Lipancrea® 16 000

Lipancrea 8 000 - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 8 000 j. Ph. Eur. lipazy, 5 750 j. Ph. Eur. amylazy oraz 450 j. Ph. Eur. proteaz. Lipancrea 16 000 - 1 kaps. zawiera pankreatynę z trzustki wieprzowej o aktywności: 16 000 j. Ph. Eur. lipazy, 11 500 j. Ph. Eur. amylazy oraz 900 j. Ph. Eur. proteaz.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lipancrea® 16 000 60 szt. , kaps.

Pancreatin

34.83 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat zawierający enzymy trzustkowe, uzyskane z trzustek wieprzowych. Zawiera lipazę - hydrolizującą tłuszcze, amylazę - rozkładającą skrobię oraz proteazy powodujące rozpad białka. Kapsułka preparatu zawiera peletki powleczone otoczką oporną na działanie soku żołądkowego, powodującą że zawartość peletek uwalniana jest dopiero w środowisku zasadowym dwunastnicy. Szybki rozpad peletek i uwalnianie enzymów trzustkowych w zasadowym soku dwunastnicy wspomaga trawienie pokarmu. Enzymy zawarte w preparacie nie podlegają procesowi wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 16 000 - 32 000 j. Ph. Eur. lipazy do każdego posiłku; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie stosować więcej niż 100 000 j. Ph. Eur. lipazy na posiłek lub 400 000 j. Ph. Eur. na dobę w dawkach podzielonych. Dzieci: 500 - 1 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek; ustaloną dawkę można stopniowo zwiększać. Nie należy stosować dawki większej niż 2 500 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na posiłek, czyli 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Sposób podania. Preparat należy przyjmować podczas posiłku; kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. W przypadku niemożności połknięcia kapsułki lub w przypadku konieczności podania mniejszej ilości enzymu kapsułkę można otworzyć, a wysypane peletki podać z małą ilością płynu, np. soku owocowego (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych). Mieszaniny tej nie należy przechowywać. Nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych.

Wskazania

Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane: przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją trzustki bądź jej części, resekcją żołądka, zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową, mukowiscydozą.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na pankreatynę, białko wieprzowe oraz pozostałe składniki preparatu. Ostre zapalenie trzustki.

Środki ostrożności

Jednoczesne przyjmowanie leków z grupy antagonistów receptora H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) może spowodować zmniejszenie siły działania leku. W rzadkich przypadkach, u dzieci z mukowiscydozą otrzymujących duże dawki enzymów odnotowano przypadki zwężenia jelita. Przyczyna tego powikłania nie jest znana, uważa się jednak, że może ono być związane z podawaniem zbyt dużych dawek leku, należy bezwzględnie przestrzegać dawkowania. Podanie leku z pożywieniem o pH wyższym niż 5,5 (np. jaja, kurczaki, cielęcina, zielony groszek) może zmniejszać skuteczność leku, istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych z peletek (zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w świetle żołądka, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej.

Niepożądane działanie

Często: ból brzucha. Niezbyt często: zaparcie, nieprawidłowe stolce, biegunka, nudności, wymioty, reakcje alergiczne, nadwrażliwość skóry. Bardzo rzadko: świąd skóry, niewymagający odstawienia leku. W czasie stosowania preparatu mogą wystąpić również: odczyny alergiczne, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej lub okolicy odbytu. W przypadku stosowania dużych dawek może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego w moczu lub biegunka. U pacjentów z mukowiscydozą leczonych dużymi dawkami enzymów notowano przypadki zwężenia jelita (w okolicy krętniczo-kątniczej i w okrężnicy wstępującej) oraz zapalenie jelita grubego.

Ciąża i laktacja

Nie przeprowadzono odpowiednich badań u ludzi, nie można wykluczyć ryzyka uszkodzenia płodu w wyniku podawania leku kobietom w ciąży. Lek może być stosowany w ciąży oraz w okresie karmienia piersią jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Interakcje

Antagoniści receptorów H2 (cymetydyna, ranitydyna, famotydyna) oraz inne leki zmniejszające kwaśność soku żołądkowego mogą zmniejszać siłę działania leku. Lek może zmniejszać wchłanianie kwasu foliowego oraz związków żelaza.

Cena

Lipancrea® 16 000, cena 100% 34.83 zł

Preparat zawiera substancję: Pancreatin

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."