Gripblocker

1 tabl. zawiera 500 mg kwasu acetylosalicylowego.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gripblocker 50 szt., tabl.

Acetylsalicylic acid

30.89 zł 2019-04-05

Działanie

Kwas acetylosalicylowy ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Nieodwracalnie hamuje cyklooksygenazę kwasu arachidonowego, a tym samym hamuje syntezę prostaglanoidów, w tym A2 - co hamuje agregację płytek krwi. Lek szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest przekształcany do czynnego metabolitu, kwasu salicylowego, w czasie i po wchłonięciu. Maksymalne stężenie kwasu acetylosalicylowego pojawia się po 10-20 min, a kwasu salicylowego po 0,3-2 h. Silnie wiąże się z białkami osocza, przenika przez łożysko i do mleka matki. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie przez nerki. T0,5 wynosi 2-3 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: jednorazowo 500-1000 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 4 g na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: jednorazowo 500 mg, w razie konieczności dawkę jednorazową można powtórzyć co 4-8 h. Nie stosować więcej niż 1500 mg na dobę. Tabl. przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Wskazania

Bóle o małym i umiarkowanym nasileniu. Gorączka.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub inne składniki preparatu. Skaza krwotoczna. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy. Napady astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie NLPZ. Jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach 15 mg na tydz. lub większych. Ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek. III trymestr ciąży. Nie stosować u dzieci do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych (ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a).

Środki ostrożności

Stosować ostrożnie u pacjentów: z nadwrażliwością na NLPZ, leki przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące; podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych; z zaburzoną czynnością wątroby lub nerek; z przebytą chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie oraz z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może wywołać napad dny moczanowej.

Niepożądane działanie

Bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalne zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego (jawne: fusowate wymioty, smoliste stolce; utajone), choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zawroty głowy, szumy uszne; zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne z nosa, dziąseł, układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia. czasu protrombinowego, trombocytopenia; wylew krwi do mózgu; reakcje nadwrażliwości (astma, wysypka, pokrzywka, obrzęk, zaburzenia oddychania i pracy serca, wstrząs anafilaktyczny); astma oskrzelowa; ból głowy. Rzadko: zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); martwica brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. Skutkiem krwawień może być wystąpienie ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoborem żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej objawiającej się astenią, bladością, hipoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych.

Ciąża i laktacja

Preparat stosować w I i II trymestrze ciąży jedynie, w przypadku zdecydowanej konieczności po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. W III trymestrze preparat jest przeciwwskazany do stosowania. Podczas krótkotrwałego stosowania preparatu przez matkę karmiącą piersią, nie stwierdzono występowania działań niepożądanych u niemowląt, przerywanie karmienia piersią z reguły nie jest konieczne. Jednak w przypadku długotrwałego i regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane. Preparat może zaburzać płodność poprzez wpływ na owulację, działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Uwagi

Preparat może prowadzić do wydłużenia czasu krwawienia w czasie lub po zabiegach chirurgicznych (włącznie z niewielkimi zabiegami np. ekstrakcja zęba).

Interakcje

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydz. lub większych jest przeciwwskazane, ze względu na nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydz.; lekami przeciwzakrzepowymi np. pochodnymi kumaryny, heparyną oraz trombolitycznymi lub innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi np. tyklopidyną (zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków); innymi NLPZ, w tym salicylanami w dużych dawkach (zwiększone ryzyko choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek); lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego np. benzbromaron, probenecyd (osłabienie działania leków przeciwdnawnych); digoksyną (zwiększone stężenie digoksyny w osoczu); lekami przeciwcukrzycowymi (nasilenie działania tych leków); lekami moczopędnymi (osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu i wody w organizmie; nasilenie działania ototoksycznego furosemidu); glikokortykosteroidami podawanymi ogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona (zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenia ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów); inhibitorami ACE (zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego); kwasem walproinowym (zwiększenie toksyczności kwasu walproinowego i nasilenie działania przeciwagregacyjnego kwasu acetylosalicylowego) oraz alkoholem (zwiększone ryzyko działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego).

Cena

Gripblocker, cena 100% 30.89 zł

Preparat zawiera substancję: Acetylsalicylic acid

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."