Ibuprofen Hasco

1 kaps. zawiera 200 mg ibuprofenu. Lek zawiera sorbitol (59,8 mg).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibuprofen Hasco 60 szt., kaps. miękkie

Ibuprofen

6.16 zł 2019-04-05

Działanie

Niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy fenylopropionowych pochodnych kwasu arylokarboksylowego. Działa przeciwzapalnie, przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy. Ibuprofen wykazuje także zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, Cmax osiągane jest w ciągu 1-2 h po podaniu. Wiąże się z białkami osocza w ok. 99%. Przenika do płynu maziowego. Metabolizowany jest w wątrobie do dwóch głównych nieaktywnych metabolitów, które w wolnej postaci lub jako koniugaty wydalane są przez nerki razem z ibuprofenem w postaci niezmienionej. Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. T0,5 wynosi ok. 2h.

Dawkowanie

Doustnie. Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka. Dorośli i młodzież >12 lat (mc. ≥40 kg): dawka początkowa 200-400 mg, następnie w razie potrzeby 200-400 mg co 4 (dla dawki 200 mg) do 6 h (dla dawki 400 mg); maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Bóle migrenowe: 400 mg w pojedynczej dawce, następnie jeżeli to konieczne 400 mg podawane w odstępach co 4-6 h; maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Dzieci 10-12 lat (mc. 30-39 kg): dawka początkowa 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 6 h; maksymalna dawka dobowa wynosi 800 mg. Dzieci 6-9 lat (mc. 20-29 kg): dawka dobowa wynosi zwykle 20 mg/kg mc. w dawkach podzielonych, dawka początkowa 200 mg, następnie w razie potrzeby 200 mg co 8 h; maksymalna dawka dobowa wynosi 600 mg. Bolesne miesiączkowanie. Dorośli i młodzież >12 lat: 200-400 mg, 1-3 razy na dobę w razie potrzeby w odstępach co 4-6 h; maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 1200 mg. Objawowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów (w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów). Dorośli i młodzież >12 lat: zwykle stosowana dawka to 400-600 mg 3 razy na dobę, dawka podtrzymująca 600-1200 mg; w okresie zaostrzenia choroby dawka może zostać zwiększona do dawki maksymalnej 2400 mg na dobę, w 3-4 dawkach podzielonych, po uzyskaniu poprawy klinicznej dawkę należy zmniejszyć. Dzieci 6-12 lat: zalecana dawka to 20-40 mg/kg mc. na dobę, w 3-4 dawkach podzielonych, po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć. Szczególne grupy pacjentów. U osób w podeszłym wieku stosować najmniejszą skuteczną dawkę i przez możliwie najkrótszy czas, obserwować pacjenta w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego. U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek stosować najmniejszą skuteczną dawkę i przez możliwie najkrótszy czas oraz monitorować czynność nerek. U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby stosować najmniejszą skuteczną dawkę i przez możliwie najkrótszy czas oraz monitorować czynność wątroby. Sposób podania. Lek stosować podczas lub po posiłku.

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy (w tym także migreny), bóle zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po urazach, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Bolesne miesiączkowanie. Stany gorączkowe różnego pochodzenia (między innymi w przebiegu grypy, przeziębienia lub innych chorób zakaźnych). Objawowe leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i reumatoidalnego zapalenia stawów (w tym młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.. Występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości, takie jak napad astmy oskrzelowej, zapalenie błony śluzowej nosa lub pokrzywka wywołane podaniem salicylanów (w tym kwasu acetylosalicylowego) lub innych NLPZ. Perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z uprzednim leczeniem NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub też krwawienie z przewodu pokarmowego (przebyte poważne krwawienia lub więcej niż jeden epizod owrzodzeń lub krwawień). Skaza krwotoczna. Krwawienie mózgowo-naczyniowe lub inne czynne krwawienie. Dyshemopoeza nieznanego pochodzenia. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność serca lub choroba naczyń wieńcowych. Znaczne odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym nawodnieniem). Dzieci <6 lat o mc. <20 kg. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Lek należy podawać tylko po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka w następujących przypadkach: toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej (może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych), a także wrodzone zaburzenia metabolizmu porfiryn (np. ostra przerywana porfiria). Szczególną ostrożność należy zachować stosując ibuprofen w następujących przypadkach: choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna; może wystąpić zaostrzenie choroby); nadciśnienie tętnicze i (lub) łagodna do umiarkowanej zastoinowa niewydolność serca w wywiadzie; zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ; zaburzenia czynności nerek (istnieje ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzenia czynności wątroby; zaburzona hematopoeza; zaburzenia krzepnięcia krwi; bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową, przewlekłym zapaleniem błony śluzowej nosa, zapaleniem zatok, migdałków podniebiennych, polipami nosa oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego), a także u pacjentów w podeszłym wieku (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych). W przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie ibuprofenu. Należy zachować ostrożność stosując lek u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia. Należy zachować rozwagę u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu oraz przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu). Długotrwałe przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, może powodować trwałe uszkodzenie nerek i ryzyko niewydolności nerek, szczególnie u pacjentów z największym ryzykiem - pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujący leki moczopędne i inhibitory ACE oraz pacjenci w podeszłym wieku. Ibuprofen może maskować oznaki lub objawy zakażenia. Ibuprofen może czasowo hamować agregację płytek krwi i wydłużać czas krwawienia - należy obserwować pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub przyjmujących leki przeciwzakrzepowe. Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Niepożądane działanie

Wykaz poniższych działań niepożądanych zawiera wszystkie działania niepożądane zaobserwowane podczas leczenia ibuprofenem, również te występujące po długotrwałej terapii dużymi dawkami, stosowanej u pacjentów z chorobą reumatyczną. Często: zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcia, niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego (mogące prowadzić w wyjątkowych przypadkach do niedokrwistości). Niezbyt często: ból głowy, senność, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, rozdrażnienie lub zmęczenie; zaburzenia widzenia, owrzodzenia przewodu pokarmowego (potencjalnie z krwawieniem i perforacją), owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka, reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady duszności (możliwe wystąpienie w połączeniu z niedociśnieniem). Rzadko: szumy uszne, uszkodzenia tkanki nerki (martwica brodawek) oraz zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi. Bardzo rzadko: kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego, zaburzenia hematologiczne - niedokrwistość, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza (pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie, np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, tworzenie się przeponopodobnych zwężeń jelita, obrzęki (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek), zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek (któremu towarzyszy ostra niewydolność nerek), zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, nadciśnienie tętnicze, ciężkie, uogólnione reakcje nadwrażliwości (obrzęk twarzy, języka, obrzęk wewnętrzny krtani z upośledzeniem drożności dróg oddechowych, niewydolność oddechowa, tachykardia, niedociśnienie, do zagrażającego życiu wstrząsu), zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby (zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu), niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, reakcje psychotyczne, depresja, zakażenia związane ze stanami będącymi przyczyną stosowania NLPZ (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi). Obserwowano także objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. W wyjątkowych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Podczas stosowania NLPZ odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego, niewydolność serca. Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach (2400 mg na dobę) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zakrzepicy tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar).

Ciąża i laktacja

Ibuprofenu nie należy stosować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne (ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży; całkowite ryzyko wystąpienia sercowo-naczyniowych wad rozwojowych zwiększa się z poniżej 1% do około 1,5%; ryzyko zwiększa się wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia). W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Ibuprofen stosowany w III trymestrze ciąży może wywołać u płodu nadciśnienie płucne, przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego oraz zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; u matki - zahamować czynność skurczową macicy; u matki i u płodu możliwe jest wystąpienie działania antyagregacyjnego przejawiającego się wydłużeniem czasu krzepnięcia. Ibuprofen i jego metabolity mogą w bardzo małej ilości przenikać do mleka kobiecego (0,0008% zastosowanej dawki). W przypadku krótkotrwałego przyjmowania ibuprofenu w dawkach stosowanych w leczeniu bólu i gorączki szkodliwy wpływ na niemowlę jest mało prawdopodobny. Jeśli zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią. Stosowanie ibuprofenu może osłabiać płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują ciążę. U kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć odstawienie leku.

Uwagi

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną; jednak działania niepożądane spowodowane dużymi dawkami leku, takie jak zmęczenie, senność, zawroty głowy i zaburzenia widzenia mogą w pojedynczych przypadkach zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas długotrwałego leczenia konieczna jest okresowa kontrola czynności wątroby i nerek jak również wskaźniki morfologii krwi, zwłaszcza u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Należy unikać spożywania alkoholu podczas przyjmowania leku.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z innymi NLPZ, w tym salicylanami oraz kortykosteroidami, lekami przeciwpłytkowymi, selektywnymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny zwiększa ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego oraz krwawienia - należy unikać leczenia skojarzonego. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z lekami zawierającymi glikozydy nasercowe (np. digoksyną) oraz fenytoiną czy litem może zwiększać stężenie tych leków w surowicy - zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny we krwi, a stężenie fenytoiny czy litu we krwi należy kontrolować podczas długotrwałego leczenia skojarzonego. Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jednak dane te są ograniczone i uważa się że doraźne stosowanie ibuprofenu nie wywiera działania mającego znaczenie kliniczne. NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny). Probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych - u niektórych pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE, leków β-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek - należy zachować ostrożność podczas leczenia skojarzonego, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu oraz diuretyków oszczędzających potas może prowadzić do wystąpienia hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu we krwi). Podanie leku w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i nasilenia jego toksyczności. Ryzyko działania nefrotoksycznego wskutek podania cyklosporyny lub takrolimusu jest zwiększone w przypadku jednoczesnego podania ibuprofenu. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią otrzymujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen. W przypadku jednoczesnego stosowania ibuprofenu z pochodnymi sulfonylomocznika zaleca się kontrolę stężenia glukozy we krwi. NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów.

Cena

Ibuprofen Hasco, cena 100% 6.16 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."