Imovane®

1 tabl. powl. zawiera 7,5 mg zopiklonu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Imovane® 20 szt., tabl. powl.

Zopiclone

23.27 zł 2019-04-05

Działanie

Lek nasenny z grupy pochodnych cyklopirolonu. Działa nasennie, uspokajająco, anksjolitycznie, przeciwdrgawkowo i zmniejsza napięcie mięśniowe. Działanie zopiklonu jest związane z jego swoistym działaniem agonistycznym na ośrodkowy kompleks receptora gabaergicznego, prowadzącym do otwarcia kanału chlorkowego. Zopiklon ułatwia zasypianie i zmniejsza liczbę przebudzeń w nocy, wydłuża czas snu i poprawia jakość snu oraz samopoczucie po przebudzeniu. Po podaniu doustnym zopiklon szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi po 1,5-2 h. Z białkami osocza wiąże się w 45%. Jest metabolizowany w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów. Wydalany jest głównie z moczem (80%) oraz z kałem (około 16%). T0,5 wynosi około 5 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 7,5 mg, bezpośrednio przed snem, nie należy przekraczać dawki. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Lek powinien być przyjmowany w pojedynczej dawce, leku nie należy podawać ponownie w ciągu tej samej nocy. Leczenie powinno trwać możliwie jak najkrócej, nie dłużej niż 4 tyg., włącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki leku. W wyjątkowych sytuacjach można zalecić dłuższy okres podawania leku po dokładnej ocenie stanu pacjenta. Czas trwania leczenia: bezsenność przejściowa - 2-5 dni; bezsenność krótkotrwała - 2-3 tyg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, z niewydolnością wątroby lub nerek oraz u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową leczenie należy rozpocząć od dawki 3,75 mg na dobę; dawkę można zwiększyć do 7,5 mg  jedynie w razie potrzeby i dobrej tolerancji leku przez pacjenta. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów poniżej 18 lat, nie zaleca się stosowania.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności u dorosłych - przejściowej, krótkotrwałej lub przewlekłej (w tym trudności w zasypianiu, spłycony sen, wczesne ranne budzenie się).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zopiklon lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Miastenia. Niewydolność oddechowa. Ciężka postać zespołu bezdechu sennego. Ciężka niewydolność wątroby.

Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia zopiklonem należy dokładnie rozpoznać podstawową przyczynę bezsenności. Należy zachować ostrożność przy przepisywaniu leku pacjentom z zaburzeniami czynności układu oddechowego ( hamowanie ośrodka oddechowego), u pacjentów z objawami depresji (ryzyko samobójstwa i próby samobójczej). Ze względu na działanie hamujące na OUN wzrasta ryzyko zaburzeń psychomotorycznych, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych. Stosowanie leków nasennych może prowadzić do rozwoju uzależnienia psychicznego i fizycznego lub nadużywania leku. Ryzyko to zwiększa się: wraz z dawką leku oraz czasem trwania leczenia, przy uzależnieniu od alkoholu lub leków w wywiadzie, po spożyciu alkoholu lub przyjmowaniu innych substancji psychotropowych. W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, w razie nagłego zaprzestania leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne: bezsenność, ból głowy, bóle mięśni, niepokój, napięcie, pobudzenie, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach może wystąpić: derealizacja, depersonalizacja, uczucie mrowienia i kłucia w kończynach, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy i napady drgawek. Objawy odstawienia mogą rozwinąć się w ciągu kilku dni po odstawieniu leku. Podczas regularnego stosowania benzodiazepin i podobnych leków o krótkim czasie działania, mogą wystąpić objawy odstawienne między kolejnymi dawkami, zwłaszcza, gdy dawka leku była duża. Po odstawieniu zopiklonu może wystąpić przemijająca bezsenność z odbicia. Mogą także wystąpić inne objawy: zmiany nastroju, niepokój i pobudzenie. Ryzyko bezsenności z odbicia jest większe po nagłym przerwaniu stosowania leku, szczególnie po długotrwałym podawaniu lub stosowaniu dużych dawek - zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki oraz poinformowanie pacjenta. Nie stwierdzono wyraźnego zjawiska tolerancji podczas leczenia zopiklonem trwającego do 4 tygodni. Może wystąpić niepamięć następcza. W celu zmniejszenia ryzyka jej wystąpienia, pacjenci powinni przyjmować tabl. bezpośrednio przed ułożeniem się do snu i mieć możliwość nieprzerwanego snu przez całą noc. Mogą wystąpić też reakcje psychiczne i paradoksalne (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, nieadekwatne zachowanie i inne zaburzenia zachowania), zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku W takich przypadkach należy przerwać leczenie. U pacjentów, którzy przyjmowali zopiklon i nie obudzili się całkowicie, może wystąpić somnambulizm i podobne rodzaje zachowań (chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności). Spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków o działaniu hamującym na OUN w skojarzeniu z zopiklonem, stosowanie leku w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę zwiększa ryzyko występowania takich zachowań. U pacjentów zgłaszających takie zachowania zaleca się odstawienie zopiklonu. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: gorzki smak w ustach, senność, suchość w ustach. Niezbyt często: koszmary senne, pobudzenie, ból i zawroty głowy, nudności, zmęczenie. Rzadko: drażliwość, zaburzenia libido, splątanie, omamy, agresja, niepamięć następcza, duszność, świąd, wysypka, upadek (przeważnie u pacjentów w podeszłym wieku). Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, niewielkie lub umiarkowane zwiększenie aktywności aminotransferaz i (lub) fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi. Częstość nieznana: niepokój, urojenia, gniew, nieadekwatne zachowanie, somnambulizm, uzależnienie, objawy odstawienia, ataksja, parestezja, zaburzenia funkcji poznawczych (zaburzenia pamięci, koncentracji i mowy), podwójne widzenie, zaburzenia oddychania, niestrawność, osłabienie mięśni. Odstawienie leku może prowadzić do zjawiska z „odbicia" (przejściowy zespół, podczas którego objawy, które doprowadziły do leczenia powracają w nasilonej postaci) oraz do objawów odstawiennych (takich jak: ból mięśni, lęk, drżenie, pocenie się, pobudzenie, splątanie, ból głowy, kołatanie serca, częstoskurcz, majaczenie, koszmary senne, drażliwość; w ciężkich przypadkach: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce akustyczne, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, urojenia lub drgawki).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania zopiklonu w ciąży. Stosowanie zopiklonu w III trymestrze ciąży lub podczas porodu może powodować hipotermię, hipotonię i depresję oddechową u noworodka. U noworodków urodzonych przez matki przyjmujące długotrwale zopiklon w końcowym okresie ciąży może rozwinąć się fizyczne uzależnienie oraz mogą wystąpić objawy odstawienne. Pomimo, że stężenie zopiklonu w mleku karmiących matek jest bardzo małe, nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu. Preparat może upośledzać sprawność psychofizyczną i mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Ryzyko to zwiększa się, gdy lek zostanie zastosowany w ciągu 12 h przed wykonywaniem tych czynności, zostanie zastosowana większa niż zalecana dawka lub jeśli zopiklon jest podawany razem z innymi lekami o działaniu hamującym na OUN, z alkoholem, lub z innymi lekami, które zwiększają stężenie zopiklonu we krwi. Pacjentów należy ostrzec przed obsługą maszyn i prowadzeniem pojazdów mechanicznych po podaniu leku oraz w szczególności w ciągu 12 godzin po podaniu zopiklonu.

Interakcje

Neuroleptyki, leki nasenne, przeciwlękowe, uspokajające, przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, środki do znieczulenia ogólnego, leki przeciwhistaminowe wykazujące działanie uspokajające mogą nasilać hamujące działanie zopiklonu na OUN. Leki hamujące układ cytochromu P-450 CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, erytromycyna, klarytromycyna, rytonawir) mogą zwiększać stężenie zopiklonu we krwi i nasilać jego działanie. Leki indukujące enzymy wątrobowe (ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego - Hypericum perforatum) mogą zmniejszać stężenie zopiklonu we krwi; może być konieczne zwiekszenie dawki leku. Alkohol nasila działanie nasenne zopiklonu. Jednoczesne stosowanie opioidów z benzodiazepinami lub innymi lekami uspokajającymi, lub nasennymi, w tym zopiklonem, może powodować uspokojenie, depresję oddechową, śpiączkę i zgon. Podczas skojarzonego leczenia należy przepisywać leki w najmniejszej skutecznej dawce i w najkrótszym możliwym czasie oraz kontrolować czy u pacjentów występują objawy podmiotowe i przedmiotowe depresji oddechowej i uspokojenia.

Cena

Imovane®, cena 100% 23.27 zł

Preparat zawiera substancję: Zopiclone

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."