Miozepam

1 tabl. powl. zawiera 50 mg tetrazepamu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Miozepam 20 szt., tabl. powl.

Tetrazepam

28.28 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna benzodiazepiny o silnym działaniu zwiotczającym mięśnie szkieletowe. Działa również uspokajająco, przeciwlękowo, nasennie i przeciwdrgawkowo; zmniejsza napięcie, łagodzi ból. Po podaniu doustnym tetrazepam wchłania się szybko i prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. Pokarm nie wpływa na kinetykę preparatu. Początek działania występuje po około 14 min. Silnie wiąże się z białkami osocza. Tetrazepam jest metabolizowany w wątrobie. Wydalany jest z moczem (70%) i z kałem (30%) głównie w postaci połączenia hydroksyl-3'-tetrazepamu z kwasem glukuronowym. T0,5 wynosi 22±4 h i wydłuża się u osób w podeszłym wieku oraz u osób z niewydolnością nerek i wątroby. Tetrazepam przenika przez barierę łożyska i do mleka kobiet karmiących piersią.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Pacjenci leczeni ambulatoryjnie: początkowo 50 mg wieczorem przed snem; w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, co dobę o 25 mg, do dawki optymalnej, nie większej niż 100 mg na dobę (dawkę tę można stosować jednorazowo przed snem lub podzielić na 2-3 dawki; największą dawkę należy przyjmować wieczorem). Pacjenci hospitalizowani lub obłożnie chorzy: początkowo 50 mg wieczorem przed snem; w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać, co dobę o 25 mg, do dawki optymalnej, nie większej jednak niż 150 mg na dobę (dawkę tę można stosować jednorazowo przed snem lub podzielić na 2-3 dawki; największą dawkę należy przyjmować wieczorem). Dzieci >6 lat: lek stosować tylko gdy leczenie jest bezwzględnie konieczne, maksymalna dawka 4 mg/kg mc./dobę w dawkach podzielonych. U osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek zaleca się stosować mniejsze dawki preparatu.

Wskazania

Leczenie wspomagające przykurczów mięśniowych w reumatologii.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tetrazepam lub inne pochodne benzodiazepiny lub pozostałe składniki preparatu. Ciężka niewydolność układu oddechowego. Zespół bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby (ryzyko wystąpienia encefalopatii). Miastenia. Dzieci poniżej 6 lat. Spożywanie alkoholu. Karmienie piersią.

Środki ostrożności

U dzieci >6 lat lek stosować tylko w przypadkach, gdy leczenie jest bezwzględnie konieczne (ryzyko wystąpienia ciężkiego zespołu spastycznego). Podczas długotrwałego leczenia tetrazepamem może wystąpić rozwój tolerancji na działanie leku oraz fizyczne i psychiczne uzależnienie. Tetrazepam należy stosować przez możliwie najkrótszy okres w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia uzależnienia. Należy zachować dużą ostrożność w leczeniu pacjentów z uzależnieniem od innych leków, środków lub alkoholu w wywiadzie, ze względu na większą podatność na uzależnienie od leku. Pochodne benzodiazepiny mogą wywołać amnezję następczą w okresie kilku godzin od zastosowania leku. U pacjentów z niewydolnością oddechową tetrazepam stosować tylko w szczególnych przypadkach i pod ścisłą kontrolą; stosowanie leku u pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową jest przeciwwskazane. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby; w tych grupach pacjentów należy stosować mniejsze dawki. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Podczas leczenia mogą wystąpić: uczucie znużenia, osłabienie, zmniejszone napięcie mięśniowe, osłabienie koncentracji, zaburzenia mowy - najczęściej u osób w podeszłym wieku, zazwyczaj na początku leczenia oraz w przypadku stosowania dużych dawek leku; amnezja następcza oraz reakcje paradoksalne (drażliwość, agresywność, pobudzenie, zaburzenia zachowania, zaburzenia świadomości) zwłaszcza u osób w podeszłym wieku i dzieci; uzależnienie psychofizyczne z zespołem z odstawienia lub reakcją z "odbicia" po przerwaniu leczenia; zmniejszenie libido; reakcje alergiczne (rumień, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy); nudności, wymioty, biegunka, zaparcie. Rzadko obserwowano zmniejszenie liczby leukocytów i limfocytów. Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka. Nagłe odstawienie pochodnej benzodiazepiny wywołuje objawy odstawienne (najczęściej bezsenność, ból głowy, nasilony lęk, zwiększone napięcie i bóle mięśni, nadmierna pobudliwość).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania tetrazepamu w I trymestrze ciąży. W II trymestrze ciąży lek może być stosowany tylko w przypadkach koniecznych, w III trymestrze - należy unikać stosowania dużych dawek. Stosowanie dużych dawek pochodnych benzodiazepiny w III trymestrze ciąży może być przyczyną hipotonii, zaburzeń oddechowych, obniżonej temperatury ciała, zmniejszonego napięcia mięśni u noworodka, osłabienia odruchu ssania. U noworodka mogą wystąpić objawy z odstawienia. Nie należy stosować leku podczas karmienia piersią. Stosowanie pochodnych benzodiazepiny przez kobiety karmiące piersią może wywołać zmniejszenie napięcia mięśni i nadmierne uspokojenie, w tym również letarg.

Uwagi

Dawkę preparatu należy zmniejszać stopniowo, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nasilonych objawów zespołu abstynencji, zespołu z odstawienia lub reakcji z odbicia. Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Lek może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych (powoduje senność, osłabia koncentrację), stąd nie należy wykonywać wyżej wymienionych czynności podczas leczenia.

Interakcje

Alkohol zwiększa działanie uspokajające pochodnych benzodiazepiny i może wywołać ciężkie zaburzenia koncentracji. Szczególnie ostrożnie należy stosować tetrazepam z innymi lekami wpływającymi depresyjnie na o.u.n.: pochodne morfiny, barbiturany, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe oddziaływujące hamująco na receptory H1, leki uspokajające, neuroleptyki, klonidyna i jej pochodne, talidomid. Pochodne morfiny mogą wywoływać ciężkie zaburzenia układu oddechowego, które mogą być przyczyną zgonu. Równoczesne stosowanie tetrazepamu z klozapiną zwiększa ryzyko zapaści krążeniowej lub zatrzymania oddechu i (lub) akcji serca. Cisapryd nasila działanie uspokajające benzodiazepin. Równoczesne stosowanie tetrazepamu i innych leków zawierających pochodne benzodiazepiny zwiększa ryzyko uzależnienia i wystąpienia nasilonych objawów zespołu abstynencji lub z odstawienia. Skojarzone stosowanie tetrazepamu z wymienionymi wyżej substancjami powinno być wnikliwie rozważone.

Cena

Miozepam, cena 100% 28.28 zł

Preparat zawiera substancję: Tetrazepam

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."