Lutinus

1 tabl. dopochwowa zawiera 100 mg progesteronu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lutinus 21 szt., tabl. dopochwowe

Progesterone

258.09 zł 2019-04-05

Działanie

Progesteron jest występującym naturalnie steroidem wydzielanym przez jajniki, łożysko i nadnercza. W obecności odpowiedniego estrogenu przekształca on endometrium proliferacyjne w endometrium sekrecyjne. Jest konieczny do zwiększenia podatności endometrium na zagnieżdżenie się zarodka. Po zagnieżdżeniu się zarodka, podtrzymuje ciążę. Przy dawkowaniu wielokrotnym stężenia w stanie stacjonarnym były osiągane w ciągu około 1 doby po rozpoczęciu leczenia preparatem. Ok. 96-99% progesteronu wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami i globulinami wiążącymi kortykosteroidy. Progesteron metabolizowany jest głównie w wątrobie, przeważnie do pregnandioli i pregnanolonów, które są następnie sprzęgane z kwasem siarkowym i glukuronowym. Metabolity progesteronu, które wydzielane są z żółcią, mogą ulegać dekoniugacji i dalszemu metabolizmowi w jelicie poprzez redukcję, dehydroksylację i epimeryzację. Progesteron wydalamy jest przez nerki i z żółcią.

Dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli: 100 mg 3 razy na dobę, zaczynając w dniu pobrania komórki jajowej. Jeśli ciąża zostanie potwierdzona, podawanie leku należy kontynuować przez 30 dni. Brak doświadczeń dotyczących stosowania leku u pacjentek z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Wskazania

Wsparcie fazy lutealnej, jako część programu leczenia niepłodności u kobiet technikami wspomaganego rozrodu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na progesteron lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z dróg rodnych nieznanego pochodzenia. Poronienie zatrzymane lub ciąża pozamaciczna. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub choroba wątroby. Zdiagnozowany lub podejrzewany nowotwór piersi lub dróg rodnych. Czynne lub występujące w przeszłości zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył. Porfiria.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentek z: łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby; depresją w wywiadzie; chorobami, na które może mieć wpływ retencja płynów (np. padaczką, migreną, astmą, zaburzeniami czynności serca lub nerek); cukrzycą (może zaistnieć konieczność modyfikacji dawki leków przeciwcukrzycowych); czynnikami ryzyka miażdżycy, w tym u pacjentek w wieku >35 lat, pacjentek palących. Stosowanie leku należy przerwać w przypadku podejrzenia któregokolwiek z następujących stanów klinicznych: tętnicze lub żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia naczyń mózgowych, zakrzepowe zapalenie żył, zakrzepica siatkówki, epizody przemijającego niedokrwienia, nagłe silne bóle głowy, zaburzenia widzenia związane z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego lub krwotokiem siatkówkowym, a także w przypadku nasilenia się objawów depresji u pacjentek z depresją w wywiadzie. Nagłe przerwania podawania progesteronu może powodować zwiększony niepokój, zmienność nastroju i zwiększoną podatność na występowanie drgawek. Brak wskazań do stosowania preparatu u dzieci i u osób w podeszłym wieku.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, rozdęcie brzucha, ból brzucha, nudności, skurcz macicy. Niezbyt często: zawroty głowy, bezsenność, biegunka, zaparcie, pokrzywka, wysypka, dyskomfort w obrębie sromu i pochwy, uczucie pieczenia w pochwie, upławy, suchość sromu i pochwy, krwawienie z pochwy, grzybica pochwy, ból piersi, obrzmienie piersi, tkliwość piersi, świąd narządów płciowych, obrzęki obwodowe. Ponadto: uczucie zmęczenia, wymioty, reakcje nadwrażliwości.

Ciąża i laktacja

Lek jest wskazany wyłącznie w I trymestrze ciąży, jako część programu leczenia technikami wspomaganego rozrodu. Istnieją ograniczone i nierozstrzygające dane dotyczące ryzyka wad wrodzonych, w tym nieprawidłowości narządów płciowych u dzieci płci męskiej i żeńskiej, w następstwie wewnątrzmacicznej ekspozycji na progesteron w czacie ciąży. Progesteron przenika do mleka kobiecego - nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka i jej partner powinni być poddani badaniom lekarskim w celu określenia przyczyn niepłodności. Z uwagi na możliwość występowania senności i zawrotów głowy podczas leczenia, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Induktory CYP450 (m.in. ryfampicyna, karbamazepina, ziele dziurawca zwyczajnego) mogą przyspieszać metabolizm progesteronu. Inhibitory CYP450 (m.in. ketokonazol) mogą hamować metabolizm progesteronu. Nie zaleca się stosowania preparatu z innymi lekami dopochwowymi, np. z lekami przeciwgrzybiczymi, gdyż taka terapia skojarzona może zmieniać uwalnianie progesteronu z tabletek i jego wchłanianie.

Cena

Lutinus, cena 100% 258.09 zł

Preparat zawiera substancję: Progesterone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."