Flustad

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu oraz 5 mg chlorowodorku fenylefryny.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Flustad 24 szt., tabl. powl.

Ibuprofen,

Phenylephrine hydrochloride

2019-04-05

Działanie

Preparat złożony o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym, przeciwzapalnym i zmniejszającym przekrwienie błony śluzowej oraz udrożniającym nos. Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego, niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, którego działanie jest wynikiem hamowania syntezy prostaglandyn. Zmniejsza ból, obrzęki i gorączkę. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po 45 min (po podaniu na czczo) lub po 1-2 h (przyjmowany jest z posiłkiem). Metabolizowany jest w wątrobie oraz szybko i całkowicie wydalany z moczem. T0,5 wynosi około 2 h. Fenylefryna jest stymulatorem postsynaptycznym receptorów α-adrenergicznych, z niskim kardioselektywnym powinowactwem do receptora β i minimalnym pobudzającym wpływem na OUN. Zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa poprzez zwężenie naczyń krwionośnych; zmniejsza obrzęk błon śluzowych nosa. Biodostępność fenylefryny po podaniu doustnym jest mała z uwagi na efekt pierwszego przejścia. W przypadku doustnego stosowania jako środka zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa, fenylefryna jest zwykle przyjmowana w odstępach 4-6 godzinnych.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >12 lat: 2 tabl. co 8 h. Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy dawkami i nie stosować więcej niż 6 tabl./dobę. Lek jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania: u dorosłych stosować do 5 dni, u dzieci >12 lat - do 3 dni. Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Nie stosować u dzieci <12 lat.

Wskazania

Objawowe leczenie bólu o nasileniu małym do umiarkowanego lub gorączki oraz przekrwienia błony śluzowej nosa związanych z przeziębieniem i grypą u dorosłych i młodzieży w wieku >12 lat.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, fenylefrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych NLPZ. Czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) krwotoki w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody lub potwierdzenie owrzodzenia, lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Niewydolność nerek. Niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca (IV wg NYHA). Nadciśnienie tętnicze i ciężka choroba niedokrwienna serca. Nadczynność tarczycy. Stosowanie z lekami z grupy NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami COX-2. Stosowanie z lekami z grupy inhibitorów MAO oraz w ciągu 14 dni od zaprzestania ich stosowania. III trymestr ciąży.

Środki ostrożności

Ze względu na ibuprofen, lek stosować ostrożnie u pacjentów z: ryzykiem wystąpienia owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego, tj. z owrzodzeniem w wywiadzie, u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia (takie jak: doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI lub leki przeciwpłytkowe, w tym kwas acetylosalicylowy w małej dawce) - należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę ibuprofenu; przebytymi chorobami przewodu pokarmowego oraz przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna (ryzyko zaostrzenia tych chorób); czynną lub przebytą astmą oskrzelową lub chorobami alergicznymi (zwiększone ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli); toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych); zaburzeniami czynności nerek oraz u osób odwodnionych (ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek); zaburzeniami czynności wątroby; nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie (opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki i nadciśnienie związane z przyjmowaniem NLPZ). Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru); badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie ibuprofenu w małych dawkach (np. ≤1200 mg/dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych. Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca (II-III wg NYHA), rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, obwodowymi chorobami tętnic i (lub) chorobami mózgowo-naczyniowymi oraz czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (np. nadciśnieniem tętniczym, hiperlipidemią, cukrzycą, palący tytoń) powinni być leczeni ibuprofenem po dokładnym rozważeniu; należy unikać stosowania dużych dawek ibuprofenu (2400 mg/dobę) u tych pacjentów. Ze względu na fenylefrynę, zachować ostrożność u pacjentów z chorobami układu krążenia, cukrzycą, jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, rozrostem gruczołu krokowego i nadciśnieniem tętniczym.

Niepożądane działanie

Ibuprofen. Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości z pokrzywką i świądem, ból głowy, zawroty głowy, szumy uszne, ból brzucha, nudności, niestrawność, różne rodzaje wysypek. Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia i wymioty. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza; pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienia i siniaki), ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs; objawami mogą być: obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia, niedociśnienie), aseptyczne zapalenie opon mózgowych (głównie u pacjentów z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi), owrzodzenie, perforacja i krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasami prowadzące do zgonu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku), zaburzenia czynności wątroby, ostra niewydolność nerek i martwica brodawek nerkowych (szczególnie podczas długotrwałego stosowania, związane ze zwiększeniem stężenia mocznika w surowicy i obrzękiem), ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka). Ponadto mogą wystąpić: zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka i owrzodzenie jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna. Badania kliniczne sugerują, że stosowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużych dawkach (2400 mg/dobę) może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu. Fenylefryna. Rzadko: kołatanie serca, reakcje alergiczne i pojedyncze przypadki retencji moczu u mężczyzn. Ponadto może wystąpić wysokie ciśnienie krwi z towarzyszącym bólem głowy i wymiotami, prawdopodobnie tylko w przypadku przedawkowania.

Ciąża i laktacja

Należy unikać, jeśli jest to możliwe, stosowania ibuprofenu w I i II trymestrze ciąży. Ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży (stosowany w czasie III trymestru ciąży może spowodować: u płodu - nadciśnienie płucne z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego Botalla; u matki i noworodka - może wydłużać czas krwawienia; u matki - może hamować kurczliwość macicy powodując wydłużenie porodu). Należy unikać stosowania fenylefryny podczas ciąży (fenylefryna może ograniczać przepływ krwi przez łożysko); ponadto ze względu na działanie zwężające naczynia krwionośne, fenylefryna powinna być stosowana z dużą ostrożnością u pacjentek, u których w przeszłości wystąpił stan przedrzucawkowy. Ibuprofen i jego metabolity mogą w niewielkiej ilości przenikać do mleka kobiecego, jest mało prawdopodobne, aby miały szkodliwy wpływ na niemowlęta; natomiast fenylefryna może zmniejszać produkcję mleka i dlatego tego leku złożonego nie należy stosować w okresie karmienia piersią. Ibuprofen może zaburzać płodność u kobiet przez wpływ na owulację; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Interakcje

Ibuprofen. Nie stosować w skojarzeniu z następującymi lekami: kwas acetylosalicylowy (ASA) - nasilenie działań niepożądanych, ponadto ibuprofen może konkurencyjnie hamować działanie małych dawek ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi (nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczyć działanie kardioprotekcyjne małych dawek ASA; uważa się, że doraźne stosowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego); inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2 - nasilenie działań niepożądanych. Uważnie stosować w skojarzeniu z następującymi lekami: leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna - nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych; leki hipotensyjne i moczopędne - osłabienie działania tych leków oraz ryzyko hiperkaliemii, ponadto leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności; kortykosteroidy - ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego; leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) - ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego; glikozydy nasercowe - zwiększenie stężenia glikozydów nasercowych, ponadto NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać wielkość przesączania kłębuszkowego (GFR); lit - zwiększenie stężenia litu we krwi; metotreksat - zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi; cyklosporyna - ryzyko nefrotoksyczności; takrolimus - ryzyko nefrotoksyczności; zydowudyna - ryzyko toksyczności hematologicznej (istnieją dane dotyczące zwiększonego ryzyka wylewu krwi do stawu oraz krwiaka u osób z hemofilią oraz zakażonych HIV otrzymujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen); antybiotyki chinolonowe - ryzyko drgawek; mifepryston - osłabienie działania mifeprystonu (nie należy stosować NLPZ przez 8-12 dni od zakończenia podawania mifeprystonu). Fenylefryna. Fenylefryny nie należy stosować podczas leczenia inhibitorami MAO oraz w czasie 2 tyg. po ich odstawieniu. Fenylefryna może niekorzystnie oddziaływać z innymi sympatykomimetykami, lekami rozszerzającymi naczynia i lekami β-adrenolitycznymi.

Preparat zawiera substancję: Ibuprofen, Phenylephrine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."