Lutenyl®

1 tabl. zawiera 5 mg octanu nomegestrolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lutenyl® 10 szt., tabl.

Nomegestrol acetate

42.04 zł 2019-04-05

Działanie

Pochodna 19-norprogesteronu, stosowana w niedoborach progesteronu. Powinowactwo nomegestrolu do receptorów progesteronu jest 2,5 razy większe niż naturalnego hormonu. Preparat podawany od 5 do 25 dnia cyklu w dawce 5 mg dziennie hamuje owulację, zmniejsza wydzielanie gonadotropin, zmniejsza stężenie estrogenu we krwi krążącej oraz zapobiega wydzielaniu naturalnego progesteronu. Badania kliniczne nie u wszystkich pacjentów wykazały całkowite działanie przeciwgonadotropowe. Po podaniu doustnym lek szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 2 h od podania. T0,5 we krwi wynosi około 40 h. Jest wydalany w postaci metabolitów, głównie z kałem oraz częściowo z moczem.

Dawkowanie

Doustnie: średnia dawka dobowa wynosi 5 mg (1 tabl.). U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zazwyczaj 10 dni, tj. od 16 do 25 dnia cyklu. U kobiet po menopauzie dawkowanie jest zależne od rodzaju zastosowanej hormonalnej terapii zastępczej. W ciągłej hormonalnej terapii zastępczej lek jest stosowany przez 12-14 dni każdego cyklu. Dawkę i czas leczenia można modyfikować w zależności od wskazania i reakcji pacjentki na lek.

Wskazania

U kobiet przed menopauzą - zaburzenia miesiączkowania związane ze zmniejszonym wydzielaniem lub brakiem wydzielania progesteronu: zaburzenia miesiączkowania (skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmiernie częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania), czynnościowe krwawienia z narządów płciowych (krwotoki maciczne, krwotoki miesiączkowe, krwawienia związane z włókniakami), objawy poprzedzające lub związane z menstruacją (bolesne miesiączkowanie samoistne, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków). U kobiet po menopauzie - w połączeniu z estrogenami w hormonalnej terapii zastępczej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Czynna lub w występująca w wywiadzie choroba zakrzepowo-zatorowa tętnic (np. zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby występujące obecnie lub w przeszłości. Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii. Idiopatyczna zakrzepica żylna w wywiadzie lub aktywna choroba zakrzepowo-zatorowa żył (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentek z: chorobami sercowo-naczyniowymi, niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub porfirią. Należy przerwać stosowanie preparatu w przypadku wystąpienia: zaburzeń wzroku, zakrzepów lub zatorów, silnego bólu głowy o niewyjaśnionej przyczynie. Przed rozpoczęciem leczenia w niektórych wskazaniach, szczególnie w bolesnym miesiączkowaniu, krwotoku macicznym i przy braku miesiączki, konieczne jest ustalenie, czy jest to zaburzenie czynnościowe. Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić czy nie występuje nowotwór sutka i macicy (szyjki i błony śluzowej). Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u osób z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Mogą wystąpić: zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienia międzymiesiączkowe, nasilenie niewydolności żył kończyn dolnych. Wyjątkowo: alergiczne reakcje skórne, gorączka, zaburzenia widzenia, nagłe wystąpienie zatorowego zakrzepu żylnego, zwiększenie masy ciała, bezsenność, nadmierne owłosienie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią.

Uwagi

Preparat może powodować zaburzenia widzenia, przez co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Leki indukujące metabolizm wątrobowy: karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, prymidon, barbiturany, gryzeofulwina, ryfabutyna, ryfampicyna mogą zmniejszać skuteczność progestagenów.

Cena

Lutenyl®, cena 100% 42.04 zł

Preparat zawiera substancję: Nomegestrol acetate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."