrakcji zębów, na skutek ząbkowania; ból głowy; ból uszu występujący w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą oraz na inne NLPZ. Objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki skórnej lub astmy oskrzelowej w wywiadzie po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również po zastosowaniu NLPZ. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Skaza krwotoczna. Jednoczesne stosowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z: toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); wrodzonym zaburzeniem metabolizmu porfiryn (np. ostrą przemijającą porfirią); chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna (ryzyko zaostrzenia tych chorób); nadciśnieniem tętniczym i (lub) zaburzeniem czynności serca (ryzyko pogorszenia czynności nerek, wystąpienia obrzęków); zaburzeniami czynności nerek; zaburzeniami czynności wątroby; zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym; z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, katarem siennym, polipami nosa lub z nadwrażliwością na inne substancje (zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych, w tym skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ponadto pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością krążenia, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, obwodowymi chorobami tętnic i (lub) chorobami mózgowo-naczyniowymi oraz czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palący tytoń) powinni być leczeni ibuprofenem po dokładnym rozważeniu. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się wraz ze zwiększeniem dawki NLPZ, u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie (zwłaszcza powikłanym krwotokiem lub perforacją), u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia (takie jak: kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, leki antyagregacyjne, w tym ASA) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu, przez jak najkrótszy czas; należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej). W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia należy natychmiast odstawić preparat. Należy zaprzestać stosowania leku po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, uszkodzenie błon śluzowych. Należy unikać stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej (ryzyko nasilenia ciężkich powikłanych zakażeń skóry i tkanek miękkich). Ibuprofen może maskować objawy infekcji i gorączkę. Podczas długotrwałego stosowania należy w regularnych odstępach czasu kontrolować wskaźniki morfologii krwi oraz czynność nerek i wątroby. W wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. Podczas stosowania ibuprofenu notowano pojedyncze przypadki toksycznej ambliopii, dlatego wszelkie zaburzenia widzenia należy dokładnie monitorować. Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Produkt zawiera sorbitol - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle głowy, pokrzywka i świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, obrzęki. Bardzo rzadko: smołowate stolce, krwawe wymioty, zapalenie jamy ustnej wrzodziejące, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, hipernatremia, zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), anemia, leukopenia, małopłytkowość pancytopenia, agranulocytoza,  rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie naskórka, obrzęk twarzy, języka i krtani; duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku) i perforacja. W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne. U pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) odnotowano pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak: sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka i dezorientacja. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Ponieważ wpływ zahamowania syntezy prostaglandyn na ludzki płód jest nieznany nie zaleca się stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane ze względu na zmniejszenie czynności skurczowej macicy, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, wywoływanie nadciśnienia płucnego u noworodka, zwiększone ryzyko przedłużenia krwawienia u matki i dziecka oraz powstanie obrzęków u matki. Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiet karmiących piersią w niewielkim stężeniu. Przerwanie karmienia nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (enzym katalizujący syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet poprzez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z: innymi NLPZ (ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia); kwasem acetylosalicylowym w małych dawkach (hamowanie działania antyagregacyjnego ASA, natomiast uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne); lekami przeciwnadciśnieniowymi (zmniejszenie skuteczność leków hipotensyjnych); lekami moczopędnymi (zmniejszenie skuteczności diuretyków); lekami przeciwzakrzepowymi (nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych); litem i metotreksatem (zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności litu i metotreksatu; zaleca się kontrolę stężenia litu i metotreksatu we krwi); zydowudyną (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia); kortykosteroidami (zwiększenie ryzyka działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego); digoksyną, fenytoiną (zwiększenie stężenia tych leków we krwi); cyklosporyną, takrolimusem (zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego); antybiotykami chinolowymi (ryzyko wystąpienia drgawek); probenecydem, sulfinpyrazonem (opóźnienie wydalania ibuprofenu); lekami przeciwpłytkowymi i niektórymi selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); mifepristonem (osłabienie działania mifepristonu; NLPZ nie powinny być zażywane 8-12 dni po zastosowaniu mifepristonu); diuretykami oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii; zaleca się kontrolowanie stężenia potasu we krwi). Leki z grupy NLPZ mogą nasilić niewydolność serca, zmniejszyć GFR i zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych w osoczu.

Cena

Modafen® Baby, cena 100% 18.72 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."