Gemipar 500

1 czopek zawiera 50 mg, 125 mg lub 500 mg paracetamolu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Gemipar 500 10 szt., czopki doodbytnicze

Paracetamol

2019-04-05

Działanie

Paracetamol to lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Hamuje syntezę prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym poprzez hamowanie cyklooksygenazy kwasu arachidonowego. Zmniejszenie stężenia prostaglandyn w podwzgórzu jest odpowiedzialne za działanie przeciwgorączkowe paracetamolu. Paracetamol nie hamuje syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 h, a działania przeciwgorączkowego 6-8 h. Paracetamol dobrze wchłania się po podaniu doodbytniczym. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi ok. 25-28 %. T0,5 w fazie eliminacji u dorosłych wynosi ok. 3-4 h, u dzieci waha się w granicach 1,4-4,5 h. Paracetamol metabolizowany jest w wątrobie, 90% przyjętej dawki wydalane jest z moczem w postaci glukuronidów i siarczanów, 5% w postaci niezmienionej, pozostałe 5% metabolizowane jest w wątrobie, głównie przez CYP2E1 do reaktywnego metabolitu działającego hepatotoksycznie, N-acetylobenzochinoiminy (NAPQI). NAPQI podlega reakcji sprzęgania z glutationem lub innymi substancjami zawierającymi grupę tiolową substancjami z wytworzeniem kwasu merkapturowego rozpuszczalnego w wodzie, tym samym łatwo wydalanego.

Dawkowanie

Doodbytniczo. Czopki 50 mg oraz 125 mg: dawkę ustala się wg mc. dziecka (przeciętnie jednorazowo 10-15 mg/kg mc.). Czopki 50 mg: niemowlęta 3-6 mies. - 1 czopek jednorazowo, 7-12 mies. - 1-2 czopki jednorazowo. Czopki 125 mg: dzieci 1-3 lat - 1 czopek jednorazowo, 4-6 lat - 1-2 czopki jednorazowo. Czopki 500 mg: dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat - l czopek jednorazowo. W razie potrzeby, dawkę można powtarzać co 4 h, nie częściej niż 4 razy na dobę.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu o małym i umiarkowanym nasileniu. Czopki 50 mg: ból związany z ząbkowaniem; gorączka, np. w przebiegu chorób wieku dziecięcego u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować paracetamolu doustnie np. z powodu nudności lub wymiotów; czopki 125 mg i 500 mg: bóle głowy, zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bóle po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych; gorączka, np. w przebiegu przeziębienia lub grypy u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować paracetamolu doustnie np. z powodu nudności lub wymiotów.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężka niewydolność nerek. Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Ciężka niewydolność wątroby. Choroba alkoholowa. I trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Podczas stosowania należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu. Należy stosować ostrożnie u pacjentów w podeszłym wieku, u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Podczas stosowania paracetamolu nie należy spożywać alkoholu ze względu na ryzyko ciężkiego uszkodzenia wątroby. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych i regularnie pijących alkohol.

Niepożądane działanie

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie skóry, wysypka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy oskrzelowej, zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do objawów wstrząsu); zaburzenia żołądka i jelit (nudności, wymioty); objawy uszkodzenia wątroby, zaburzenia nerek i dróg moczowych (kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek). Bardzo rzadko: agranulocytoza, trombocytopenia, methemoglobinemia.

Ciąża i laktacja

Nie należy stosować w I trymestrze ciąży. Paracetamol może być stosowany w II i III trymestrze ciąży oraz w okresie karmienia piersią w przypadku zdecydowanej konieczności.

Interakcje

Paracetamol nasila działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny, wydłużając czas krwawienia i zwiększając ryzyko krwotoków. Stosowanie paracetamolu jednocześnie z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny. Równoczesne stosowanie paracetamolu i leków zwiększających metabolizm wątrobowy, np. ryfampicyny, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet w przypadku stosowania zalecanych dawek paracetamolu. Paracetamol wydłuża okres półtrwania chloramfenikolu i w przypadku wielokrotnego stosowania nasila jego toksyczność. Jednoczesne podawanie paracetamolu i niesteroidowych leków przeciwzapalnych, zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek. Stosowanie paracetamolu z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką gorączkę. Metoklopramid przyspiesza, a leki cholinolityczne opóźniają wchłanianie paracetamolu z przewodu pokarmowego. Spożywanie alkoholu podczas leczenia paracetamolem może prowadzić do niewydolności wątroby, spowodowanej martwicą komórek wątrobowych. Stosowanie paracetamolu może być przyczyną fałszywych wyników niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczania stężenia glukozy).

Preparat zawiera substancję: Paracetamol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."