Lactulosum Takeda

5 ml syropu zawiera 2,5 g laktulozy. Preparat zawiera sorbitol 8 mg w 5 ml syropu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Lactulosum Takeda but. 150 ml, syrop

Lactulose

9.5 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeczyszczający o działaniu osmotycznym. Laktuloza składa się z cząsteczki galaktozy i fruktozy. W jelicie grubym rozkładana jest głównie do kwasu mlekowego, z którego na skutek przemian powstają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które wchłaniane są przez nabłonek okrężnicy. Następuje zwiększenie absorpcji sodu i wody oraz wydzielania dwuwęglanów do światła jelita, co powoduje wzrost ciśnienia osmotycznego i lekkie zakwaszenie treści jelita grubego, a tym samym wzrost zawartości wody w stolcu i jego rozluźnienie. Preparat prowadzi również do zmniejszenia stężenia amoniaku we krwi, co ma znaczenie u pacjentów z nadciśnieniem wrotnym i encefalopatią wątrobową. Laktuloza w nieznacznym stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Ok. 99 % dawki laktulozy jest metabolizowane przez bakterie jelitowe, głównie Lactobacillus spp. i Bifidobacterium spp. do kwasów organicznych i gazów. Niewielkie ilości niezmienionej laktulozy występują w moczu.

Dawkowanie

Doustnie. Przewlekłe zaparcia. Dorośli: początkowo 20-40 ml na dobę w 1-2 dawkach, po uzyskaniu efektu dawkę ustalić indywidualnie wg potrzeb pacjenta. Dzieci: 5-15 ml na dobę; początkowo niemowlęta - 2,5 ml, dzieci do 3 lat - 5 ml, dzieci >3 lat - 15 ml na dobę, następnie dawkę można stopniowo zwiększać co 3 dni, aż do uzyskania prawidłowych wypróżnień; jeśli wystąpią wzdęcia brzucha, dawkę zmniejszyć do tolerowanej przez dziecko. Niewydolność wątroby, stany przedśpiączkowe lub śpiączka wątrobowa. Dorośli: 120-240 ml w 3-4 dawkach na dobę, dawkowanie należy ustalić indywidualnie, zmieniając je co 1-2 dni, tak aby liczba wypróżnień na dobę wynosiła 2-3. Sposób podania. Syrop podawać po rozcieńczeniu wodą lub sokiem owocowym.

Wskazania

Przewlekłe zaparcia. Encefalopatia w przebiegu niewydolności wątroby (stany przedśpiączkowe i śpiączka wątrobowa).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na laktulozę lub pozostałe składniki preparatu. Niedrożność jelit. Zwiększenie stężenia galaktozy we krwi. Nietolerancja laktozy.

Środki ostrożności

Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek laktulozy w encefalopatii wątrobowej należy kontrolować stężenie sodu i potasu w surowicy. Preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy lub fruktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Podczas stosowania laktulozy jako leku przeczyszczającego w zaparciach obserwowano (zwłaszcza w początkowym okresie podawania) łagodne, przemijające wzdęcia, bóle brzucha i nudności oraz bardzo rzadko biegunkę (ustępującą po 5 h od rozpoczęcia leczenia). Podczas podawania laktulozy w dużych dawkach w encefalopatii wątrobowej dodatkowo zgłaszano hipokaliemię i hiponatremię oraz pojedyncze przypadki odmy pęcherzykowej jelit.

Ciąża i laktacja

Nie prowadzono odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Uwagi

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Laktuloza obniża pH w okrężnicy, dlatego leki, których uwalnianie zależne jest od pH mogą ulegać inaktywacji. Jednoczesne stosowanie laktulozy z lekami zobojętniającymi kwas solny może hamować obniżanie przez laktulozę pH treści jelitowej. Laktuloza nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (np. acenokumarol, fenprokumon). Równoczesne podawanie laktulozy i droperidolu zwiększa ryzyko wywołania przez laktulozę hipokaliemii i hipomagnezemii oraz nasila ryzyko działania kardiotoksycznego (wydłużenie odcinka QT, arytmia komorowa typu torsades de pointes i zatrzymanie akcji serca). Stosowanie laktulozy z korzeniem lukrecji zwiększa ryzyko hipokaliemii.

Cena

Lactulosum Takeda, cena 100% 9.5 zł

Preparat zawiera substancję: Lactulose

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."