Kidofen

5 ml zawiesiny zawiera 100 mg ibuprofenu. Lek zawiera sacharozę i żółcień pomarańczową (E 110).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Kidofen but. 100 ml, zaw. doustna

Ibuprofen

14.63 zł 2019-04-05

Działanie

Ibuprofen (pochodna kwasu propionowego) należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Ibuprofen zmniejsza ból wywołany stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Dodatkowo odwracalnie hamuje agregację płytek krwi. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe rozpoczyna się w ciągu 30 min od przyjęcia preparatu. Ibuprofen wchłania się szybko i ulega szybkiemu rozprowadzeniu w organizmie. Cmax w surowicy występuje w ciągu 1-2 h od podania na czczo. Ibuprofen i jego metabolity są całkowicie i szybko wydalane przez nerki. T0,5 wynosi ok. 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20-30 mg/kg mc., w dawkach podzielonych, wg następującego schematu: niemowlęta od 3 do 6 mż. (mc. 5–7,6 kg): 2,5 ml 3 razy na dobę; niemowlęta od 6 do 12 mż. (mc. 7,7–9 kg): 2,5 ml 3-4 razy na dobę; dzieci od 1 do 3 lat (mc. 10–15 kg): 5 ml 3 razy na dobę; dzieci od 4 do 6 lat (mc. 16-20 kg): 7,5 ml 3 razy na dobę; dzieci od 7 do 9 lat (mc. 21–29 kg): 10 ml 3 razy na dobę; dzieci od 10 do 12 lat (mc. 30–40 kg): 15 ml 3 razy na dobę. Dzieciom <6 mż. lek można podać tylko w porozumieniu z lekarzem. Bez konsultacji z lekarzem leku nie stosować dłużej niż 3 dni.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu zakażeń wirusowych oraz odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni np. w przebiegu zakażeń wirusowych; bóle mięśni, stawów i kości, na skutek urazów narządów ruchu (nadwyrężenia, skręcenia); bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne; bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania; bóle głowy; bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, czynna lub w wywiadzie, perforacja lub krwawienie, również te występujące po zastosowaniu NLPZ. Jednoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów, u których występuje: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana chorobą tkanki łącznej - ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych; choroba przewodu pokarmowego zwłaszcza przewlekła zapalna choroba jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna) - może wystąpić zaostrzenie choroby; nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca także w wywiadzie - ze względu na możliwość zatrzymania płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ; zaburzenie czynności nerek - ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek; zaburzenie czynności wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia). Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zażycie leku może spowodować skurcz oskrzeli. U pacjentów w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek stosowania leku jest większe niż u pacjentów młodszych. Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, lek należy natychmiast odstawić. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni być poinformowani, że należy poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii. Pacjenci ci powinni stosować jak najmniejszą skuteczną dawkę leku. Należy zachować ostrożność u pacjentów, stosujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, takie jak kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna, acenokumarol), leki antyagregacyjne (np. kwas acetylosalicylowy). Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małych dawek (np. 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjentów z nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu należy leczyć ibuprofenem z zachowaniem dużej ostrożności. Podobnie, należy zachować rozwagę przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca ze względu na możliwość pogorszenia się czynności nerek. U tych pacjentów zaleca się kontrolę czynności nerek. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, lek należy odstawić po wystąpieniu pierwszych objawów, takich jak wysypka skórna lub inne objawy nadwrażliwości. Należy unikać stosowania ibuprofenu u chorych na ospę wietrzną. Leki z grupy NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączki. W przypadku wystąpienia zaburzenia widzenia pacjent powinien porozumieć się z lekarzem okulistą. Preparat zawiera sacharozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy. Preparat zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga, ból głowy, mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego, pokrzywka i świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia, obrzęk. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości, depresja, zaburzenia emocjonalne, szumy uszne, zaburzenia słuchu, azotemia, krwiomocz, niewydolność nerek (w tym ostra niewydolność nerek), martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu we krwi (retencja sodu), zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania), zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się nskórka, ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, obrzęki, nadciśnienie tętnicze i niewydolność  serca (związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej). W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar). Podczas długotrwałej terapii dużymi dawkami mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane.

Ciąża i laktacja

Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego. Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

W przypadku krótkotrwałego stosowania lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn; jeżeli jednak wystąpi senność, zawroty głowy lub zaburzenia widzenia, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Interakcje

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z następującymi lekami: kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy NLPZ (zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych); kortykosteroidy (zwiększone ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego); leki przeciwnadciśnieniowe (NLPZ mogą zmniejszać ich skuteczność); leki moczopędne (zwiększone ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych związanych z zaburzeniami czynności nerek jak np. hiperkaliemia; u pacjentów, u których takie zaburzenia wystąpiły, powinno się zalecić przyjmowanie dużych ilości płynów); leki przeciwzakrzepowe (NLPZ mogą nasilać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi takich jak warfaryna); lit i metotreksat (NLPZ mogą zwiększać ich stężenie w osoczu; zaleca się kontrolę litu i metotreksatu); zydowudyna (ryzyko wydłużenia czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną); glikozydy nasercowe (NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu); mifepryston (NLPZ stosowane w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu mogą zmniejszać jego skuteczność); cyklosporyna (zwiększone ryzyko działania neurotoksycznego); antybiotyki chinolonowe (zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek); takrolimus (zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek); leki antyagregacyjne i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego); probenecyd i sulfinpyrazon (mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu); pochodne sulfonylomocznika (badania kliniczne wykazały interakcje pomiędzy NLPZ, a lekami przeciwcukrzycowymi pochodnymi sulfonylomocznika; dotychczas nie opisano interakcji pomiędzy ibuprofenem, a pochodnymi sulfonylomocznika, zapobiegawczo zaleca się kontrole stężenia glukozy we krwi w przypadku jednoczesnego stosowania tych leków). Z danych klinicznych wynika, że ibuprofen podawany jednocześnie z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego może hamować jego działanie zapobiegające agregacji płytek. Jednakże dane te są ograniczone i niejednoznaczne, po ekstrapolacji danych ex vivo na przypadki kliniczne, co uniemożliwia ocenę wpływu podczas regularnego stosowania ibuprofenu, a w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu przyjmuje się, że działanie istotne klinicznie nie występuje.

Cena

Kidofen, cena 100% 14.63 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."