Liv 52

1 tabl. zawiera 65 mg Capparis spinosae cortex, 65 mg Cichorium intybus semen, 32 mg Solani nigri herba, 32 mg Terminalie arjunae cortex, 16 mg Cassiae occidentalis semen, 16 mg Achilleae milefolii semen, 16 mg Tamarix gallicae herba, 33 mg Mandur Bhasma (o zawartości żelaza Fe2+ i Fe3+ w ilości 3 mg).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Liv 52 100 szt., tabl.

Achillea millefolium,

Capparis spinosa,

Cassia occidentalis,

Cichorium intybus,

Solanum nigrum,

Tamarix gallica,

Terminalia arjuna,

Mandura Bhasma

40.5 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat ziołowo-mineralny o działaniu ochronnym na wątrobę i pobudzającym jej czynność wydzielniczą. Zmniejsza objawy infekcji bakteryjnych i wirusowych oraz wpływ substancji toksycznych (leki, środki chemiczne, alkohol) na wątrobę. Wykazuje korzystne działanie u pacjentów z uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez radioterapię.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. Wspomagająco po odwracalnych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3-4 razy na dobę. Wspomagająco w stanach po zatruciach lekami: 1-2 tabl. 2 razy na dobę. W alkoholowych uszkodzeniach wątroby: 2-3 tabl. 3 razy na dobę. W okresie rekonwalescencji: 2 tabl. 2 razy na dobę. Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1-2 tabl. 3-4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci. Sposób podania. Tabletki należy przyjmować 0,5 h przed posiłkiem. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowaćsię z lekarzem.

Wskazania

Wspomagająco w odwracalnych uszkodzeniach wątroby oraz w okresie rekonwalescencji.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Astraceae, dawniej Compositae, złożonych) lub którąkolwiek substancję pomocniczą. W dotychczasowych obserwacjach podawania preparatu ludziom nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów z poważniejszymi uszkodzeniami wątroby, z marskością i zwłóknieniem wątroby, ponieważ jego stosowanie nie jest w takich przypadkach skuteczne; decyzję o podawaniu w takich stanach należy podjąć na podstawie właściwej diagnostyki i wyników badań. W razie podejrzenia wystąpienia żółtaczki (pojawienie się żółtego odcienia skóry lub zażółcenia białkówki gałki ocznej), przed zastosowaniem leku, należy zgłosić się do lekarza.

Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono dobrze kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na ciążę lub w okresie okołourodzeniowym. Należy zachować ostrożność stosując preparat u kobiet w ciąży. Nie zbadano, czy substancje czynne preparatu i ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego.

Uwagi

Wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Podczas stosowania preparatu jednocześnie z ibuprofenem, obserwowano istotne zmniejszenie jego stężenia w surowicy krwi, prawdopodobnie wywołane przez opóźnienie wchłaniania ibuprofenu bez istotnej zmiany jego biodostępności.

Cena

Liv 52, cena 100% 40.5 zł

Preparat zawiera substancję: Achillea millefolium, Capparis spinosa, Cassia occidentalis, Cichorium intybus, Solanum nigrum, Tamarix gallica, Terminalia arjuna, Mandura Bhasma

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."