Imovax Polio

1 dawka (0,5 ml) zawiera: 40 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 1; 8 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 2; 32 j. antygenu D inaktywowanego wirusa poliomyelitis typu 3.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Imovax Polio 1 amp.-strzyk. 0,5 ml, zaw. do wstrz.

Poliomyelitis vaccine

79.81 zł 2019-04-05

Działanie

Szczepionka przeciw poliomyelitis zawierająca inaktywowane formaldehydem wirusy polio typów 1, 2 i 3. Miesiąc po szczepieniu pierwotnym (3 dawki) wskaźniki seroprotekcji wynosiły 100% dla wirusa typu 1 i 3 oraz 99-100% dla typu 2. U niemowląt dawka uzupełniająca (4. dawka) powodowała duży wzrost miana przeciwciał, a wskaźniki seroprotekcji wynosiły 97,5-100% dla trzech typów wirusa zawartych w szczepionce. 4-5 lat po dawce uzupełniającej 94-99% osób miało ochronny poziom przeciwciał. Odporność utrzymuje się przez co najmniej 5 lat po 4. dawce.

Dawkowanie

Domięśniowo lub podskórnie. Dzieci. Schemat dawkowania powinien być zgodny z obowiązującymi krajowymi zaleceniami. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - po ukończeniu 6. tygodnia życia lub po ukończeniu 2. miesiąca życia: 3 kolejne dawki po 0,5 ml szczepionki powinny być podane w odstępie 1-2 miesięcy, następnie pierwsza dawka przypominająca po 6 do 12 miesiącach od podania ostatniej dawki. Kolejne dawki przypominające (u dzieci, młodzieży i dorosłych) powinny być podawane zgodnie z obowiązującymi zaleceniami krajowymi. Dorośli. Schemat dawkowania powinien być zgodny z obowiązującymi krajowymi zaleceniami. Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - nieszczepione osoby dorosłe: 2 kolejne dawki szczepionki po 0,5 ml powinny być podane w odstępie 1 lub lepiej 2 miesięcy, następnie pierwsza dawka przypominająca po 6 do 12 miesiącach od podania ostatniej dawki. Kolejne dawki przypominające powinny być podawane zgodnie z obowiązującymi krajowymi zaleceniami. Sposób podania. Zalecanym miejscem do podania domięśniowego jest część środkowo-boczna powierzchni uda u niemowląt i małych dzieci oraz mięsień naramienny u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Wskazania

Zapobieganie poliomyelitis u niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych w szczepieniu podstawowym oraz jako dawki przypominające. Lek należy stosować zgodnie z obowiązującymi zaleceniami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub pomocniczą tej szczepionki lub szczepionki zawierającej takie same składniki oraz na neomycynę, streptomycynę lub polimyksynę B. Standardowe przejściowe przeciwwskazania dotyczące wszystkich szczepień: gorączka lub ostra choroba, w tych przypadkach najlepiej przełożyć szczepienie.

Środki ostrożności

Szczepionki nie wolno podawać donaczyniowo. Przed podaniem należy upewnić się, że igła nie tkwi w naczyniu krwionośnym. Szczepionkę podawać ostrożnie u pacjentów z trombocytopenią lub zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ podczas iniekcji domięśniowej może wystąpić krwawienie. Ze względu na ryzyko wstrząsu anafilaktycznego po podaniu szczepionki pacjent powinien być poddany obserwacji, odpowiednia pomoc medyczna powinna być łatwo dostępna. Odpowiedź immunologiczna po podaniu szczepionki może być zmniejszona u pacjentów z niedoborami odporności lub otrzymujących leczenie immunosupresyjne. W takich przypadkach zaleca się przełożyć szczepienie do czasu zakończenia leczenia lub upewnić się, że pacjent jest właściwie zabezpieczony. Pacjentom z przewlekłym niedoborem odporności (np. w zakażeniu wirusem HIV) zaleca się szczepienie, nawet jeżeli odpowiedź immunologiczna może być ograniczona wskutek choroby. Szczepionka może być wskazana u pacjentów, u których przeciwwskazana jest szczepionka doustna oraz jako dawka przypominająca u pacjentów szczepionych uprzednio szczepionką doustną. W przypadku podawania dawek szczepienia pierwotnego bardzo niedojrzałym wcześniakom (urodzonym ≤ 28. tyg. ciąży), szczególnie gdy występowały objawy niedojrzałości układu oddechowego, należy monitorować czynności oddechowe przez 48-72 h ze względu na ryzyko wystąpienia bezdechu. W tej grupie niemowląt nie należy rezygnować ze szczepienia, ani go odraczać.

Niepożądane działanie

Dane z badań klinicznych. Często i bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia - zaczerwienienie, ból, stwardnienie; gorączka powyżej 38,1st. (u 10% dzieci po 1. dawce, u 18% po 2. dawce, u 7% po 3. dawce). Dane po wprowadzeniu do obrotu. Bardzo rzadko: reakcje w miejscu podania takie jak obrzęk (mogą wystąpić w ciągu 48 h po szczepieniu i utrzymywać się 1-2 dni), powiększenie węzłów chłonnych, reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna, wstrząs anafilaktyczny), ból mięśni oraz umiarkowany, przejściowy ból stawów (w ciągu kilku dni po szczepieniu), drgawki (izolowane lub związane z gorączką w ciągu kilku dni po szczepieniu), ból głowy, parestezje (przeważnie w kończynach dolnych, w ciągu 2 tyg. po szczepieniu), pobudzenie senność, drażliwość w pierwszych godzinach lub dniach po szczepieniu (szybko ustępujące), wysypka, bezdech u bardzo niedojrzałych wcześniaków (urodzonych ≤28. tyg. ciąży).

Ciąża i laktacja

Szczepionka może być stosowana w ciąży i okresie karmienia piersią.

Interakcje

Nie ma dowodów przeciw podaniu szczepionki jednocześnie z innymi standardowymi szczepionkami. W przypadku jednoczesnego podawania szczepionek należy stosować oddzielne strzykawki i podawać w różne miejsca ciała.

Cena

Imovax Polio, cena 100% 79.81 zł

Preparat zawiera substancję: Poliomyelitis vaccine

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."