Ibum Grip

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny. Preparat zawiera laktozę, lak żółcieni chinolinowej (E104), lak żółcieni pomarańczowej (E110).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Ibum Grip 20 szt., tabl. powl.

Ibuprofen,

Pseudoephedrine hydrochloride

14.48 zł 2019-04-05

Działanie

Preparat o skojarzonym działaniu ibuprofenu i pseudoefedryny. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, pochodną kwasu propionowego, o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając maksymalne stężenie we krwi w ciągu 1-2 h. W 90-99% wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie do nieaktywnych metabolitów i wydalany głównie z moczem. T0,5 wynosi ok. 2 h. Pseudoefedryna jest lekiem sympatykomimetycznym. Działając na receptory adrenergiczne w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych obkurcza naczynia i w rezultacie zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa, udrożnia nos i zatoki oboczne, zmniejsza ilość wydzieliny. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, początek działania pseudoefedryny obserwuje się po upływie 15-30 min od podania, maksymalne stężenie we krwi występuje po około 2 h od podania. T0,5 we krwi wynosi 5-8 h. W 10-30% jest metabolizowana w wątrobie, aktywny metabolit - norpseudoefedryna powoduje stymulację o.u.n. Wydalana jest głównie z moczem w postaci niezmienionej, T0,5 pseudoefedryny w moczu wynosi 9-19 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabl. co 4 h, po posiłkach. Maksymalna dawka dobowa wynosi 6 tabl. U pacjentów w podeszłym wieku ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby dawkowanie należy ustalić indywidualnie.

Wskazania

Doraźne łagodzenie objawów grypy i przeziębienia: niedrożności nosa i zatok obocznych nosa, bólu głowy, gorączki, bólów stawowo-mięśniowych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Wcześniej występująca nadwrażliwość (skurcz oskrzeli, nieżyt nosa lub pokrzywka) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ. Czynna lub w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ. Skaza krwotoczna. Ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Ciąża, karmienie piersią. Jednoczesne przyjmowanie innych NLPZ, w tym inhibitorów COX-2. Ciężkie zaburzenia układu sercowo-naczyniowego, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa. Zatrzymanie moczu w wywiadzie. Nadczynność tarczycy. Jaskra z wąskim kątem. Krwotoczny udar mózgu w wywiadzie lub występowanie czynników ryzyka, które mogą zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu, np. w wyniku przyjmowania leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo.

Środki ostrożności

Preparatu nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Należy zachować ostrożność u pacjentów: z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych); z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, ze względu na możliwość zaostrzenia choroby); z zaburzeniem czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); z zaburzeniem czynności wątroby; z zaburzeniami rytmu serca, z nadciśnieniem tętniczym, zawałem mięśnia sercowego lub niewydolnością serca w wywiadzie; z czynną lub w wywiadzie astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli); w podeszłym wieku (ryzyko zwiększenia działań niepożądanych); z cukrzycą; z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego; z jaskrą; ze zwężeniem odźwiernika; z niedrożnością szyi pęcherza moczowego. Preparat należy natychmiast odstawić w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego. Stosować najmniejszą dawkę leku u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie pacjentów w podeszłym wieku. Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit lub krwawienia, tj. kortykosteroidy lub leki przeciwzakrzepowe tj. warfaryna (acenokumarol) lub leki antyagregacyjne tj. kwas acetylosalicylowy. Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (na przykład zawału mięśnia sercowego lub udaru). W przypadku pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (NYHA II-III), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą naczyń obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgowych leczenie ibuprofenem należy stosować po jego starannym rozważeniu, przy czym należy unikać stosowania w dużych dawkach (2400 mg/dobę). Należy także starannie rozważyć włączenie długotrwałego leczenia pacjentów, u których występują czynniki ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych (nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu), zwłaszcza jeśli wymagane są duże dawki ibuprofenu (2400 mg/dobę). Jednoczesne długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek. Należy zachować ostrożność u pacjentów z ryzykiem zatrzymania płynów i obrzęków. Należy zaprzestać stosowania preparatu w przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia śluzówki lub innych objawów nadwrażliwości. Podczas stosowania pseudoefedryny istnieje ryzyko nadużywania preparatu, a podczas stosowania dużych dawek może wystąpić działanie toksyczne. Preparat powinien być ostrożnie stosowany u pacjentów przyjmujących trójcykliczne leki przeciwdepresyjne oraz inne leki sympatykomimetyczne, leki zmniejszające apetyt, amfetaminopodobne leki psychotropowe. Preparat zawiera lak żółcieni chinolinowej (E104) i lak żółcieni pomarańczowej (E110), które mogą wywołać reakcje alergiczne. Ze względu na zawartość laktozy, preparatu nie należy stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności; ból głowy; pokrzywka, świąd. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka; zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość, uczucie zmęczenia; obrzęki. Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna; dysuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy; zaburzenia czynności wątroby (szczególnie podczas długotrwałego stosowania); zaburzenia wskaźników morfologii krwi (anemia, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza); rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka; ciężkie reakcje nadwrażliwości jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, hipotensja, wstrząs, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli. Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku. W pojedynczych przypadkach opisywano: depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne, jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (szczególnie u osób z chorobami autoimmunologicznymi: toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej). Podczas stosowania leków z grupy NLPZ w dużych dawkach odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca oraz istnieje zwiększone ryzyko zatorów tętnic (zawał serca, udar). Ponadto obserwowano: niestrawność, zaburzenia czynności przewodu pokarmowego, zaczerwienienia, wysypka, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, zaburzenia rytmu serca, niepokój, rzadko niekontrolowane wydalanie moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientacja, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), ciężkie reakcje skórne (w tym uogólniona osutka lekowa).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży i podczas karmienia piersią. Ibuprofen może powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację.

Uwagi

Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Należy poinformować sportowców, że podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić dodatni wynik testów na przyjmowanie substancji dopingowych.

Interakcje

Preparatu nie należy stosować w skojarzeniu z inhibitorami MAO oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu przyjmowania inhibitorów MAO. Podczas jednoczesnego przyjmowania inhibitorów MAO oraz leków sympatykomimetycznych mogą wystąpić przełomy nadciśnieniowe. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia krwi nie zaleca się jednoczesnego podawania z: antagonistami receptora dopaminowego, pochodnymi alkaloidów sporyszu (bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid); dopaminergicznymi lekami zwężającymi naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna); linezolidem oraz lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowanie doustnie lub donosowe; fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina). Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z: kwasem acetylosalicylowym, innymi NLPZ lub kortykosteroidami (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego); lekami przeciwnadciśnieniowymi i lekami moczopędnymi (możliwość zmniejszenia działania tych leków); litem (ryzyko zwiększenia stężenia litu we krwi); metotreksatem (ryzyko zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi); zydowudyną (ryzyko wystąpienia krwotoków do stawów i krwiaków u pacjentów z hemofilią, HIV-dodatnich). Z uwagi na zawartość pseudoefedryny w preparacie, nie zaleca się stosowania również z lekami: hamującymi łaknienie (ryzyko zwiększenia ich działania); psychostymulującymi typu amfetamina (ryzyko zwiększenia ich działania); przeciwnadciśnieniowymi, alfa-metyldopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (ryzyko zmniejszenia ich działanie przeciwnadciśnieniowego); trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (teoretyczne ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych i wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania tych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym. Dlatego zaleca się odstawienie leku na 24 h przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Cena

Ibum Grip, cena 100% 14.48 zł

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen, Pseudoephedrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."