Histigen

1 tabl. zawiera 8 mg, 16 mg lub 24 mg dichlorowodorku betahistyny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Histigen 100 szt., tabl.

Betahistine dihydrochloride

56.8 zł 2019-04-05

Działanie

Mechanizm działania betahistyny nie jest znany. Wykazano działanie agonistyczne betahistyny na receptory H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może też wynikać z jej zdolności do zmiany przepływu krwi w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego wpływu na aktywność pobudzeniową neuronów jąder przedsionkowych. Poza tym betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego, może u niektórych pacjentów powodować nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, nie wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi osiąga po ok. 1 h od podania. Lek nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. Metabolizowany jest w wątrobie. Ok. 80-90% dawki wydalane jest z moczem.

Dawkowanie

Doustnie. Dla dawki 8,16mg: Początkowa dawka doustna wynosi 8 do 16 mg trzy razy na dobę, przyjmowana w czasie posiłku. Dawki podtrzymujące wynoszą 24-48mg na dobę. Dla dawki 24mg: dawkowanie wynosi 12-24mg dwa razy na dobę. Przyjmowany podczas posiłku. Dawkowanie powinno byc ustalane indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta. Optymalne wyniki uzyskuje się zazwyczaj po kilku miesiącach. Nie zaleca sie stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku.

Wskazania

Choroba Meniere'a, charakteryzująca się następującymi objawami: zawrotami głowy, szumami usznymi, utratą słuchu, nudnościami.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na betahistynę lub pozostałe składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy. Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, z chorobą wrzodową (również w wywiadzie), u pacjentów z pokrzywką, wysypką lub alergicznym nieżytem nosa (ryzyko zaostrzenia objawów). Tabletki w dawce 24 mg zawierają laktozę - nie powinny być stosowane u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: nudności i zaburzenia trawienia. Ponadto: reakcje nadwrażliwości np. przypadki anafilaksji, wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia i gazy (zwykle ustępują jeśli przyjmuje się lek podczas posiłku lub po zmniejszeniu dawki), ból głowy, senność, skórne i podskórne reakcje nadwrażliwości jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka i świąd.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w okresie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo czy betahistyna przenika do mleka kobiet karmiących. Należy ocenić potencjalne korzyści ze stosowania preparatu dla kobiety karmiącej i ryzyko dla dziecka.

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności należy unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Interakcje

Nie wykonano badań in vivo dotyczących interakcji. W oparciu o badania in vitro, nie przewiduje się zahamowania in vivo enzymów cytochromu P450. Dane z badań in vitro wskazują na hamowanie metabolizmu betahistyny przez inhibitory monoaminooksydazy (MAO), w tym inhibitory MAO B (np. seleglina) - zaleca się ostrożność w czasie równoczesnego stosowania. Ponieważ betahistyna jest analogiem histaminy interakcje betahistyny z lekami antyhistaminowymi mogą teoretycznie wpłynąć na skuteczność jednego z nich.

Cena

Histigen, cena 100% 56.8 zł

Preparat zawiera substancję: Betahistine dihydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."