Ibuprofen Teva Max

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu. 1 tabl. powl. Max zawiera 400 mg ibuprofenu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprofen Teva Max 20 szt., tabl. powl.

Ibuprofen

8.04 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny, pochodna kwasu propionowego. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Ibuprofen wykazuje także zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Hamuje syntezę prostaglandyn w macicy, skutkiem czego zmniejsza spoczynkowe i wysiłkowe ciśnienie wewnątrzmaciczne, okresowy skurcz macicy i ilość prostaglandyn uwalnianych do krążenia. Przypuszcza się, że te zmiany powodują łagodzenie bólu miesiączkowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, Cmax osiągane jest w ciągu 1-2 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 99%. Metabolizowany jest w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja) do nieaktywnych metabolitów, wydalanych głównie przez nerki (90%), a także z żółcią. T0,5 wynosi ok. 2,5 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci w wieku 6-9 lat (20-29 kg): dawka pojedyncza 200 mg.  Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 600 mg. Dzieci w wieku 10-11 lat (30-39 kg): dawka pojedyncza 200 mg. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 800 mg. Młodzież od 12 lat i dorośli (≥ 40 kg): dawka pojedyncza 200-400 mg. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Przerwa w dawkowaniu zależy od objawów oraz maksymalnej całkowitej dobowej dawki produktu i nie może być krótsza niż 6 h. Lek przeznaczony jest do stosowania krótkotrwałego (do 3 dni). Tabletki należy przyjmować w całości z dużą ilością płynu (np.: szklanką wody) niezależnie od posiłku. W przypadku pacjentów z nadwrażliwością żołądka zalecane jest stosowanie preparatu podczas posiłków.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawowe (u dzieci o masie ciała od 20 kg, w wieku ≥6 lat, młodzieży i dorosłych): bólów łagodnych do umiarkowanych takich, jak ból głowy, ból zęba, bóle menstruacyjne; ostrych migrenowych bólów głowy z lub bez aury; gorączki.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, katar, pokrzywka lub obrzęk naczynioruchowy) jako odpowiedź na stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związana z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej silne, potwierdzone epizody owrzodzeń lub krwawień). Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Znaczne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). III trymestr ciąży. Dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i innymi chorobami autoimmunologicznymi oraz wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. ostra przerywana porfiria) lek należy podawać tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych). Zachować szczególną ostrożność w przypadkach: chorób przewodu pokarmowego, w tym przewlekłych stanów zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita, choroba Crohna, może wystąpić zaostrzenie choroby); niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego; zaburzeń czynności nerek, wątroby; zaburzeń krzepnięcia krwi i zaburzeń hematopoezy; chorób alergicznych, kataru siennego, przewlekłego obrzęku błon śluzowych, POCHP lub astmy oskrzelowej; bezpośrednio po rozległym zabiegu chirurgicznym; zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok, migdałków podniebiennych, polipami nosa oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego), a także u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, leczenie należy rozpoczynać od najmniejszych możliwych dawek). W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia. Należy zachować rozwagę u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu oraz przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów z największym ryzykiem - pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujący leki moczopędne i inhibitory ACE oraz pacjenci w podeszłym wieku; mogą też wystąpić bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami leków. Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia. Ibuprofen może czasowo hamować agregację płytek krwi i wydłużać czas krwawienia - należy obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Przyjmowanie ibuprofenu szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Podczas długotrwałego leczenia konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również wskaźniki morfologii krwi, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku.

Niepożądane działanie

Często: zgaga, dolegliwości bólowe w obrębie żołądka, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia oraz niewielkie krwawienia do przewodu pokarmowego (w wyjątkowych przypadkach mogą doprowadzić do anemii). Niezbyt często: owrzodzenie przewodu pokarmowego, możliwie wraz z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, reakcje nadwrażliwości z wysypką oraz świądem, astma (możliwie wraz ze spadkiem ciśnienia krwi), zaburzenia w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, takie jak bóle głowy, zawroty, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie; zaburzenia widzenia, wysypki skórne. Rzadko: szumy uszne, uszkodzenie tkanek nerek (martwica brodawek nerkowych), szczególnie w terapii długotrwałej; wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się zwężeń w obrębie jelit, zaostrzenie zapalenia wywołanego zakażeniem (np.: rozwój martwiczego zapalenia powięzi), objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączkę, zaburzenia świadomości (zwiększone ryzyko wydaje się istnieć w przypadku pacjentów z występującymi zaburzeniami autoimmunologicznymi jak toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej), anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza, ostre ogólne reakcje nadwrażliwości np. obrzęk twarzy, języka, obrzęk wewnątrz krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, duszność, tachykardia, zagrażający życiu spadek ciśnienia krwi; reakcje psychotyczne, depresja, kołatanie serca, niewydolność, zawał mięśnia sercowego, zwiększone ciśnienie krwi, zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (szczególnie po długotrwałym leczeniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), łysienie, zmniejszone wydalanie moczu i tworzenie się obrzęków (szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek, zespołem nerczycowym, śródmiąższowym zapaleniem nerek, które mogą być związane z ostrą niewydolnością nerek). W wyjątkowych przypadkach podczas ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie infekcje skórne oraz powikłania w obrębie tkanki miękkiej.

Ciąża i laktacja

Nie należy podawać ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne (zwiększone ryzyko poronienia i wad serca). Jeśli lek ma być podany kobiecie planującej ciążę lub kobiecie w I lub II trymestrze ciąży należy zastosować najmniejszą możliwą skuteczną dawkę oraz najkrótszy możliwy okres stosowania leku. Preparat jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (u płodu mogą wystąpić: toksyczne działanie na serce i płuca, w tym przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne, zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; u matki może wystąpić hamowanie skurczu macicy powodujące opóźnianie lub przedłużenie porodu; u matki i u noworodka możliwe jest wystąpienie wydłużenie czasu krwawienia oraz działania przeciwagregacyjnego). Przerwanie karmienia piersią nie jest konieczne w trakcie krótkotrwałego leczenia ibuprofenem w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Ibuprofen poprzez wpływ na owulację może zaburzać płodność u kobiet; działanie to jest przemijające i ustępuje po odstawieniu preparatu.

Uwagi

Działania niepożądane spowodowane wysokimi dawkami leku, takie jak zmęczenie, ospałość, zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą w pojedynczych przypadkach zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z innymi NLPZ, w tym kwasem acetylosalicylowym oraz kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi (klopidogrel, tyklopidyna), selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny, alkoholem, bisfosfonianami, oksypentyfiliną (pentoksyfiliną) zwiększa ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia - należy unikać leczenia skojarzonego, a w przypadku konieczności takiego leczenia zachować ostrożność. Ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jednak dane te są ograniczone i uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny); należy unikać jednoczesnego stosowania tych preparatów, a w przypadku konieczności leczenia skojarzonego zaleca się monitorowanie INR. Podanie leku w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego toksyczności; należy unikać leczenia skojarzonego, a w razie konieczności łącznego stosowania zaleca się monitorowanie czynności nerek. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami zawierającymi glikozydy nasercowe (np. digoksyną) oraz fenytoiną czy litem może zwiększać stężenie tych leków w surowicy - zaleca się monitorowanie stężenia tych leków. Zachować ostrożność przy stosowaniu ibuprofenu z: lekami przeciwnadciśnieniowymi i moczopędnymi - zmniejszenie skuteczności działania tych leków, możliwość hiperkaliemii przy stosowaniu inhibitorów ACE i diuretyków oszczędzających potas; u niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek - należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego, w szczególności u osób w podeszłym wieku; z kaptoprylem - hamowanie wydalania sodu; z cyklosporyną lub takrolimusem - zwiększenie ryzyka uszkodzenia nerek; probenecydem lub sulfinpyrazonem - możliwość opóźnionego wydalania ibuprofenu; chinolonami - możliwość wystąpienia drgawek; z pochodnymi sulfonylomocznika - ryzyko hipoglikemii; zydowudyną - ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią; rytonawirem i moklebemidem - zwiększone stężenie i możliwe nasilenie działania ibuprofenu; aminoglikozydami i baklofenem - możliwość nasilenia ich toksyczności; mifeprystonem - NLPZ stosowane w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu mogą zmniejszyć jego skuteczność; cholestyraminą - przedłużona i zmniejszona (25%) absorpcja ibuprofenu (lek podawać z co najmniej godzinną przerwą). Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększyć narażenie na ibuprofen (substrat CYP2C9). Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, w szczególności podczas stosowania dużych dawek z worykonazolem i flukonazolem.

Cena

Ibuprofen Teva Max, cena 100% 8.04 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."