Ircolon forte

1 tabl. zawiera 100 mg lub 200 mg maleinianu trimebutyny. Tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ircolon forte 100 szt., tabl.

Trimebutine maleate

46.12 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat muskulotropowy, przeciwskurczowy. Trimebutyna bezpośrednio oddziałuje na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na OUN. Trimebutyna jest agonistą receptorów opioidowych μ, δ oraz κ. Cmax we krwi występuje po 1-2 h lub w przypadku dawki forte: po 30 min od podania. Trimebutyna wiąże się z białkami osocza w około 5%. Eliminacja leku jest szybka, głównie z moczem; ok. 70% wydalane jest w ciągu 24 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. 3 razy na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 6 tabl. Dawka forte. Dorośli. Zespół jelita drażliwego: 1/2 tabl. (100 mg) 3 razy na dobę przed posiłkiem. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę w dawkach podzielonych, czyli 1 tabl. (200 mg) 3 razy na dobę. Zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego oraz dróg żółciowych: biegunka, zaparcia: 1 tabl. (200 mg) 1 lub 2 razy na dobę przed posiłkiem;  bóle brzucha, stany skurczowe jelit: 1/2 tabl. (100 mg) 3 razy na dobę przed posiłkiem. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć do 600 mg na dobę. Dzieci >12 lat. Maleinian trimebutyny można stosować u dzieci w dawce nie wyższej niż 6 mg/kg mc./dobę. Sposób podania. Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

Wskazania

Leczenie objawowe: zaburzeń motoryki i dolegliwości jelitowych określane jako zespół jelita drażliwego; bólu związanego z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i dróg żółciowych (biegunka, zaparcia, bóle brzucha, stany skurczowe jelit).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci <12 lat dawki forte. Ze względu na zawartość laktozy, preparat nie powinien być stosowany u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Rzadko: reakcje skórne. Dawka forte. Często: senność, ospałość, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, uczucie ciepła lub zimna, bóle głowy, apatia, suchość w ustach, zaburzenia smaku, biegunka, niestrawność, bóle nadbrzusza, odrętwienie ust, nudności, wymioty, zaparcia, uczucie pragnienia. Niezbyt często: wysypka. Rzadko: zaburzenia rytmu serca, zaburzenia czynności wątroby, wzrost aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT). Bardzo rzadko: niepokój, osłabienie słuchu, zapalenie wątroby, świąd, pokrzywka, zaczerwienienie, pęcherze, grudki, wysięk, rumień wielopostaciowy, zatrzymanie moczu, zaburzenia menstruacji, bolesne powiększenie piersi u kobiet, ginekomastia u mężczyzn, ból piersi.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek działania teratogennego. Ponieważ nie przeprowadzono odpowiednich, kontrolowanych badań z zastosowaniem trimebutyny u kobiet w ciąży, stosowanie trimebutyny w okresie ciąży można rozważyć jedynie w przypadku, gdy potencjalne korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla matki oraz płodu. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Zotepina podawana jednocześnie z trimebutyną może zwiększać działanie antycholinergiczne. Trimebutyna przedłuża i nasila działanie d-tubokuraryny. Trimebutyna osłabia działanie cyzaprydu. Jednoczesne stosowanie trimebutyny i prokainamidu może nasilać hamujący wpływ nerwu błędnego na przewodnictwo w mięśniu sercowym, co może objawiać się nadmiernym przyspieszeniem rytmu serca. Jednoczesne stosowanie trimebutyny i leków działających na kanały wapniowe (np. antagoniści kanału wapniowego), kaptoprylu, midazolamu zmniejsza dokomórkowy napływ jonów wapniowych, co może prowadzić do hamowania skurczu mięśni gładkich jelit.

Cena

Ircolon forte, cena 100% 46.12 zł

Preparat zawiera substancję: Trimebutine maleate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."