Iprixon Neb

1 amp. (2,5 ml) zawiera 0,5 mg bromku ipratropiowego (w postaci jednowodzianu) i 2,5 mg salbutamolu (w postaci siarczanu).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Iprixon Neb 20 amp. 2,5 ml, roztw. do nebulizacji

Ipratropium bromide,

Salbutamol

26.78 zł 2019-04-05

Działanie

Lek rozszerzający oskrzela. Bromek ipratropiowy jest lekiem przeciwcholinergicznym, hamującym odruchy pochodzące z nerwu błędnego, poprzez działanie antagonistyczne w stosunku do działania muskarynowego acetylocholiny. Rozszerzenie oskrzeli w następstwie inhalacji bromku ipratropiowego jest wynikiem przede wszystkim działania miejscowego, specyficznego w obrębie płuc, a nie działania ogólnoustrojowego. Salbutamol jest agonistą β2-adrenergicznym, który działa na mięśnie gładkie dróg oddechowych powodując ich rozkurcz. Powoduje rozkurcz wszystkich mięśni gładkich od tchawicy do końcowych oskrzelików, zapobiegając zwężeniu oskrzeli. Kojarzenie obu substancji czynnych zapewnia silniejsze działanie rozszerzające oskrzela, niż po zastosowaniu każdej substancji oddzielnie. Biodostępność ogólnoustrojowa bromku ipratropiowego po inhalacji wynosi 7-9%. Po podaniu wziewnym około 87-89% dawki podlega biotransformacji, najprawdopodobniej głównie w wątrobie na drodze oksydacji. Lek jest wydalany z kałem, częściowo z moczem. T0,5 w fazie eliminacji, po podaniu wziewnym, wynosi 3,2 h. Salbutamol jest szybko i całkowicie wchłaniany po podaniu doustnym zarówno w postaci inhalacji jak i dojelitowej, a jego biodostępność po podaniu doustnym wynosi około 50%. Jest metabolizowany do 4'-O-siarczanu salbutamolu. Biotransformacji podlega głównie enancjomer R(-) salbutamolu (lewosalbutamol), dlatego jest szybciej usuwany z organizmu niż enancjomer S(+). Po podaniu wziewnym pojedynczej dawki, około 27% dawki uwolnionej do ustnika wydalane jest w postaci niezmienionej z moczem w ciągu 24 h. Całkowity T0,5 wynosi ok. 4 h.

Dawkowanie

Wziewnie. Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku) i młodzież >12 lat: 1 amp. 3-4 razy na dobę. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku Sposób podania. Lek może być podawany przy użyciu odpowiedniego nebulizatora lub respiratora z przerywanym ciśnieniem dodatnim. Czas przeznaczony na inhalację całej dawki wynosi zwykle 5-15 min. Ampułki zawierają pojedyncze dawki leku i nie zawierają środków konserwujących - należy zużyć zawartość ampułki natychmiast po otwarciu oraz użyć nowej ampułki przy każdym podaniu leku; częściowo zużyte, otwarte lub uszkodzone opakowania zawierające pojedyncze dawki leku należy wyrzucić. Nie należy mieszać leku z innymi w tym samym nebulizatorze.

Wskazania

Leczenie skurczu oskrzeli u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), wymagających systematycznego leczenia za pomocą bromku ipratropiowego i salbutamolu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bromek ipratropiowy, salbutamol, atropinę lub jej pochodne. Kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu. Tachyarytmia.

Środki ostrożności

Nie stosować u dzieci. Stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z: nieodpowiednio kontrolowaną cukrzycą; niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego i (lub) ciężkimi organicznymi chorobami serca lub naczyń krwionośnych; nadczynnością tarczycy; guzem chromochłonnym nadnerczy; niedrożnością jelit; rozrostem gruczołu krokowego, utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, niedrożnością szyi pęcherza moczowego; ryzykiem jaskry z wąskim kątem przesączania. Zachować ostrożność u pacjentów z: mukowiscydozą (zwiększona skłonność do zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego); chorobą serca, np. ciężką niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, zaburzeniami rytmu serca (należy poinformować pacjentów o konieczności skontaktowania się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala w razie wystąpienia bólu w klatce piersiowej lub duszności). Podczas leczenia β2-agonistami może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia - szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką niedrożnością dróg oddechowych, ponieważ stosowane równocześnie pochodne ksantynowe, leki moczopędne oraz steroidy mogą nasilać hipokaliemię; hipokaliemia może prowadzić do zwiększonej podatności na zaburzenia rytmu serca u pacjentów leczonych digoksyną, dodatkowo wpływ hipokaliemii na zaburzenia rytmu serca może nasilać się w wyniku niedotlenienia - w takich sytuacjach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu we krwi. Z uwagi na ryzyko powikłaniach okulistycznych występujących w wyniku przypadkowego rozpylenia do oczu bromku ipratropiowego, należy chronić oczy przed kontaktem z lekiem. Aby uniknąć przypadkowego dostania się leku do oczu, zaleca się stosowanie zawiesiny do nebulizacji za pomocą ustnika, a nie maski na twarz - dotyczy to szczególnie pacjentów podatnych na wystąpienie jaskry. W przypadku wystąpienia zaburzeń okulistycznych należy rozpocząć leczenie z zastosowaniem kropli do oczu zwężających źrenicę. Podobnie jak w przypadku stosowania innych leków wziewnych, istnieje ryzyko zwężenia oskrzeli lub paradoksalnego skurczu oskrzeli wywołanego inhalacją - w przypadku wystąpienia świszczącego oddechu oraz duszności należy niezwłocznie przerwać podawanie leku, ocenić stan pacjenta i, jeśli to konieczne, zastosować inne leczenie. Paradoksalny skurcz oskrzeli wymaga natychmiastowego podania szybko działającego wziewnego leku rozszerzającego oskrzela. Jeśli w celu kontroli objawów zwężenia (lub skurczu) oskrzeli konieczne jest zastosowanie większych niż zalecane dawek leku, należy ponownie ocenić sposób leczenia pacjenta.

Niepożądane działanie

Często: kaszel, dysfonia, podrażnienie błony śluzowej gardła. Niezbyt często: nerwowość, ból głowy, zawroty głowy, nerwowość, nadmierna potliwość, depresja, kołatanie serca, tachykardia, suchość w jamie ustnej, nudności, reakcje skórne, zatrzymanie moczu (ryzyko jest zwiększone u pacjentów ze stwierdzonym utrudnionym odpływem z pęcherza moczowego), zwiększone ciśnienie skurczowe. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy języka, warg i twarzy, hipokaliemia, zaburzenia pamięci, zaburzenia akomodacji, ból oka, rozszerzenie źrenic, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, jaskra z zamkniętym kątem przesączania, obrzęk rogówki, jaskra, nieostre widzenie, przekrwienie spojówek, widzenie kolorowej obwódki wokół źródeł światła, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków, choroba niedokrwienna serca, tachykardia nadkomorowa, skurcz oskrzeli, paradoksalny skurcz oskrzeli, suchość w gardle, skurcz krtani, obrzęk gardła, zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego (np. biegunka, zaparcia, wymioty), obrzęk ust, zapalenie jamy ustnej, nadmierna potliwość, wysypka, pokrzywka, świąd, kurcze mięśni, osłabienie mięśni, ból mięśni, wycieńczenie (astenia), zmniejszone ciśnienie rozkurczowe. Powikłania okulistyczne zgłaszano w wyniku rozpylenia do oczu bromku ipratropiowego w postaci aerozolu, zarówno samego, jak i w skojarzeniu z agonistą receptorów β2–adrenergicznych.

Ciąża i laktacja

Nie stosować w ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne oraz należy zachować ostrożność przepisując lek kobietom w ciąży, szczególnie podczas I trymestru. Należy podjąć decyzję, czy kontynuować/przerwać karmienie piersią lub kontynuować/przerwać leczenie biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści ze stosowania leku dla matki. Nie stwierdzono, aby bromek ipratropiowy lub salbutamol wpływały na płodność.

Uwagi

Ze względu na salbutamol, stosowanie leku może dawać pozytywny wynik w testach antydopingowych. Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane zaburzające sprawność psychomotoryczną, takie jak: zawroty głowy, zaburzenia akomodacji, rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia - w razie ich wystąpienia należy unikać wykonywania potencjalnie niebezpiecznych czynności, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn.

Interakcje

Inne leki β-adrenergiczne, antycholinergiczne, pochodne ksantynowe (np. teofilina), kortykosteroidy mogą nasilać działanie rozszerzające oskrzela, jak również działania niepożądane. Nie zaleca się długotrwałego, jednoczesnego stosowania z innymi lekami przeciwcholinergicznymi. Leki β-adrenolityczne (np. propranolol) mogą antagonizować działanie salbutamolu i prowadzić do potencjalnie znaczącego zmniejszenia działania leku. Inhibitory MAO oraz trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne mogą nasilać działanie salbutamolu - zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania. Wziewne środki znieczulające zawierające halogenowane węglowodory (np. halotan, trójchloroetylen i enfluran) mogą nasilać działanie salbutamolu na układ sercowo-naczyniowy - zaleca się uważną obserwację pacjenta; jako alternatywę, należy rozważyć przerwanie podawania salbutamolu przed zabiegiem chirurgicznym. Podczas leczenia β2-agonistami może wystąpić potencjalnie ciężka hipokaliemia - szczególną ostrożność zaleca się u pacjentów z ciężką niedrożnością dróg oddechowych, ponieważ stosowane równocześnie pochodne ksantynowe, leki moczopędne oraz steroidy mogą nasilać hipokaliemię; należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi. Hipokaliemia może zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca u pacjentów leczonych digoksyną.

Cena

Iprixon Neb, cena 100% 26.78 zł

Preparat zawiera substancję: Ipratropium bromide, Salbutamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."