Metafen® Ibuprofen

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Metafen® Ibuprofen 10 szt., tabl. powl.

Ibuprofen

5.76 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy i przeciwzapalny. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Po podaniu doustnym wchłania szybciej na czczo, wolniej po posiłku i osiąga Cmax po około 1-2 h. W 90-99% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów. T0,5 wynosi około 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci >12 lat: bóle słabe do umiarkowanych, bolesne miesiączkowanie, gorączka, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy - 200-400 mg jednorazowo lub 3-4 razy na dobę, w miarę potrzeby. Dawka jednorazowa większa niż 400 mg nie powoduje silniejszego działania przeciwbólowego. Bez zalecenia lekarza nie należy stosować dawki >1200 mg/dobę. Dzieci >12 lat: przeciwgorączkowo - gorączka ≤39st.C - 5 mg/kg mc., gorączka >39st.C - 10 mg/kg mc.; przeciwbólowo dawki podobne, zależnie od nasilenia bólu. Maksymalna dawka - 40 mg/kg mc./dobę. Lek nie jest wskazany dla dzieci Sposób podania. Lek należy przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; w przypadkach zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego zaleca się podawanie w czasie posiłków lub z mlekiem.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu, np. bolesne miesiączkowanie, bóle głowy, zębów, mięśni, bóle pourazowe, nerwobóle. Gorączka różnego pochodzenia. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z perforacją lub krwawieniem. Skaza krwotoczna. Równoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciężka niewydolność serca. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z nadciśnieniem tętniczym, przebytymi zaburzeniami czynności serca, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca (ryzyko zatrzymania płynów i obrzęków); z zaburzoną czynnością wątroby; z zaburzoną czynnością nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności); z zaburzeniami krzepnięcia lub leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (ryzyko krwawienia); z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby); z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI lub leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce, jak również u pacjentów spożywających alkohol) - niezbędny jest ścisły nadzór lekarski i zachowanie szczególnej ostrożności, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej i przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar); badania epidemiologiczne nie wykazują, aby przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg/dobę) było związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Długotrwałe równoczesne stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek może maskować objawy zakażenia i gorączki; może spowodować nagłe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu w razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, w przypadku krwawień z nosa, bólów w klatce piersiowej, drgawek, omdleń, zaburzeń widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego), a także po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych. Lek nie jest wskazany dla dzieci <12 lat. Stosowanie ibuprofenu nie jest zalecane u dzieci o masie ciała <7 kg. U dzieci, którym nie można podać całej tabletki, zaleca się podawanie ibuprofenu w innej postaci. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zgaga, nudności, zawroty głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból głowy, obrzęki. Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego, choroby Crohna, smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie dwunastnicy, zapalenie przełyku, depresja, bezsenność, dezorientacja, zmienność nastroju, pobudzenie, senność, drażliwość, uczucie zmęczenia, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych z gorączką lub śpiączką, szumy uszne, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie trzustki, niedokrwistość (hemolityczna i aplastyczna), agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia (bez lub z plamicą), pancytopenia, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, pokrzywka, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs, ostry wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do zgonu) i perforacja, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Obserwowano przypadki wystąpienia objawów nadwrażliwości na ibuprofen (reakcje alergiczne, neutropenia, eozynofilia, zmniejszenie hematokrytu, utrata słuchu, zaburzenia widzenia; w pojedynczych przypadkach wystąpiły ostre reakcje nadwrażliwości manifestujące się niedociśnieniem tętniczym). U pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi obserwowano pojedyncze przypadki aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Ciąża i laktacja

Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Uwagi

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu leku na sprawność psychofizyczną; jednak działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zaburzenia widzenia (zamglone lub podwójne widzenie) mogą niekiedy zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Ibuprofen stosowany z innymi NLPZ (w tym kwasem acetylosalicylowym), kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi, jak również z alkoholem zwiększa ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenie, krwawienie); z chinolonami - zwiększa ryzyko drgawek; z zydowudyną - wydłuża czas krwawienia; z cyklosporyna - nasila nefrotoksyczność. Osłabia działanie leków hipotensyjnych i moczopędnych. Zwiększa stężenia litu i metotreksatu we krwi (kontrolować ich stężenia). Nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryn (warfaryny, acenokumarolu). Może nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych we krwi. Stosowany w okresie od 8 do 12 dni od podania mifeprystonu może zmniejszyć jego skuteczność. Należy zachować ostrożność w trakcie łącznego stosowania z kwasem walproinowym. Probenecyd opóźnia wydalanie ibuprofenu.

Cena

Metafen® Ibuprofen, cena 100% 5.76 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."