Linoseptic

1 g roztworu zawiera 1 mg dichlorowodorku oktenidyny i 20 mg fenoksyetanolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Linoseptic 1 but. 30 ml, aerozol na skórę, roztw.

Octenidine dihydrochloride,

Phenoxyethanol

2019-04-05

Działanie

Preparat o działaniu antyseptycznym i dezynfekującym. Chlorowodorek oktenidyny należy do związków kationowo-czynnych i wykazuje silne właściwości powierzchniowe z powodu dwóch centrów kationowych. Reaguje ze ścianą komórkową i składnikami błony komórki drobnoustrojów, tym samym prowadząc do zniszczenia czynności komórek. Mechanizm działania fenoksyetanolu przeciw drobnoustrojom opiera się na zwiększonej przepuszczalności błony komórkowej dla jonów potasu. Skuteczność przeciw drobnoustrojom obejmuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, jak również działanie przeciw wirusom lipofilnym i zapalenia wątroby typu B. Skuteczność fenoksyetanolu i chlorowodorku oktenidyny uzupełnia się wzajemnie w tym zakresie. Po podaniu skórnym (bez okluzji) na ludzką skórę wchłonięte było 59% fenoksyetanolu (podanego w metanolu). Fenoksyetanol jest łatwo wchłaniany przez skórę noworodków, ale najwyraźniej podlega rozległej metabolizacji tlenowej do kwasu 2-fenoksyoctowego, który jest wydalany przez nerki.

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Preparat należy nanosić na obszar przeznaczony do leczenia aż do jego całkowitego nawilżenia. Po aplikacji, a przed dalszymi działaniami, takimi jak np. założenie opatrunku, należy pozostawić na co najmniej 1-2 min do wchłonięcia. Ze względu na miejscowe stosowanie preparatu dawkowanie jest takie samo u dorosłych i u dzieci. U dzieci w wieku < 6 lat czas stosowania powinien być ograniczony do kilku dni. Ponieważ dostępne doświadczenie dotyczące ciągłego czasu trwania aplikacji obejmuje tylko okres 2 tyg., preparat należy stosować tylko przez ograniczony czas bez nadzoru lekarza.

Wskazania

Wielokrotne, ograniczone czasowo wspomagające leczenie antyseptyczne małych ran powierzchniowych u pacjentów wszystkich grup wiekowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Preparatu nie wolno stosować do płukania w jamie brzusznej (tzn. śródoperacyjnie) lub pęcherza moczowego lub błony bębenkowej.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy połykać w większych ilościach ani nie należy dopuścić do przedostania się go do krwiobiegu, tzn. przez niezamierzone wstrzyknięcie. W celu uniknięcia możliwego uszkodzenia tkanek należy zachować ostrożność podczas płukania rany, aby zagwarantować, że preparat nie będzie nanoszony z użyciem nacisku lub wstrzyknięty do tkanek. W przypadku jam rany należy zapewnić możliwość odpływu wydzieliny w każdej chwili (tzn. dren, odsysacz). U dzieci w wieku < 6 lat, czas stosowania powinien być ograniczony do kilku dni.

Niepożądane działanie

Rzadko: pieczenie, zaczerwienienie, świąd i uczucie gorąca w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcje wywołane alergią kontaktową, takie jak tymczasowe zaczerwienienie. W przypadku stosowania do płukania ust preparat powoduje tymczasowo odczuwanie gorzkiego smaku. U 24 niedojrzałych noworodków stosowanie chlorowodorku oktenidyny/fenoksyetanolu prowadziło do jednej przemijającej reakcji rumieniowej. Nie obserwowano innych reakcji miejscowych. Oczekuje się, że częstość występowania, rodzaj i stopień nasilenia działań niepożądanych u dzieci są takie same jak u osób dorosłych.

Ciąża i laktacja

Brak jest doświadczenia dotyczącego stosowania preparatu u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią. Jako środek ostrożności nie należy stosować leku w okresie ciąży. Informacje pochodzące z badań na zwierzętach i badań klinicznych, dotyczące stosowania w okresie karmienia piersią są niewystarczające. Ponieważ chlorowodorek oktenidyny nie jest wchłaniany lub jest wchłaniany tylko w bardzo małych ilościach jest mało prawdopodobne, aby przenikał do mleka matki. Fenoksyetanol jest szybko i prawie całkowicie wchłaniany oraz wydalany niemal ilościowo jako produkt utleniania przez nerki; tym samym gromadzenie w mleku matki jest mało prawdopodobne. Preparatu nie należy stosować w okolicy piersi kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Preparatu nie wolno stosować razem ze środkami antyseptycznymi na bazie PVP-jodu na otaczających obszarach skóry, ponieważ może to prowadzić do poważnego brązowego lub fioletowego przebarwienia przylegających obszarów. Brak jest dostępnych danych dotyczących interakcji preparatu u dzieci i młodzieży.

Preparat zawiera substancję: Octenidine dihydrochloride, Phenoxyethanol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."