Ketosteril®

1 tabl. powl. zawiera: 67 mg 3-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (R,S)(α-ketoanalogu DL-izoleucyny), 101 mg 4-metylo-2-oksowalerianianu wapnia (α-ketoanalogu leucyny), 68 mg 2-okso-3-fenylopropionian wapnia (α-ketoanalogu fenyloalaniny), 86 mg 3-metylo-2-oksomaślanu wapnia (α-ketoanalogu waliny), 59 mg 2-hydroksy-4-metylotiomaślanu wapnia (R,S)(α-hydroksyanalogu DL-metioniny), 105 mg L-lizyny octanu (co odpowiada 75 mg L-lizyny), 53 mg L-treoniny, 23 mg L-tryptofanu, 38 mg L-histydyny, 30 mg L-tyrozyny. Całkowita zawartość azotu w tabletce: 36 mg. Zawartość wapnia w tabletce: 1,25 mmol = 50 mg.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ketosteril® 100 szt., tabl. powl.

Amino acids

465.75 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat podawany w terapii żywieniowej, w przewlekłej chorobie nerek. Umożliwia dostarczenie niezbędnych aminokwasów, jednocześnie minimalizując podaż azotu pochodzącego z tych aminokwasów. Po wchłonięciu, keto- i hydroksyanalogi ulegają transaminacji do odpowiednich niezbędnych aminokwasów poprzez pobranie azotu z nie-niezbędnych aminokwasów, co zmniejsza wytwarzanie mocznika przez powtórne użycie grup aminowych. W związku z tym gromadzi się mniej toksycznych metabolitów mocznikowych. Keto- i hydroksykwasy nie wywołują hiperfiltracji w pozostałych nefronach. Preparaty zawierające ketokwasy wywierają pozytywny wpływ na hiperfosfatemię nerkową oraz wtórną nadczynność przytarczyc. Ponadto, mogą przyczynić się do poprawy osteodystrofii nerkowej. Wchłanianie w przewodzie pokarmowym jest więc bardzo szybkie. Równoczesny wzrost stężenia ketokwasów w osoczu i odpowiadających i m aminokwasów wskazuje, że proces transaminacji ketokwasów zachodzi bardzo szybko. Ze względu na fizjologiczne wykorzystanie szlaków ketokwasów, prawdopodobne jest, że egzogennie dostarczane ketokwasy zostaną bardzo szybko włączone do szlaków metabolicznych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (o mc. 70 kg): jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: 4-8 tabl. 3 razy na dobę w czasie posiłków. Tabletki należy połykać w całości. Dzieci: nie ma dostępnych danych. Czas stosowania: preparat stosuje się, dopóki filtracja kłębuszkowa (GRF) utrzymuje się poniżej wartości 25 ml/min i jednocześnie pacjent przestrzega ograniczeń spożycia białka w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych).

Wskazania

Preparat wskazany w zapobieganiu i leczeniu następstw nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu w ilości 40 g/dobę lub mniej (u dorosłych). Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracją kłębuszkową (GFR) mniejszą niż 25 ml/min.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hiperkalcemia. Zaburzenia metabolizmu aminokwasów.

Środki ostrożności

Należy systematycznie kontrolować stężenie wapnia w surowicy krwi. Należy zapewnić wystarczającą ilość spożywanych kalorii. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci. W przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w preparacie. W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z wodorotlenkiem glinu, należy kontrolować stężenie fosforanów.

Niepożądane działanie

Bardzo rzadko: hiperkalcemia. W przypadku wystąpienia hiperkalcemii zaleca się zmniejszenie dawki witaminy D. Jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, należy zmniejszyć dawkę preparatu oraz wszystkich innych źródeł wapnia.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania preparatu kobietom w okresie ciąży. Brak danych dotyczących stosowania preparatu u kobiet podczas karmienia piersią.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Jednoczesne podawanie preparatów zawierających wapń może powodować lub nasilać podwyższenie stężenia wapnia w surowicy krwi. Aby uniknąć zaburzeń wchłaniania substancji czynnych, nie należy przyjmować jednocześnie z preparatem leków, które tworzą trudno rozpuszczalne związki z wapniem (np. tetracykliny, chinolony takie jak cyprofloksacyna i norfloksacyna, jak również leki zawierające żelazo, fluor lub estramustynę). Należy zachować co najmniej 2 h odstępu pomiędzy stosowaniem preparatu i któregokolwiek z wyżej wymienionych leków. Wrażliwość na glikozydy nasercowe i związane z tym ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca wzrasta, jeśli preparat powoduje wzrost stężenia wapnia w surowicy krwi. W trakcie stosowania preparatu zmniejszają się objawy mocznicy. Dlatego też w przypadku stosowania wodorotlenku glinu należy zmniejszyć, jeśli konieczne, dawkę tego preparatu. Należy kontrolować zmniejszanie się stężenia fosforanów w surowicy krwi.

Cena

Ketosteril®, cena 100% 465.75 zł

Preparat zawiera substancję: Amino acids

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."