Luteina® 200

1 tabl. dopochwowa zawiera 200 mg progesteronu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Luteina® 200 30 szt., tabl. dopochwowe

Progesterone

118.8 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetycznie otrzymywany hormon identyczny z naturalnym hormonem ciałka żółtego jajnika. W warunkach fizjologicznych progesteron jest wytwarzany w zluteinizowanych komórkach ziarnistych ciałka żółtego jajnika, w zespólni kosmków łożyska od 14-18 tygodnia ciąży, w warstwie pasmowatej i siatkowatej kory nadnerczy oraz w OUN. Najważniejsze efekty oddziaływania progesteronu na narząd rodny to: umożliwienie owulacji poprzez nasilenie proteolizy ściany pęcherzyka Graafa; sekrecyjna przemiana endometrium, umożliwiająca implantację zapłodnionego jaja; hamowanie nadmiernego rozrostu endometrium pod wpływem działania estrogenów; cykliczne zmiany w nabłonku jajowodów, szyjki macicy i pochwy. Progesteron działa synergicznie z estrogenami na gruczoł sutkowy, pobudzając wzrost pęcherzyków gruczołowych i nabłonka przewodów oraz uczestnicząc w ekspresji receptorów niezbędnych do laktacji. Jest hormonem niezbędnym do utrzymania ciąży przez cały okres jej trwania: hamuje odpowiedź immunologiczną matki na antygeny płodu. Jest substratem do produkcji glikokortykoidów i mineralokortykoidów płodu. Progesteron hamuje samoistną czynność skurczową ciężarnej macicy oraz jest konieczny do uruchomienia procesów inicjujących poród. Po podaniu dopochwowym 200 mg progesteronu hormon osiąga maksymalne stężenia w osoczu w czasie od 2 do 6 h. Średnie stężenie progesteronu we krwi po podaniu 200 mg dopochwowo wynosi około 9 ng/ml i utrzymuje się na tym poziomie nawet do 24 h. Około 96% do 99% progesteronu wiąże się z białkami surowicy, głównie z albuminami i globulinami wiążącymi kortykosteroidy. Jest metabolizowany głównie przez wątrobę, przeważnie do pregnandioli i pregnanolonów. Pregnandiole i pregnanolony sprzęgane są w wątrobie do pochodnych glukuronidowych i siarczanowych. T0,5 progesteronu podawanego dopochwowo wynosi około 13 h. Wydalany jest głównie przez nerki. Niewielka ilość niezmienionego progesteronu wydalana jest z żółcią.

Dawkowanie

Dopochwowo. Dorośli. Dla dawek innych niż 200 mg dostępne są tabl. dopochwowe o mocy 50 mg i 100 mg. Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od wskazań oraz odpowiedzi terapeutycznej. Programy zapłodnienia in vitro: 200 mg 2 razy na dobę. Leczenie kontynuuje się do 77 dnia po transferze zarodka. Zakończenie terapii powinno następować poprzez stopniowe zmniejszenie podawanej dawki leku. Ochrona endometrium: 200 mg dziennie przez 12 dni lub 100-200 mg dziennie w terapii ciągłej codziennie. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa ani skuteczności preparatu u dzieci i młodzieży. Sposób podania. Lek należy umieścić bezpośrednio w pochwie za pomocą dołączonego aplikatora.

Wskazania

Programy zapłodnienia in vitro. Zapobieganie rozrostom endometrium u kobiet przyjmujących estrogeny (np. w hormonalnej terapii zastępczej).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z pochwy nieznanego pochodzenia, poronienie zatrzymane, ciąża pozamaciczna. Nowotwór lub podejrzenie nowotworu piersi lub dróg rodnych. Przebyte lub aktualne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe lub ciężkie zakrzepowe zapalenie żył. Ciężkie zaburzenia czynności lub choroba wątroby. Okres karmienia piersią.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia należy przeprowadzić badanie ginekologiczne, palpacyjne badanie piersi. Pacjentki z depresją w wywiadzie powinny być pod szczególną kontrolą, ponieważ progesteron może nasilać objawy choroby. Progesteron może powodować zatrzymywanie płynów w organizmie, dlatego pacjentki ze schorzeniami, których objawy mogą być nasilone w wyniku retencji płynów (np. padaczka, migrena, astma, zaburzenia czynności serca lub nerek) wymagają uważnej obserwacji. Progesteron należy stosować ostrożnie u pacjentek z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. U osób z cukrzycą lub insulinoopornością progesteron może obniżać wrażliwość na insulinę. Duże dawki progesteronu należy stosować ostrożnie u pacjentek z tendencją do tworzenia się zakrzepów. Należy poinformować pacjentki o konieczności zgłaszania zauważonych zmian w piersiach. Lek nie wykazuje skuteczności antykoncepcyjnej - w przypadku przyjmowania progesteronu ze wskazań innych niż związane z prokreacją należy równocześnie stosować środki antykoncepcyjne.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: senność, bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji i uwagi, uczucie lęku, stany depresyjne, zaburzenia dotyczące pochwy (podrażnienie, świąd, upławy).

Ciąża i laktacja

Progesteron może być bezpiecznie stosowany w I trymestrze ciąży. Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania progesteronu w II i III trymestrze ciąży. Stosowanie progesteronu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią ze względu na przenikanie hormonu do mleka matki.

Uwagi

Progesteron podawany dopochwowo nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku pojawienia się działań niepożądanych takich jak senność, zaburzenia koncentracji i uwagi, zawroty głowy nie zaleca się prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Leki pobudzające aktywność izoenzymów cytochromu P450 (np. ryfampicyna, karbamazepina lub preparaty roślinne zawierające ziele dziurawca) mogą zwiększać szybkość wydalania progesteronu, a tym samym zmniejszać jego działanie terapeutyczne. Odwrotnie, ketokonazol i inne inhibitory aktywności izoenzymów cytochromu P450 mogą zmniejszać szybkość wydalania progesteronu, a tym samym zwiększać jego działanie. Ponieważ progesteron może powodować obniżenie wrażliwości na insulinę, u pacjentek z cukrzycą przyjmujących progesteron może być konieczne dostosowanie dawek leków przeciwcukrzycowych. Wykazano, że progesteron może hamować metabolizm cyklosporyny, a tym samym zwiększać jej stężenie we krwi nawet do poziomu mogącego powodować toksyczność.

Cena

Luteina® 200, cena 100% 118.8 zł

Preparat zawiera substancję: Progesterone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."