Ibuprofen Polfarmex

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu; tabletki zawierają laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprofen Polfarmex 60 szt. (6 blistrów x 10), tabl. powl.

Ibuprofen

6.07 zł 2019-04-05

Działanie

Lek z grupy NLPZ. Ibuprofen wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Przemijająco hamuje agregację płytek krwi. Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i osiąga Cmax po około 1-2 h. W 90-99% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie i wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów. T0,5 wynosi około 2 h.

Dawkowanie

Doustnie. Lek nie jest wskazany do stosowania u dzieci Dorośli i młodzież >12 lat: 1200-1800 mg/dobę, w dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów wystarczającą dawką jest 600-1200 mg/dobę. W przypadku ostrych bólów można stosować dawkę większą, prowadzącą do złagodzenia bólu, nie przekraczając dawki 2400 mg/dobę. Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów: 400 mg 3-4 razy na dobę; dawkę należy dostosować w zależności od reakcji pacjenta; zwykle u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów konieczne jest zastosowanie większych dawek niż u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów; dawka maksymalna wynosi 2400 mg/dobę. Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów: do 40 mg/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych; nie zaleca się stosowania u dzieci o mc. Bóle słabe do umiarkowanych, bolesne miesiączkowanie, gorączka, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy: 200-400 mg jednorazowo lub 3-4 razy na dobę, w miarę potrzeby. Dawka jednorazowa większa niż 400 mg nie powoduje silniejszego działania przeciwbólowego. Bez zalecenia lekarza nie stosować dawki >1200 mg/dobę. Dzieci : przeciwbólowo i przeciwgorączkowo 20 mg/kg mc./dobę, w dawkach podzielonych. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku, o ile czynność nerek i wątroby jest prawidłowa, w innym przypadku dawkę należy dobrać indywidualnie. Sposób podania. Lek przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; jeśli wystąpią zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku w czasie posiłków lub z mlekiem. Tabletek nie należy dzielić. U dzieci, którym nie można podać całej tabletki, zaleca się podawanie ibuprofenu w innej postaci.

Wskazania

Objawowe leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów. Objawowe leczenie młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów. Bóle różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu np. bolesne miesiączkowanie, bóle zębów, mięśni, bóle pourazowe. Gorączka różnego pochodzenia. Łagodzenie objawów przeziębienia i grypy. Powolne przenikanie ibuprofenu do jam stawowych powoduje, że działanie preparatu w gośćcu ujawnia się w pełni dopiero w kilka do kilkunastu godzin po zażyciu leku. Należy to uwzględnić zarówno podczas ustalania sposobu podawania jak i oceny wyników leczenia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ, objawiająca się astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką. Czynna lub przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy z perforacją lub krwawieniem. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA). Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Równoczesne stosowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów: z nadciśnieniem tętniczym, przebytymi zaburzeniami czynności serca, łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością sera (ryzyko zatrzymania płynów i obrzęków); z zaburzoną czynnością wątroby; z zaburzoną czynnością nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności); z zaburzeniami krzepnięcia lub leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (ryzyko krwawienia); z toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z przebytymi chorobami przewodu pokarmowego, takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby); z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). Przed rozpoczęciem długotrwałego stosowania należy skontrolować czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością mięśnia sercowego, marskością wątroby i (lub) chorobami nerek. Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się w przypadku stosowania dużych dawek NLPZ, u osób w podeszłym wieku, u osób z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI lub leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce, jak również u pacjentów spożywających alkohol) - w tych grupach pacjentów niezbędny jest ścisły nadzór lekarski i zachowanie szczególnej ostrożności, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku. Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej i przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg/dobę) przez długi okres czasu może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał serca lub udar); badania epidemiologiczne nie wykazują, aby przyjmowanie małych dawek ibuprofenu (np. ≤1200 mg/dobę) było związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo ostrożnie; należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Długotrwałe równoczesne stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek (nefropatia postanalgetyczna). Lek może maskować objawy zakażenia i gorączki; może spowodować nagłe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Należy przerwać stosowanie ibuprofenu w razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, w przypadku krwawień z nosa, bólów w klatce piersiowej, drgawek, omdleń, zaburzeń widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego), a także po wystąpieniu pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych. Ze względu na zawartość laktozy, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, zgaga, nudności, zawroty głowy, wysypka, pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból głowy, obrzęki. Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna, smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie dwunastnicy, zapalenie przełyku, depresja, bezsenność, dezorientacja, zmienność nastroju, pobudzenie, senność, drażliwość, uczucie zmęczenia, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych (głównie u pacjentów z chorobą autoimmunologiczną, np. toczeniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej), szumy uszne, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, retencja sodu, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie trzustki, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość - hemolityczna i aplastyczna, agranulocytoza, leukopenia, trombocytopenia - bez lub z plamicą, pancytopenia (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, reakcje nadwrażliwości (np. obrzęk twarzy, krtani, języka, duszność, tachykardia, niedociśnienie, wstrząs, ostry wstrząs), zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, niedociśnienie, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego (mogące doprowadzić do zgonu) i perforacja, szczególnie u osób w podeszłym wieku. Obserwowano przypadki wystąpienia objawów nadwrażliwości na ibuprofen (reakcje alergiczne, neutropenia, eozynofilia, zmniejszenie hematokrytu, utrata słuchu, zaburzenia widzenia; w pojedynczych przypadkach wystąpiły ostre reakcje nadwrażliwości manifestujące się niedociśnieniem tętniczym). Podczas stosowania NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka.

Ciąża i laktacja

Ibuprofen można stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). Przerwanie karmienia nie jest konieczne przy krótkotrwałym stosowaniu ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną; jednak działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zaburzenia widzenia (zamglone lub podwójne widzenie) mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Stosowanie ibuprofenu z: innymi NLPZ (w tym salicylanami w dawkach przeciwzapalnych oraz inhibitorami COX-2), kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi, jak również z alkoholem - ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego (owrzodzenie, krwawienie); kwasem acetylosalicylowym (ASA) w małych dawkach - hamowanie działania antyagregacyjnego ASA, ograniczenie kardioprotekcyjnego działania małych dawek ASA w przypadku regularnego, długotrwałego stosowania ibuprofenu (uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne); lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne kumaryny) - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; glikozydami nasercowymi - nasilenie objawów niewydolności serca i zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych we krwi; litem, metotreksatem - zwiększenie stężenia i nasilenie toksyczności litu i metotreksatu (zaleca się kontrolę ich stężenia we krwi); lekami przeciwnadciśnieniowymi, lekami moczopędnymi  - zmniejszenie skuteczności diuretyków i innych leków hipotensyjnych; cyklosporyną - zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego; zydowudyną - ryzyko wydłużenia czasu krwawienia; antybiotykami chinolowymi - ryzyko wystąpienia drgawek. Ibuprofen stosowany w okresie od 8 do 12 dni od podania mifeprystonu może zmniejszyć jego skuteczność. Należy zachować ostrożność w trakcie łącznego stosowania ibuprofenu i kwasu walproinowego. Probenecyd opóźnia wydalanie ibuprofenu.

Cena

Ibuprofen Polfarmex, cena 100% 6.07 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."