Miconal

1 g zawiesiny zawiera 3,29 mg azotanu mikonazolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Miconal 1 pojemnik 39,5 g, aerozol na skórę, zaw.

Miconazole nitrate

21.56 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwgrzybiczy do stosowania na skórę, pochodna imidazolu. Mikonazol posiada szerokie spektrum przeciwgrzybiczne (działa między innymi na dermatofity i drożdżaki) oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne na Gram-dodatnie pałeczki i ziarenkowce. W komórkach grzybów mikonazol hamuje biosyntezę ergosterolu i zmienia skład innych składników lipidowych błony komórkowej, prowadząc do obumarcia komórki. Mikonazol znajduje zastosowanie także w leczeniu grzybic wtórnie zakażonych. Mikonazol zwykle powoduje ustępowanie świądu skóry, który często towarzyszy zakażeniom dermatofitami i drożdżakami, przed innymi oznakami zdrowienia. Po podaniu miejscowym mikonazol przenika do krwi w niewielkich ilościach. Wchłonięty mikonazol wiąże się z białkami osocza (w 88,2%) i krwinkami czerwonymi (10,6%). Niewielkie ilości wchłoniętego mikonazolu są eliminowane z kałem zarówno w postaci niezmienionej jak i w postaci metabolitów.

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Stosować na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry, zwykle 2 razy na dobę. Przed każdym użyciem energicznie wstrząsnąć pojemnik. Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie powinno być jeszcze kontynuowane przez co najmniej 1 tydzień.

Wskazania

Miejscowo: w grzybiczych zakażeniach skóry (grzybica głowy, tułowia, rąk, stóp i między palcami, pach, pachwin); w zakażeniach mieszanych grzybiczo-bakteryjnych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na mikonazol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie należy stosować preparatu w leczeniu zakażeń grzybiczych owłosionej skóry głowy, paznokci, błon śluzowych oraz na zranioną skórę.

Środki ostrożności

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości miejscowego podrażnienia, należy przerwać stosowanie leku. Chronić oczy przed rozpylaną substancją, nie wdychać.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, reakcje w miejscu podania (w tym podrażnienie).

Ciąża i laktacja

Należy rozważyć stosunek potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem leku u kobiet w ciąży w stosunku do oczekiwanych korzyści terapeutycznych. Nie wykazano teratogennego działania mikonazolu u zwierząt, jednak w dużych dawkach działa on toksycznie na płód. Mikonazol po miejscowym stosowaniu wchłania się w minimalnych ilościach, dlatego jeśli lek stosuje się u kobiet karmiących piersią należy zachować ostrożność. Mikonazol podawany zwierzętom doustnie nie wykazywał działania teratogennego. Toksyczne działanie na płód obserwowano jedynie po doustnym podaniu zwierzętom bardzo dużych dawek mikonazolu.

Uwagi

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Mikonazol stosowany ogólnoustrojowo hamuje cytochrom CYP3A4/2C9. Po miejscowym stosowaniu mikonazolu w aerozolu interakcje z innymi lekami występują bardzo rzadko. Podczas stosowania u pacjentów przyjmujących doustnie leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) należy zachować ostrożność i kontrolować czas protrombinowy. Działanie i objawy niepożądane niektórych innych preparatów (np. doustnych leków przeciwcukrzycowych i fenytoiny) mogą się nasilić w przypadku ich jednoczesnego stosowania z lekiem.

Cena

Miconal , cena 100% 21.56 zł

Preparat zawiera substancję: Miconazole nitrate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."