Ivoxel

1 g maści lub 1 g kremu zawiera 1 mg furoinianu mometazonu. Maść zawiera monopalmitynostearynian glikolu propylenowego i alkohol cetostearylowy; krem zawiera alkohol cetostearylowy, alkohol cetylowy i butylohydroksytoluen.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ivoxel 35 g, krem

Mometasone furoate

39.6 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczny, niefluorowany glikokortykoid do stosowania na skórę, o silnym działaniu (grupa III). Wykazuje wyraźne działanie przeciwzapalne i przeciwłuszczycowe. Wchłanianie układowe mometazonu po zastosowaniu miejscowym na skórę jest minimalne. Przez nieuszkodzoną skórę w ciągu 8 h wchłania się ok. 0,7% substancji czynnej z maści, a 0,4% - z kremu (bez stosowania opatrunku okluzyjnego).

Dawkowanie

Zewnętrznie. Maść: dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku), młodzież i dzieci w wieku 6 lat i starsze - cienką warstwę maści nanieść na zmieniony chorobowo obszar skóry raz na dobę. Krem: dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku), młodzież i dzieci w wieku 2 lat i starsze - cienką warstwę kremu nanieść na zmieniony chorobowo obszar skóry raz na dobę. Silnie działające kortykosteroidy do stosowania miejscowego na ogół nie powinny być stosowane na skórę twarzy bez ścisłego monitorowania przez lekarza. Leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 tyg. lub na duże powierzchnie skóry (ponad 20% powierzchni ciała). U dzieci lek powinien być stosowany maksymalnie na 10% powierzchni ciała. Nie należy stosować pod opatrunkami okluzyjnymi lub w fałdach skóry. Wraz z poprawą kliniczną zwykle zaleca się stosowanie słabiej działającego kortykosteroidu do stosowania miejscowego. Maści nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat, a kremu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczęce bezpieczeństwa stosowania.

Wskazania

Leczenie objawowe zapalnych chorób skóry, odpowiadających na miejscowe leczenie glikokortykosteroidami, takich jak atopowe zapalenie skóry i łuszczyca (z wyłączeniem rozległej łuszczycy zwykłej). Maść powinna być stosowana przede wszystkim w leczeniu dolegliwości skórnych objawiających się jako skóra bardzo sucha, łuszcząca się i popękana, w których wskazane jest miejscowe leczenie mometazonem.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Trądzik różowaty. Trądzik pospolity. Zapalenie skóry wokół ust. Świąd okolic odbytu i narządów płciowych. Wysypka pieluszkowa. Zakażenia bakteryjne (np. liszajec), wirusowe (np. opryszczka zwykła, półpasiec, ospa wietrzna) i grzybicze (np. drożdżakami lub dermatofitami). Gruźlica. Kiła. Odczyny poszczepienne. Nie stosować na powieki.

Środki ostrożności

Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu leku z oczami oraz stosowania na powieki. Nie należy stosować na uszkodzoną skórę ani błony śluzowe. Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z nadwrażliwością na jakikolwiek inny kortykosteroid. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub uczulenia należy zaprzestać stosowania leku i rozpocząć odpowiednie leczenie. W przypadku wystąpienia zakażenia, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze. Jeżeli w krótkim czasie nie wystąpi pozytywna reakcja na to leczenie, należy przerwać podawanie kortykosteroidu do czasu wyleczenia zakażenia. Ze względu na ryzyko wystąpienia toksyczności miejscowej i układowej należy zachować ostrożność podczas leczenia dużych powierzchni ciała i unikać długotrwałego, nieprzerwanego stosowania. Steroidy stosowane miejscowo, w przypadku stosowania w łuszczycy, mogą być niebezpieczne z wielu powodów, w tym: zjawiska z odbicia po wystąpieniu tachyfilaksji, ryzyka wystąpienia uogólnionej łuszczycy krostkowej oraz miejscowej lub układowej toksyczności z powodu zaburzenia czynności skóry jako bariery ochronnej. W przypadku stosowania u pacjentów z łuszczycą, ważne jest dokładne monitorowanie pacjenta. U niektórych pacjentów po zastosowaniu miejscowym może wystąpić hiperglikemia i cukromocz z powodu wchłaniania układowego. Glikokortykoidy mogą zmieniać wygląd niektórych zmian skórnych i utrudniać właściwe rozpoznanie oraz opóźniać gojenie zmian. Maść zawiera monopalmitynostearynian glikolu propylenowego, który może powodować podrażnienie skóry oraz alkohol cetostearylowy, który może wywoływać miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry). Krem zawiera alkohol cetostearylowy oraz alkohol cetylowy, które mogą wywoływać miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry) oraz butylohydroksytoluen, który może wywoływać miejscowe reakcje skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry) lub podrażnienie oczu i błon śluzowych.

Niepożądane działanie

Często: łagodne lub umiarkowane uczucie pieczenia w miejscu zastosowania, uczucie mrowienia/kłucia, świąd, zakażenia bakteryjne, parestezje, czyraczność, miejscowy zanik skóry. Niezbyt często: zakażenie wtórne, rozstępy, podrażnienie, nadmierne owłosienie, hipopigmentacja, zapalenie skóry wokół ust, maceracja skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie skóry przypominające trądzik różowaty grudkowy (na skórze twarzy), reakcje trądzikopodobne, wybroczyny podskórne, potówki, suchość, uczulenie (mometazon), zapalenie mieszków włosowych. Bardzo rzadko: teleangiektazje. W przypadku częstego stosowania, leczenia dużych obszarów skóry oraz leczenia przewlekłego, jak również stosowania w fałdach skóry i pod opatrunkami okluzyjnymi istnieje zwiększone ryzyko występowania układowych i miejscowych działań niepożądanych. W pojedynczych przypadkach (rzadko) opisywano występowanie hipopigmentacji lub hiperpigmentacji po stosowaniu innych steroidów, dlatego działania te mogą również wystąpić w przypadku stosowania leku. Działania niepożądane opisywane w związku z układowym stosowaniem glikokortykoidów – w tym zahamowanie czynności nadnerczy – mogą również wystąpić po miejscowym zastosowaniu glikokortykoidów. Dzieci są bardziej podatne niż dorośli na hamowanie osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i występowanie zespołu Cushinga w związku z miejscowym stosowaniem kortykosteroidów, ze względu na wyższy współczynnik powierzchni ciała do masy ciała. Leczenie przewlekłe kortykosteroidami może zaburzać wzrost i rozwój dzieci. U dzieci leczonych miejscowo kortykosteroidami opisywano występowanie nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Objawy nadciśnienia wewnątrzczaszkowego obejmują wypukłe ciemiączka, ból głowy i obustronny obrzęk tarczy nerwu wzrokowego. W przypadku przerwania długotrwałego leczenia miejscowego silnie działającym glikokortykoidem może wystąpić zjawisko z odbicia, w postaci zapalenia skóry z intensywnym zaczerwienieniem, uczuciem kłucia i pieczenia.

Ciąża i laktacja

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży i karmiących piersią jedynie po wnikliwym rozważeniu stosunku korzyści terapii do ryzyka. Kortykosteroidy przenikają przez łożysko. Opisywano oddziaływanie dużych dawek kortykosteroidów podawanych układowo na płód/noworodka (opóźnienie rozwoju wewnątrzmacicznego, zahamowanie czynności kory nadnerczy, rozszczep podniebienia). Dane na temat miejscowego stosowania mometazonu podczas ciąży są bardzo ograniczone. Nie wiadomo, czy furoinian mometazonu jest wydzielany do mleka kobiet karmiących piersią. Podczas karmienia piersią nie wolno nakładać leku na okolicę piersi.

Uwagi

Należy unikać nagłego przerwania leczenia. Zaleca się powolne zmniejszanie dawki, np. kontynuując stosowanie preparatu z przerwami przed odstawieniem go. Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cena

Ivoxel, cena 100% 39.6 zł

Preparat zawiera substancję: Mometasone furoate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."