Ligosan

1 g żelu okołozębowy zawiera 140 mg doksycykliny, co odpowiada 161,5 mg hyklanu doksycykliny. 1 napełniony cylindryczny wkład wypełniony 260 mg żelu okołozębowego zawiera 36,40 mg doksycykliny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ligosan 2 szt., żel okołozęb.

Doxycycline

2019-04-05

Działanie

Doksycyklina jest półsyntetycznym antybiotykiem tetracyklinowym o szerokim zakresie działania. Bakteriostatyczny mechanizm działania leku polega na zahamowaniu syntezy białka na poziomie rybosomu. Główne działanie lecznicze doksycykliny w leczeniu chorób przyzębia opiera się na jej działaniu przeciwbakteryjnym. Doksycyklina ma jednak dodatkowe działania, do tych wartych uwagi należą: blokowanie enzymu kolagenazy, co jest najbardziej widoczne w przypadku kolagenazy granulocytów, działanie przeciwzapalne oraz blokowanie resorpcji kości. Powyższe działania poprawiają leczenie chorób przyzębia. Po podaniu leku poddziąsłowo średnie stężenie doksycykliny w płynie dziąsłowym było większe niż 16 μg/ml. Stężenie to utrzymywało się przez co najmniej 12 dni. Stężenie doksycykliny w surowicy było poniżej poziomu wykrywalności (50 ng/ml).

Dawkowanie

Dorośli: stosowana dawka różni się w zależności od wielkości, kształtu oraz głębokości kieszonek przyzębnych. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku Sposób podania. Preparat do stosowania okołozębowego, powinien być aplikowany przez stomatologów do kieszonek przyzębnych, za pomocą określonego urządzenia (zastosowanie okołozębowe). Aplikację żelu należy kontynuować do momentu pojawienia się nadmiaru żelu na linii dziąsłowej, co oznacza, że kieszonka została całkowicie wypełniona żelem. Nadmiar żelu można usunąć przy użyciu zmoczonego wacika dentystycznego lub sączka papierowego. Przez okres 7 dni od aplikacji należy unikać mechanicznego czyszczenia zębów leczonych żelem, z wyjątkiem szczotkowania powierzchni żujących zębów (powierzchnia okluzyjna) i języka.

Wskazania

Lek jest przeznaczony do leczenia przewlekłego i agresywnego zapalenia przyzębia, gdy kieszonka przyzębna ma głębokość ≥5 mm; lek jest wskazany do stosowania u dorosłych jako metoda uzupełniająca konwencjonalne leczenie niechirurgiczne zapalenia przyzębia. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania preparatów przeciwbakteryjnych.

Przeciwwskazania

U pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną doksycyklinę, inne antybiotyki tetracyklinowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. U pacjentów leczonych antybiotykami systemowymi przed rozpoczęciem lub w czasie leczenia zapalenia przyzębia. W czasie ciąży. U dzieci i młodzieży ze względu na zmiany wywoływane podczas odontogenzy. U pacjentów w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na ostrą porfirię. U pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby.

Środki ostrożności

Leczenie antybiotykami tetracyklinowymi może wywołać nadwrażliwość na światło oraz spowodować reakcje nadwrażliwości w wyniku narażenia się na oddziaływanie promieni słonecznych. W przypadku widocznych zmian skórnych, np. zaczerwienienia skóry, należy przerwać leczenie. Antybiotyki tetracyklinowe takie jak doksycyklina należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz pacjentów otrzymujących leki hepatotoksyczne. U pacjentów z niewydolnością nerek może dojść do kumulacji antybiotyków tetracyklinowych, co może doprowadzić do hepatotoksyczności, ponieważ stężenie doksycykliny w osoczu było bardzo małe po leczeniu preparatem, wystąpienie tych objawów jest mało prawdopodobne. U pacjentów z przebytymi infekcjami drożdżakowymi (kandydoza) leczenie doksycykliną może zwiększyć ryzyko wystąpienia kandydozy jamy ustnej. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków stosowanie preparatu może doprowadzić do podwyższenia oporności mikroorganizmów (włącznie z grzybami) na tetracykliny. Antybiotyki tetracyklinowe mogą obniżać aktywność protrombiny osocza. W związku z tym u pacjentów leczonych jednocześnie lekami przeciwzakrzepowymi konieczne może być zmniejszenie ich dawki, ze względu na małe stężenie doksycykliny w osoczu, należy jednak zachować szczególną ostrożność w przypadku leczenia tych pacjentów.

Niepożądane działanie

Działania niepożądane zgłaszane podczas badania klinicznego. Niezbyt często: obrzęk dziąseł oraz smak podobny do smaku gumy do żucia. Częstość nieznana: pokrzywka z powstającymi pęcherzami (urticaria), obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, plamica alergiczna. W grupie antybiotyków tetracyklinowych ma miejsce całkowita oporność krzyżowa.

Ciąża i laktacja

Zaleca się unikania stosowania leku w okresie ciąży. Doksycyklina przenika do mleka matki, podawanie w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Nie zaleca się jednoczesnego podawania doksycykliny pacjentom leczonym antybiotykami β-laktamowymi, ponieważ leki bakteriostatyczne mogą wpływać na działanie bakteriobójcze antybiotyków β-laktamowych. Jednoczesne podawanie antybiotyków tetracyklinowych oraz anestezji z zastosowaniem metoksyfluranu może spowodować niewydolność nerek prowadzącą do śmierci. Doksycyklina może nasilić toksyczne działanie cyklosporyny A. Narażenie ogólnoustrojowe doksycykliny po podaniu preparatu jest bardzo małe. Wystąpienie powyższych interakcji jest mało prawdopodobne, zważywszy na małe stężenie doksycykliny w osoczu po podaniu preparatu.

Preparat zawiera substancję: Doxycycline

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."