Miconal

1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu. Preparat zawiera dimetylosulfotlenek i glikol propylenowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Miconal tuba 30 g, żel

Miconazole

23.0 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę, pochodna imidazolu. Działanie przeciwgrzybicze mikonazolu polega na zahamowaniu syntezy steroli błony komórkowej komórek grzybów, w wyniku zahamowania przemiany lanosterolu do ergosterolu. Ponieważ ergosterol jest integralną częścią błony komórkowej grzybów, jego brak oraz gromadzące się w komórce substancje toksyczne powodują zaburzenia przepuszczalności błony komórkowej, aktywności enzymów związanych z błoną komórkową i syntezy chityny, co w konsekwencji prowadzi do obumierania komórek grzybów. W badaniach in vitro mikonazol charakteryzował się szerokim zakresem działania przeciwgrzybiczego, między innymi działał na dermatofity (Trichophyton mantagrophytes, Epidermophyton floccosum), drożdżaki (Candida albicans, Pityrosporum orbiculare i pachydermatis, Cryptococcus neoformans) oraz promieniowce (Streptomyces madurae, Nocardia asteroides). Wykazuje również działanie przeciwbakteryjne na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. Po podaniu miejscowym mikonazol przenika do krwi w niewielkich ilościach.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę: cienką (ok. 1 mm) warstwę żelu nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry 2 razy na dobę. Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci nakładać żel raz lub 2 razy na dobę. Czas leczenia wynosi zwykle 2-6 tyg., w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuować przez co najmniej 1 tydz. Po każdym nałożeniu preparatu, należy umyć ręce mydłem i wodą.

Wskazania

Grzybicze zakażenia skóry i paznokci. Grzybice wtórnie zakażone przez bakterie.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mikonazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości miejscowego podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku. Nie stosować do oczu, chronić oczy przed kontaktem z żelem. Nie stosować na błony śluzowe i zranioną skórę. Ze względu na zawartość glikolu propylenowego i dimetylosulfotlenku preparat może powodować podrażnienie skóry.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, reakcje w miejscu podania (w tym podrażnienie).

Ciąża i laktacja

W przypadku stosowania leku u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność. Minimalne ilości mikonazolu wchłaniają się po miejscowym stosowaniu - u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność. Mikonazol podawany zwierzętom doustnie nie wykazywał działania teratogennego. Toksyczne działanie na płód obserwowano jedynie po doustnym podaniu zwierzętom bardzo dużych dawek mikonazolu.

Uwagi

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Mikonazol stosowany ogólnoustrojowo hamuje cytochrom CYP3A4/2C9. Po miejscowym stosowaniu interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Podczas stosowania u pacjentów przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) należy zachować ostrożność i kontrolować czas protrombinowy. Działanie i objawy niepożądane niektórych innych leków (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny), w przypadku ich jednoczesnego stosowania z preparatem mogą się nasilić.

Cena

Miconal, cena 100% 23.0 zł

Preparat zawiera substancję: Miconazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."