Metizol®

1 tabl. zawiera 5 mg tiamazolu. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metizol® 50 szt., tabl.

Thiamazole

25.79 zł 2019-04-05

Działanie

Aktywny metabolit karbimazolu. Tiamazol w sposób zależny od dawki hamuje wbudowywanie jodu do tyrozyny i tym samym hamuje syntezę hormonów tarczycy. Nie wpływa istotnie na wychwyt jodu przez tarczycę, ani na konwersję obwodową tyroksyny do trijodotyroniny. Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i całkowicie, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu ok. 0,5-1 h. Tiamazol kumuluje się w tarczycy. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 5-6 h i ulega wydłużeniu w niewydolności wątroby. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem oraz żółcią. Lek przechodzi przez barierę łożyska i jest wydzielany do mleka kobiecego.

Dawkowanie

Doustnie, dawkowanie ustala się indywidualnie, w zależności od nasilenia nadczynności tarczycy i wielkości wola. Dorośli. Początkowa dawka wynosi zwykle 40-60 mg na dobę i podawana jest w 3-4 dawkach podzielonych. Dawkowanie takie utrzymuje się aż do zahamowania czynności tarczycy (zwykle 2-3 tyg., choć niekiedy nawet przez 8 tyg. lub dłużej). Następnie dawki leku należy stopniowo zmniejszać do dawki podtrzymującej wynoszącej zwykle 5-20 mg na dobę w dawce pojedynczej lub 2 dawkach podzielonych. Leczenie nadczynności tarczycy trwa zwykle 0,5-2 lata. Przełom tarczycowy: początkowa dawka to 100 mg, a następnie 30 mg co 8h. W przygotowaniu do zabiegu wycięcia tarczycy preparat stosuje się zwykle 3-4 tyg. poprzedzające zabieg. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i osób w podeszłym wieku. Najmniejsze dawki stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 17 lat). Dawka początkowa powinna być dostosowana do masy ciała pacjenta. Zazwyczaj na początku leczenia stosuje się 0,5 mg/kg mc w 2-3 równych dawkach. Dawka stosowana w leczeniu podtrzymującym może być mniejsza, w zależności od odpowiedzi pacjenta na leczenie. Może być konieczne dodatkowe podawanie lewotyroksyny w celu uniknięcia niedoczynności gruczołu tarczowego. Nie należy przekraczać całkowitej dawki dobowej 40 mg tiamazolu.

Wskazania

Nadczynność tarczycy. Przełom tarczycowy. Przygotowanie do zabiegu wycięcia tarczycy. Wspomaganie leczenia jodem radioaktywnym.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na tiamazol, inne pochodne tionamidu lub inne składniki preparatu. Zmiany w obrazie krwi obwodowej (granulocytopenia) o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego. Cholestaza obecna przed rozpoczęciem leczenia, niewywołana nadczynnością tarczycy. Przebyte uszkodzenie szpiku po leczeniu tiamazolem lub karbimazolem. Skojarzone leczenie tiamazolem i hormonami tarczycy w okresie ciąży.

Środki ostrożności

Ostrożnie (pod dokładną kontrolą lekarską) stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u osób w podeszłym wieku. Nie należy stosować u pacjentów z wcześniej występującymi łagodnymi reakcjami nadwrażliwości (np. wysypka alergiczna, świąd). Preparat powinien być stosowany wyłącznie w krótkoterminowym leczeniu i szczególnie monitorowany u pacjentów z dużym wolem wywierającym ucisk na tchawicę, ze względu na niebezpieczeństwo powiększenia się rozmiarów wola. Przed rozpoczęciem leczenia należy zwrócić uwagę pacjenta na objawy agranulocytozy (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie gardła, gorączka). W przypadku potwierdzenia agranulocytozy należy przerwać przyjmowanie leku. Wystąpienie innego mielotoksycznego działania niepożądanego także wymaga przerwania leczenia tiamazolem i w razie potrzeby zastosowania leku przeciwtarczycowego z innej grupy. Nie jest zalecane stosowanie tiamazolu u dzieci w wieku 2 lat i mniej. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Bardzo często: skórne reakcje nadwrażliwości (świąd, wysypka, pokrzywka). Często: artralgia (może się pojawić nawet po kilku mies. leczenia). Niezbyt często: agranulocytoza (może się ujawnić dopiero po kilku tyg. lub mies. od rozpoczęcia leczenia). Rzadko: zaburzenia smaku, gorączka polekowa. Bardzo rzadko: trombocytopenia, pancytopenia, uogólniona limfadenopatia, autoimmunologiczny zespół insulinowy (przebiegający ze znaczną hipoglikemią), zapalenie nerwu, polineuropatia, ostry obrzęk ślinianek, ciężka postać skórnych reakcji nadwrażliwości (np. uogólnione zapalenie skóry, łysienie, toczeń rumieniowaty). W pojedynczych przypadkach: żółtaczka cholestatyczna, toksyczne zapalenie wątroby. Częstość nieznana: zawroty głowy. Tiamazol stosowany w zbyt dużych dawkach może prowadzić do subklinicznej lub pełnoobjawowej niedoczynności tarczycy lub powiększenia rozmiarów wola.

Ciąża i laktacja

Preparat stosować w ciąży w najmniejszych dawkach skutecznych jedynie, gdy jest to bezwzględnie konieczne, a zastosowanie alternatywnej metody leczenia jest niemożliwe i niewskazane. Tiamazol wydzielany jest do mleka, dlatego u kobiet karmiących piersią należy stosować najmniejsze dawki skuteczne nie przekraczające 10 mg na dobę. W razie konieczności stosowania wysokich dawek tiamazolu, pacjentka powinna zaprzestać karmienia piersią.

Uwagi

Podczas leczenia należy wykonywać okresowe badania morfologii krwi. U niektórych pacjentów produkt może powodować zawroty głowy, co może wpływać na prowadzenie pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

Interakcje

Jod oraz leki zawierające jod (np. amiodaron), a także radiologiczne środki cieniujące zmniejszają siłę działania tiamazolu. Natomiast tiamazol powoduje zmniejszenie wychwytu jodu radioaktwynego przez tarczycę. Wraz z powrotem stężeń hormonów tarczycy we krwi do prawidłowych wartości pod wpływem leczenia tiamazolem, stężenie we krwi niektórych jednocześnie stosowanych leków (teofiliny, teofilinianu choliny, aminofiliny, glikozydów nasercowych, leków przeciwzakrzepowych) może ulec zmianie. W związku z tym konieczne może być zmiana ich dawkowania.

Cena

Metizol®, cena 100% 25.79 zł

Preparat zawiera substancję: Thiamazole

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."