Ibuprom® dla Dzieci Forte

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 20 mg ibuprofenu. Zawiesina zawiera maltitol ciekły oraz sód. Smak truskawkowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprom® dla Dzieci Forte but. 100 ml, zaw. doustna

Ibuprofen

21.19 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy NLPZ. Ibuprofen działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, w wyniku hamowania syntezy prostaglandyn. Przemijająco hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie w całości w jelicie cienkim. Działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe rozpoczyna się w ciągu 30 min od przyjęcia leku. Wiąże się z białkami osocza w 99%. Jest metabolizowany w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja, sprzęganie) do nieaktywnych metabolitów i wydalany jest głównie przez nerki (90%), częściowo z żółcią. T0,5 w fazie eliminacji wynosi 1,8-3,5 h.

Dawkowanie

Doustnie: 20-30 mg/kg mc./dobę, w 3-4 dawkach podzielonych. Należy zachować 6-8-godziną przerwę pomiędzy dawkami. Niemowlęta 3-6 mż., mc. 5-7,6 kg: 2,5 ml 3 razy na dobę, maks. 150 mg/dobę; niemowlęta 6-12 mż., mc. 7,7-9 kg: 2,5 ml 3-4 razy na dobę, maks. 150-200 mg/dobę; dzieci 1-3 lat, mc. 10-15 kg: 5 ml 3 razy na dobę, maks. 300 mg/dobę; dzieci 4-6 lat. mc. 16-20 kg: 7,5 ml 3 razy na dobę, maks. 450 mg/dobę; dzieci 7-9 lat. mc. 21-29 kg: 10 ml 3 razy na dobę, maks. 600 mg/dobę; dzieci 10-12 lat, mc. 30-40 kg: 15 ml 3 razy na dobę, maks. 900 mg/dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Nie stosować w przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek lub wątroby. Sposób podania. Lek może być podany bezpośrednio lub rozpuszczony w wodzie lub soku. U osób z wrażliwym przewodem pokarmowym zaleca się zażywać lek podczas posiłku lub popić mlekiem.

Wskazania

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych, w przebiegu odczynu poszczepiennego). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego: bóle głowy, gardła i mięśni (np. w przebiegu zakażeń wirusowych), bóle mięśni, stawów i kości na skutek urazów narządu ruchu (nadwerężenia, skręcenia), bóle na skutek urazów tkanek miękkich, bóle pooperacyjne, bóle zębów, bóle po zabiegach stomatologicznych, bóle na skutek ząbkowania, bóle głowy, bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma oskrzelowa, nieżyt nosa, pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub występująca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i(lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie (również te występujące po zastosowaniu NLPZ). Ciężka niewydolność serca (IV wg NYHA). Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Jednoczesne stosowanie z innymi NLPZ, w tym inhibitorami COX-2. III trymestr ciąży. Skaza krwotoczna.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów: z nadciśnieniem tętniczym i(lub) zaburzeniem czynności serca; z zaburzoną czynnością wątroby; z zaburzoną czynnością nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności); z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli); z chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby); z zaburzeniami krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); u pacjentów odwodnionych, zwłaszcza dzieci i młodzieży (ryzyko zaburzenia czynności nerek). Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń żołądkowo-jelitowych lub krwawienia (takie jak: doustne kortykosteroidy, SSRI, leki przeciwzakrzepowe, leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce) - w tych grupach pacjentów należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu, przez jak najkrótszy czas. Należy unikać stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (w tym inhibitorami COX-2). Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej i przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar); badania epidemiologiczne nie wykazują, aby przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg/dobę) było związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo ostrożnie; należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek może maskować objawy zakażenia i gorączki. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu w razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia; po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych; w przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia (zalecić konsultację okulistyczną). Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. 1 ml zawiesiny zawiera 2,78 mg sodu - należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Niepożądane działanie

Poniższa lista obejmuje wszystkie znane działania niepożądane, które wystąpiły w trakcie leczenia ibuprofenem, również te u pacjentów z chorobami reumatycznymi, którzy byli leczeni długotrwale dużymi dawkami. Podane częstotliwości, które wykraczają poza bardzo rzadkie przypadki, odnoszą się do krótkotrwałego stosowania dawek dobowych maksymalnie do 1200 mg ibuprofenu w postaci doustnej oraz maksymalnie 1800 mg dla czopków. Często: niestrawność, zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie, niewielkie krwawienia w przewodzie pokarmowym (które w wyjątkowych przypadkach mogą powodować niedokrwistość). Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, ataki astmy (z możliwością zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi), zaburzenia widzenia, owrzodzenie przewodu pokarmowego z możliwym krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroba Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka. Rzadko: szumy uszne. Bardzo rzadko: ciężkie zakażenia skóry i tkanki miękkiej skóry jako powikłania podczas stosowania w trakcie ospy wietrznej, zaostrzenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi), aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej), niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza (pierwsze objawy to gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienie z nosa i w obrębie skóry oraz siniaki), ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, częstoskurcz, spadek ciśnienia krwi, anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs), reakcje psychotyczne, depresja, niewydolność serca, kołatanie serca, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, obrzęki (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym), zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie zwężeń przeponopodobnych w jelitach, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie podczas długotrwałego leczenia), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka), zmniejszenie wydalania mocznika, niewydolność nerek, zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek (którym może towarzyszyć ostra niewydolność nerek), martwica brodawek (zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania), zwiększenie stężenia mocznika we krwi. Stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia serca lub udaru mózgu).

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w I i II trymestrze ciąży. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek; u matki - zahamować czynność skurczową macicy oraz powodować obrzęki; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Dotychczas nie stwierdzono szkodliwego wpływu na niemowlęta karmione piersią - przerwanie karmienia nie jest koniecznie w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Interakcje

Stosowanie ibuprofenu z: innymi NLPZ (w tym salicylanami w dawkach przeciwzapalnych oraz inhibitorami COX-2) - ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia; kortykosteroidami - ryzyko reakcji niepożądanych, głównie w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie); kwasem acetylosalicylowym (ASA) w małych dawkach - hamowanie działania antyagregacyjnego ASA (uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne); lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny) - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; litem, metotreksatem - zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności litu i metotreksatu (zaleca się kontrolę stężenie litu i metotreksatu we krwi); lekami przeciwnadciśnieniowymi, lekami moczopędnymi - zmniejszenie skuteczność diuretyków i innych leków hipotensyjnych; zydowudyną - ryzyko wydłużenia czasu krwawienia. Nie zaleca się stosowania ibuprofenu z ww. lekami.

Cena

Ibuprom® dla Dzieci Forte, cena 100% 21.19 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."