Influvac® Tetra

1 dawka (0,5 ml) zawiera antygeny powierzchniowe wirusa grypy (inaktywowane) odpowiadające szczepom: A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 - podobny szczep (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180) - 15 µg HA; A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) - podobny szczep (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104) - 15 µg HA; B/Colorado/06/2017 (z linii B/Victoria/2/87) - podobny szczep (B/Maryland/15/2016, NYMC BX-69A) - 15 µg HA; B/Phuket/3073/2013 (z linii B/Yamagata/16/88) - podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, typ dziki) - 15 µg HA. Szczepionka jest zgodna z zaleceniami WHO (dla półkuli północnej) i zaleceniami UE na sezon 2018/2019.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Influvac® Tetra 1 amp.-strzyk. 0,5 ml bez igły, zaw. do wstrz.

Influenza vaccine

34.9 zł 2019-04-05

Działanie

Czterowalentna szczepionka przeciw grypie. Daje aktywną odporność na cztery szczepy wirusa grypy: szczep A/(H1N1), szczep A/(H3N2) i dwa różne rodzaje wirusa grypy szczepu B (z linii Victoria i Yamagata). Odpowiedź immunologiczną osiąga się zazwyczaj w ciągu 2-3 tyg. Czas utrzymywania się odporności na szczepy homologiczne lub szczepy pokrewne szczepom wirusa zawartym w szczepionce jest różny, ale zazwyczaj wynosi 6-12 miesięcy od chwili szczepienia.

Dawkowanie

Domięśniowo lub głęboko podskórnie. Dorośli i dzieci w wieku od 3 do 17 lat: 0,5 ml. Dzieci w wieku < 9 lat, które nie były wcześniej szczepione sezonową szczepionką przeciw grypie: druga dawka 0,5 ml powinna zostać podana po przerwie trwającej przynajmniej 4 tyg. Dzieci w wieku < 3 lat: nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności szczepionki.

Wskazania

Profilaktyka grypy u osób dorosłych i dzieci (≥3 lat), zwłaszcza u osób o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych. Szczepionka powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, jakąkolwiek substancję pomocniczą oraz na jakikolwiek składnik mogący występować w ilościach śladowych, taki jak pozostałości jaja kurzego (albumina jaja kurzego, białka kurze), formaldehyd, bromek trimetylocetyloaminowy, polisorbat 80 lub gentamycynę. Szczepienie powinno być odroczone u pacjentów z chorobą przebiegającą z gorączką lub ostrą infekcją.

Środki ostrożności

Po podaniu szczepionki zawsze powinien być zapewniony nadzór i odpowiednia pomoc, na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznych. Szczepionki nie należy w żadnym wypadku podawać donaczyniowo. Reakcje związane z lękiem, w tym reakcje wazowagalne (omdlenie), hiperwentylacja lub reakcje związane ze stresem mogą wystąpić po każdym szczepieniu lub nawet przed podaniem szczepionki jako psychogenna reakcja na wkłucie igły. Omdleniu może towarzyszyć kilka objawów neurologicznych takich jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje i toniczno-kloniczne ruchy kończyn w czasie odzyskiwania przytomności. Ważne jest, aby istniały procedury zapobiegania urazom w wyniku omdlenia. Odpowiedź ze strony układu immunologicznego u pacjentów z wrodzoną lub nabytą immunosupresją może być niewystarczająca. Szczepionka zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w dawce, co oznacza, że jest „wolna od sodu” i mniej niż 1 mmol potasu (39 mg) w dawce, co oznacza, że jest „wolna od potasu”.

Niepożądane działanie

Dorośli. Bardzo często: ból głowy, uczucie zmęczenia, ból w miejscu podania. Często: potliwość, ból mięśni, ból stawów, złe samopoczucie, dreszcze, reakcje miejscowe (zaczerwienienie, obrzęk, zasinienie, stwardnienie). Niezbyt często: gorączka. Dzieci. Bardzo często: ból głowy, senność, utrata apetytu, objawy ze strony żołądka i jelit, drażliwość, ból mięśni, uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, reakcja miejscowa (ból, zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie). Często: potliwość, biegunka, wymioty, bol stawów, gorączka, dreszcze, reakcje miejscowe (zasinienie). Częstość nieznana (wszystkie grupy wiekowe): przejściowa trombocytopenia, przejściowe uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, reakcje alergiczne (w rzadkich przypadkach prowadzące do wstrząsu), obrzęk naczynioruchowy, nerwobóle, parestezje, drgawki gorączkowe, zaburzenia neurologiczne (takie jak zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, zapalenie nerwu i zespół Guillan-Barre), zapalenie naczyń krwionośnych połączone w bardzo rzadkich przypadkach z przejściowymi zaburzeniami czynności nerek, uogólnione reakcje skórne (włącznie ze świądem, pokrzywką lub nieswoistą wysypką).

Ciąża i laktacja

Inaktywowane szczepionki przeciw grypie mogą być podane we wszystkich okresach ciąży. Większy zbiór danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania jest dostępny dla II i III trymestru w porównaniu z I trymestrem; jednakże dane z całego świata dotyczące stosowania inaktywowanych szczepionek przeciw grypie nie wskazują na żadne niepożądane objawy u matki i płodu związane ze szczepionką. Szczepionka może być stosowana podczas karmienia piersią.

Uwagi

Preparat nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Po szczepieniu przeciw grypie obserwowano fałszywie dodatnie wyniki badań serologicznych z wykorzystaniem metody ELISA mających na celu wykrycie przeciwciał przeciwko HIV-1, HCV oraz HTLV-1; wyniki można zweryfikować techniką Western Blot. Przejściowe fałszywie dodatnie wyniki mogą być spowodowane przez przeciwciała IgM powstające w wyniku odpowiedzi na szczepionkę. Preparat należy przechowywać w temp. 2-8st.C.

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami - wstrzyknięcia należy wykonywać w różne kończyny; działania niepożądane mogą się w takich sytuacjach nasilić. Leczenie immunosupresyjne może powodować osłabienie odpowiedzi immunologicznej.

Cena

Influvac® Tetra, cena 100% 34.9 zł

Preparat zawiera substancję: Influenza vaccine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."