Magne-Balans Plus

1 tabl. zawiera 17 mg jonów magnezu (w postaci wodoroasparaginianu magnezu) i 54 mg jonów potasu (w postaci wodoroasparaginianu potasu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Magne-Balans Plus 50 szt., tabl.

Magnesium hydroaspartate,

Potassium hydroaspartate

11.55 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat złożony zawierający jony magnezu i potasu. Proponowany mechanizm działania asparaginianu magnezowo-potasowego polega na stabilizacji błon komórkowych przez utrzymanie prawidłowego stężenia magnezu i potasu w komórkach, detoksykacji amoniaku lub jego zwiększenia w czasie przemian w cyklu kwasów trójkarboksylowych. Magnez jest jednym z podstawowych makroelementów niezbędnych do życia, wchodzi w skład wszystkich tkanek i znajduje się przede wszystkim wewnątrz komórek. Bierze udział w reakcjach wytwarzania związków wysokoenergetycznych magazynujących energię niezbędną do życia oraz w syntezie DNA. Reguluje pobudliwość układu nerwowego. Jego przemiana jest ściśle związana z przemianą wapnia. Magnez hamuje również uwalnianie z zakończeń nerwowych adrenaliny i noradrenaliny. Głównym miejscem wchłaniania magnezu są dalsze odcinki jelita cienkiego. Absorpcja następuje w wyniku zależnej od stężenia biernej dyfuzji, chociaż są dowody na aktywny transport przenośnikowy zarówno w jelicie cienkim jak i okrężnicy zstępującej, który jest ważny tylko w przypadku małej podaży magnezu. Większość magnezu (55%) jest transportowana w postaci zjonizowanej, a pozostała w postaci związanej z białkami lub w postaci fosforanów i cytrynianów. Magnez nie podlega metabolizmowi i wydalany jest w stanie niezmienionym przez nerki. Potas jest jonem wewnątrzkomórkowym, wpływającym na prawidłowe utrzymanie gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu. Jest niezbędny do syntezy białek, bierze także udział w metabolizmie węglowodanów. Wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego. Potas jest swobodnie filtrowany w kłębuszkach nerkowych i 80-90% jest reabsorbowanych w kanalikach bliższych. Wydalany jest głównie przez nerki, ale około 10% jest wydalane przez błonę śluzową okrężnicy.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: przeciętnie 2-6 tabl. w dawkach podzielonych po porannym i wieczornym posiłku.

Wskazania

Profilaktycznie i uzupełniająco w stanach niedoboru magnezu, potasu i asparaginianu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność nerek lub kory nadnerczy, hiperkaliemia, hipermagnezemia, blok przedsionkowo-komorowy, miastenia (myasthenia gravis), znaczne niedociśnienie tętnicze krwi. Za względne przeciwwskazanie uważa się istniejący już proces nowotworowy.

Środki ostrożności

Nie należy stosować w ostrym odwodnieniu, rozległym zniszczeniu tkanek (np. oparzenia dużych powierzchni ciała). Nie podawać z innymi lekami zawierającymi potas. Przy długotrwałym stosowaniu kontrolować poziom magnezu i potasu. Ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego serca.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Bezpieczeństwo stosowania leku w okresie karmienia nie jest określone.

Uwagi

Preparat nie zawiera cukru i może być stosowany przez diabetyków. Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie stosować w skojarzeniu z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Nie należy podawać jednocześnie z fosforanami, związkami żelaza, dużymi dawkami wapnia, fluorochinolonami, tetracyklinami (wskazana jest 3 h przerwa między podaniem obu leków). Związki magnezu podane doustnie zmniejszają wchłanianie antybiotyków (tetracyklin), związków żelaza i fluoru (w tym fluorochinolonów) oraz doustnych leków przeciwzakrzepowych pochodnych warfaryny. Podawanie z preparatami zawierającymi fosforany, związki żelaza i wapnia prowadzi do wzajemnego zmniejszania wchłaniania z przewodu pokarmowego. Stosowanie jednocześnie innych leków zawierających magnez (o działaniu przeczyszczającym lub zobojętniającym kwas żołądkowy) może wywoływać objawy zatrucia magnezem, szczególnie u osób z niewydolnością nerek. Z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, inhibitorami ACE, niektórymi NLPZ (np. indometacyną) nasila się ryzyko hiperkaliemii. Związki potasu osłabiają działanie glikozydów naparstnicy.

Cena

Magne-Balans Plus, cena 100% 11.55 zł

Preparat zawiera substancję: Magnesium hydroaspartate, Potassium hydroaspartate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."