Flonidan®

1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny; tabletki zawierają laktozę. 5 ml zawiesiny zawiera 5 mg loratadyny; zawiesina zawiera sacharozę i glicerol.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Flonidan® but. 120 ml, zaw. doustna

Loratadine

12.68 zł 2019-04-05

Działanie

Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Słabo przenika do OUN, nie wykazuje istotnego klinicznie działania sedatywnego i przeciwcholinergicznego. Po podaniu doustnym szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Jest w znacznym stopniu metabolizowany w procesie pierwszego przejścia przez wątrobę, głównie z udziałem CYP3A4 i CYP2D6. Główny metabolit - desloratadyna (DCL) - jest czynny farmakologicznie. Maksymalne stężenie loratadyny w surowicy występuje po 1-1,5 h, a DCL po 1,5-3,7 h. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%, a DCL w 73-76%. Średni T0,5 leku wynosi 8,4 h (3-20 h), głównego metabolitu - 28 h (8,8-92 h). Loratadyna i jej metabolity są wydalane zarówno z moczem (ok. 40%), jak i z kałem (ok. 42%).

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz dzieci w wieku 2-12 lat o mc. >30 kg: 10 mg raz na dobę. Dzieci w wieku 2-12 lat o mc. 5 mg raz na dobę w postaci zawiesiny (stosowanie tabletek nie jest wskazane). Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, gdyż klirens loratadyny może być u nich zmniejszony. U dorosłych i dzieci o mc. >30 kg zaleca się podawanie 10 mg loratadyny co drugi dzień; dzieciom o mc. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabl. należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Zawiesinę należy wstrząsnąć przed użyciem.

Wskazania

Leczenie objawów alergicznego (sezonowego i całorocznego) zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

Środki ostrożności

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby oraz podczas długotrwałego stosowania leku. Ze względu na zawartość laktozy w tabletkach, pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować leku w postaci tabletek. Lek w postaci zawiesiny zawiera sacharozę i glicerol - pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni go przyjmować. Duże ilości glicerolu mogą powodować ból głowy, zaburzenia żołądkowe i biegunkę.

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, nerwowość, senność. Niezbyt często: bezsenność, zwiększony apetyt. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja), zawroty głowy, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, nieprawidłowa czynność wątroby, wysypka, łysienie, uczucie zmęczenia; tylko zawiesina: omdlenie, zaburzenia rytmu serca. Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała. W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych i młodzieży najczęściej zgłaszano: senność (1,2%), bóle głowy (0,6%), zwiększone łaknienie (0,5%), bezsenność (0,1%); u dzieci w wieku od 2 do 12 lat: ból głowy (2,7%), nerwowość (2,3%) i uczucie zmęczenia (1%).

Ciąża i laktacja

Dane otrzymane z dużej liczby zastosowań w okresie ciąży (ponad 1000 kobiet w ciąży) nie wskazują, aby loratadyna wywoływała wady wrodzone lub wywierała toksyczne działanie na płód i (lub) noworodka. W celu zachowania ostrożności należy unikać stosowania leku w okresie ciąży. Loratadyna przenika do mleka kobiecego, dlatego nie zaleca się jej stosowania u kobiet karmiących piersią.

Uwagi

Preparat należy odstawić na co najmniej 48 h przed wykonaniem testów skórnych. W badaniach klinicznych oceniających wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów nie obserwowano osłabienia sprawności psychofizycznej pacjentów otrzymujących loratadynę. Loratadyna nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak poinformować pacjentów, że bardzo rzadko u niektórych osób występowała senność, która może zaburzać wykonywanie tych czynności.

Interakcje

Lek nie nasila działania alkoholu. Możliwe są interakcje ze wszystkimi znanymi inhibitorami izoenzymów CYP3A4 lub CYP2D6, prowadzące do zwiększenia stężenia loratadyny i w konsekwencji do nasilenia działań niepożądanych. Jednoczesne stosowanie z ketokanazolem, erytromycyną i cymetydyną zwiększa stężenie loratadyny w osoczu (ale bez istotnych klinicznie zmian, w tym zmian w zapisie EKG).

Cena

Flonidan®, cena 100% 12.68 zł

Preparat zawiera substancję: Loratadine

Lek refundowany: TAK
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."