Letizen

1 tabl. powl. zawiera 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Letizen 20 szt., tabl. powl.

Cetirizine dihydrochloride

10.07 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, silny i selektywny antagonista receptorów histaminowych H1. Cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem. Dawka 10 mg podawana 1-2 razy na dobę hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili do skóry i spojówek. U pacjentów z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz współistniejącą, łagodną lub umiarkowaną astmą, cetyryzyna w dawce 10 mg raz na dobę łagodzi objawy zapalenia błony śluzowej nosa i nie wpływa na czynność płuc. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym występuje w ciągu 1 ±0,5 h. Nie zaobserwowano kumulacji cetyryzyny podczas stosowania dawek dobowych 10 mg przez 10 dni. Lek wiąże się z białkami osocza w 93 ±0,3%. Nie wpływa na stopień wiązania warfaryny z białkami. Nie podlega w znaczącym stopniu metabolizmowi pierwszego przejścia. Około 2/3 dawki jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem. Końcowy T0,5 wynosi około 10 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 10 mg raz na dobę. Dzieci 6-12 lat: 5 mg 2 razy na dobę. Dzieci Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, brak danych określających stosunek skuteczności do bezpieczeństwa. W przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek: prawidłowa czynność nerek (CCr ≥80 ml/min): 10 mg raz na dobę; łagodna niewydolność nerek (CCr 50-79 ml/min): 10 mg raz na dobę; umiarkowana niewydolność nerek (CCr 30-49 ml/min): 5 mg raz na dobę; ciężka niewydolność nerek (CCr Sposób podania. Tabletki należy połykać, popijając szklanką płynu.

Wskazania

Łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki u dorosłych i dzieci od 6 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z padaczką lub ryzykiem wystąpienia drgawek oraz ze względu na ryzyko zatrzymania moczu - u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu krokowego). Zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania leku jednocześnie z alkoholem. Nie zaleca się stosowania preparatu w postaci tabl. powl. u dzieci poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: pobudzenie, parestezja, biegunka, świąd, wysypka, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, zachowanie agresywne, splątanie, depresja, omamy, bezsenność, drgawki, tachykardia, zaburzenia czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej, γ-GT i zwiększona aktywność bilirubiny), pokrzywka, obrzęki, zwiększenie masy ciała. Bardzo rzadko: trombocytopenia, wstrząs anafilaktyczny, tiki, zaburzenia smaku, dyskineza, dystonia, omdlenia, drżenie, zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, mimowolne oddawanie moczu. Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, myśli samobójcze, amnezja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, zatrzymanie moczu.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią - cetyryzyna przenika do mleka matki. Dane dotyczące wpływu na płodność u ludzi są ograniczone, nie stwierdzono jednak zagrożenia dla bezpieczeństwa. Badania na zwierzętach nie wykazały zagrożenia dla bezpieczeństwa płodności u ludzi.

Uwagi

Należy zachować ostrożność, prowadząc pojazdy i obsługując urządzenia mechaniczne. Podczas leczenia należy unikać picia alkoholu i przyjmowania leków hamujących czynność OUN. Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem testów skórnych.

Interakcje

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych z teofiliną (400 mg na dobę) lub pseudoefedryną. Nie są spodziewane interakcje cetyryzyny z innymi lekami. Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania cetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania. U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na OUN, może dodatkowo zmniejszać zdolność reagowania i koncentrację. Cetyryzyna nie nasila jednak działania alkoholu (w stężeniu 0,5 g/l we krwi).

Cena

Letizen, cena 100% 10.07 zł

Preparat zawiera substancję: Cetirizine dihydrochloride

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."