Mitomycin C Kyowa

1 fiolka zawiera 10 mg lub 20 mg mitomycyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Mitomycin C Kyowa 1 fiolka, proszek do sporz. roztw. do wstrz.

Mitomycin

178.72 zł 2019-04-05

Działanie

Cytostatyk o działaniu alkilującym z grupy antybiotyków, otrzymywany ze szczepu Streptomyces caespitosus. Działanie cytotoksyczne wykazują grupy: azyrynowa, karbaminowa i chinonowa. Mitomycyna ulega aktywacji in vivo do formy biologicznie czynnej drogą redukcji grupy chinonowej przez system enzymatyczny zależny od NADPH. Mechanizm działania cytotoksycznego obejmuje efekt alkilujący, fragmentację nici DNA, wiązanie krzyżowe nici DNA, zahamowanie syntezy DNA, RNA i syntezy białek, co prowadzi do śmierci komórki nowotworowej. Mitomycyna ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni międzykomórkowej i osiąga duże stężenia w mięśniach, sercu, płucach, nerkach, przewodzie pokarmowym i płynach wysiękowych. Po jednorazowym podaniu dożylnym ulega szybkiej eliminacji (okres półtrwania w surowicy dawki 30 mg wynosi 17 minut) zależnej głównie od metabolizmu leku w wątrobie, w mniejszym stopniu w innych tkankach.

Dawkowanie

Podawanie dożylne: 10-20 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 100-250 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy; podawać w ciągłym wlewie dożylnym w czasie około 30 min, co 6-8 tyg. Podawanie dotętnicze: 10-30 mg/m2 pc. mitomycyny rozpuszczonej w 5-10 ml 0,9% roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy, podawać w jednym ciągłym wstrzyknięciu lub w ciągłym wlewie, co 4-8 tyg. Podawanie dopęcherzowe: wlewy do pęcherza moczowego w dawce 20-40 mg mitomycyny rozpuszczonej w 20-40 ml 0,9% roztworu NaCl, 1 lub 2 razy w tygodniu lub co 2-4 tyg., łącznie 15-20 wlewów. U pacjentów w podeszłym wieku zalecane jest prowadzenie leczenia ze szczególną ostrożnością. Brak danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do wynaczynienia produktu, które prowadzi nieuchronnie do miejscowej martwicy tkanek. Gdy dojdzie do wynaczynienia produktu należy natychmiast zastosować okład z 8,4% roztworu sodu dwuwęglanu na tę okolice, a następnie podać dożylnie 4 mg deksametazonu. Wskazane jest dożylne podanie 200 mg witaminy B6, która ma działanie wspomagające odnowę uszkodzonych tkanek. Nie należy dopuszczać do kontaktu leku ze skórą, błonami śluzowymi, oczami.

Wskazania

Chemioterapia wielolekowa raka żołądka, raka piersi, raka płuca, raka pęcherza moczowego, raka szyjki macicy, raka okolic głowy i szyi oraz w innych lokalizacjach.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mitomycynę. Ciąża lub podejrzenie ciąży.

Środki ostrożności

W czasie leczenia chorzy powinni być pod stałą kontrolą. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wystąpienia lub zaostrzenia krwawienia. W czasie leczenia istnieje również zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji, u chorych ze współistniejącą infekcją może dojść do zaostrzenia zakażenia. W przypadku wystąpienia krwawienia lub infekcji należy odstawić lek lub zmniejszyć jego dawkę. Szczególna ostrożność oraz redukcja dawki zalecana jest w przypadku leczenia chorych ze współistniejącymi: skazą krwotoczną, uszkodzeniem szpiku, niewydolnością wątroby, chorobami nerek, infekcją. Ze względu na ryzyko wystąpienia mielotoksyczności, w trakcie terapii należy często kontrolować obraz morfologiczny krwi. Nie należy podawać następnej dawki leku, jeśli liczba białych krwinek jest ≤ 3 x 109/l, a liczba płytek 9/l; w przypadku wystąpienia zaburzeń należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do wynaczynienia leku, które prowadzi nieuchronnie do miejscowej martwicy tkanek.

Niepożądane działanie

Mielosupresja: niedokrwistość, trombocytopenia, leukopenia, neutropenia, pancytopenia; może pojawić się krwawienie lub objawy skazy krwotocznej. Nefrotoksyczność: białkomocz, krwiomocz, nadciśnienie tętnicze lub obrzęki pochodzenia nerkowego, a także ostra niewydolność nerek, zespół hemolityczno-mocznicowy. Może wystąpić śródmiąższowe zapalenie płuc lub zwłóknienie płuc. Układ pokarmowy: utrata łaknienia, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Mogą wystąpić objawy uszkodzenia wątroby. Reakcje nadwrażliwości: gorączka z towarzyszącą wysypką skórną, pokrzywką i erytrodermią. Utrata owłosienia. W przypadku stosowania dopęcherzowego: krwiomocz, zapalenie lub atrofia błony śluzowej pęcherza moczowego. Złe samopoczucie, zawroty głowy. Po dożylnym lub dotętniczym podaniu leku może wystąpić: zapalenie żył, zakrzepy żylne, zaczerwienienie skóry, owrzodzenie skóry i martwica tkanek. Wielokrotne dożylne podawanie leku może spowodować przerost ściany i zwężenie światła naczynia w miejscu podawania leku (w takich przypadkach należy zmienić miejsce wstrzykiwania leku).

Ciąża i laktacja

Leczenie jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży lub gdy można podejrzewać ciążę. Zaleca się skutecznie zapobiegać ciąży podczas leczenia. W przypadku konieczności leczenia podczas laktacji należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Stosowanie mitomycyny w skojarzeniu z innymi lekami cytostatycznymi lub radioterapią może nasilać objawy niepożądane, zwłaszcza uszkodzenie szpiku kostnego. U osób leczonych mitomycyną oraz alkaloidami Vinca (winkrystyna, winblastyna, windezyna) może wystąpić duszność oraz skurcz oskrzeli.

Cena

Mitomycin C Kyowa, cena 100% 178.72 zł

Preparat zawiera substancję: Mitomycin

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."