Hascovir®

1 tabl. zawiera 200 mg, 400 mg lub 800 mg acyklowiru. Preparat zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Hascovir® 30 szt., tabl.

Aciclovir

42.6 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwwirusowy, działający głównie na wirusy opryszczki typu 1 i 2 (Herpes simplex - HSV) oraz na wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster - VZV); słabiej działa na wirus Epsteina-Barr (EBV) i wirus cytomegalii (CMV). Nie wpływa na procesy metaboliczne komórek gospodarza. Po wniknięciu do komórki zakażonej wirusem, acyklowir ulega przekształceniu w postać czynną (trifosforan), która - będąc substratem dla polimerazy DNA wirusa - zapobiega dalszej syntezie wirusowego DNA. Wchłanianie z przewodu pokarmowego jest częściowe (15-20%). Wiązanie z białkami osocza wynosi 9-33%. Acyklowir przenika do tkanek i płynów ustrojowych, m.in. do płynu mózgowo-rdzeniowego (osiąga w nim stężenia wynoszące 50% stężenia we krwi). Jest częściowo metabolizowany w wątrobie. Acyklowir jest wydalany głównie z moczem w postaci niezmienionej i w 10-15% jako metabolit. T0,5 we krwi wynosi ok. 2,9 h. W przypadku niewydolności nerek T0,5 wydłuża się.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli. W zakażeniach wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej: 200 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 5 dni; w zakażeniu o ciężkim przebiegu leczenie można przedłużyć. W zapobieganiu nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością: 200 mg 4 razy na dobę co 6 h (z przerwą nocną) lub 400 mg 2 razy na dobę co 12 h. W zapobieganiu zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością: 200 mg 4 razy na dobę co 6 h (u pacjentów ze znacznym upośledzeniem odporności dawkę można zwiększyć do 400 mg). W zakażeniach wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca: 800 mg 5 razy na dobę co 4 h (z przerwą nocną) przez 7 dni. Dzieci. W leczeniu i zapobieganiu zakażeniom skóry i błon śluzowych wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej: dzieci w wieku 2 lata i więcej: dawka jak dla dorosłych; Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) w zakażeniach wywołanych przez wirus opryszczki podaje się do 200 mg 2 razy na dobę co 12 h. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <10 ml/min) w zakażeniach wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca podaje się do 800 mg 2 razy na dobę co 12 h, z umiarkowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny 10-25 ml/min) podaje się do 800 mg 3 razy na dobę co 8 h. U pacjentów w podeszłym wieku leczenie należy rozpocząć mniejszymi dawkami leku.

Wskazania

Tabl. 200 mg, tabl. 400 mg. Leczenie zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex), z opryszczkowym zakażeniem narządów płciowych włącznie (zakażenia pierwotne i nawracające). Zapobieganie nawrotom opryszczki pospolitej u pacjentów z prawidłową odpornością. Zapobieganie zakażeniom wywołanym przez wirus opryszczki pospolitej u pacjentów ze zmniejszoną odpornością. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster). Tabl. 800 mg. Leczenie zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella-zoster).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować w niewydolności nerek, zwłaszcza u pacjentów odwodnionych i leczonych dużymi dawkami acyklowiru lub otrzymujących jednocześnie leki o działaniu nefrotoksycznym, a także u pacjentów w podeszłym wieku. Ze względu na zawartość laktozy nie stosować u pacjentów z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: ból i zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, wysypka, nadwrażliwość na światło, świąd, zmęczenie, gorączka. Niezbyt często: pokrzywka, wypadanie włosów. Rzadko: reakcja anafilaktyczna, duszność, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych we krwi, obrzęk naczynioruchowy, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Bardzo rzadko: niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, dezorientacja, pobudzenie, drżenia, niezborność ruchowa, zaburzenia mowy, omamy, objawy psychotyczne, drgawki, senność, encefalopatia, śpiączka, zapalenie wątroby, żółtaczka, ostra niewydolność nerek.

Ciąża i laktacja

W ciąży stosować jedynie w przypadku, gdy przewidywane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Acyklowir osiąga w mleku kobiecym stężenia stanowiące 60-410% stężeń w osoczu matki, co odpowiada stężeniu we krwi niemowlęcia leczonego acyklowirem w dawce dobowej do 0,3 mg/kg mc. - zachować ostrożność przepisując lek kobietom karmiącym piersią.

Uwagi

Podczas leczenia dużymi dawkami należy pić dużo płynów. Leczenie należy rozpocząć natychmiast po rozpoznaniu zakażenia.

Interakcje

Probenecyd i cymetydyna, konkurując z acyklowirem o wydzielanie cewkowe, zmniejszają jego wydalanie nerkowe i zwiększają AUC acyklowiru. Jednoczesne stosowanie z mykofenolanem mofetylu zwiększa stężenie nieczynnego metabolitu tego leku oraz stężenie acyklowiru we krwi. Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania acyklowiru, ze względu na jego szeroki indeks terapeutyczny.

Cena

Hascovir®, cena 100% 42.6 zł

Preparat zawiera substancję: Aciclovir

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."