Flegtac Kaszel

1 ml syropu zawiera 1,6 mg chlorowodorku bromoheksyny. Preparat zawiera sorbitol, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu i propylu.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Flegtac Kaszel but. 200 ml, syrop

Bromhexine hydrochloride

18.0 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczna pochodna alkaloidu wazycyny o działaniu mukolitycznym. Oczyszcza drzewo oskrzelowe z gęstej wydzieliny śluzowej, towarzyszącej wielu chorobom dróg oddechowych. Bromoheksyna zwiększa ilość wydzieliny oskrzelowej oraz zmniejsza jej lepkość. Mechanizm działania polega na depolimeryzacji kwaśnych włókien polisacharydowych w śluzie i pobudzeniu aktywności komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów, co powoduje zmniejszenie lepkości gęstej wydzieliny oskrzelowej. Po podaniu doustnym lek szybko się wchłania z przewodu pokarmowego z Cmax w osoczu po ok. 1 h od podania. Po podaniu doustnym podlega intensywnemu metabolizmowi w wątrobie (efekt pierwszego przejścia) wykazując biodostępność ok. 20%. Bromoheksyna jest dobrze dystrybuowana do tkanek ciała. Wiąże się z białkami osocza w 95-99% i przenika przez barierę krew-mózg oraz przez łożysko. Wydalanie odbywa się głównie przez nerki, ok. 85-90% bromoheksyny jest wydalane z moczem w postaci metabolitów. Aktywnym metabolitem bromoheksyny jest ambroksol. Biologiczny okres póltrwania bromoheksyny wynosi około 12 h.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Na początku leczenia może być konieczne zwiększenie dawki do 30 ml/dobę (dawka maksymalna - co odpowiada 48 mg bromoheksyny) - 2 łyżki miarowe, 3 razy na dobę. Dzieci w wieku powyżej 12 lat: 5 ml (1 pełna łyżka miarowa) 3 razy na dobę; maksymalnie do 30 ml na dobę (co odpowiada 48 mg bromoheksyny). Dzieci w wieku 6 - 12 lat: 2,5 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/2) 3 razy na dobę; maksymalnie do 10 ml na dobę (co odpowiada 16 mg bromoheksyny). Dzieci w wieku 2 - 6 lat: 1,25 ml (1 łyżka miarowa napełniona do podziałki 1/4) 3 razy na dobę; maksymalnie do 5 ml na dobę (co odpowiada 8 mg bromoheksyny). Dzieciom w wieku poniżej 2 lat nie należy podawać preparatu. Preparat nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni chyba, że lekarz prowadzący zaleci inaczej. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych dotyczących stosowania chlorowodorku bromoheksyny u osób z niewydolnością wątroby lub nerek. Wydalanie bromoheksyny lub jej metabolitów jest zmniejszone u tych pacjentów. Przed zastosowaniem leku pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Sposób podania. Nie zażywać leku bezpośrednio przed snem. Preparat należy przyjmować po posiłkach.

Wskazania

Ostre i przewlekłe schorzenia dróg oddechowych przebiegające z zaburzeniami odkrztuszania i usuwania śluzu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Pacjenci z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Środki ostrożności

W stanach zapalnych dróg oddechowych z towarzyszącym zakażeniem bakteryjnym, bromoheksynę należy podawać jednocześnie z antybiotykami i lekami rozszerzającymi drogi oddechowe. Ważne jest także prawidłowe nawodnienie pacjenta zwłaszcza, gdy w obrazie klinicznym dominuje gorączka. Ponadto odpowiednie nawodnienie organizmu zwiększa stopień rozrzedzenia wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie. Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u osób z ryzykiem wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy. U pacjentów chorych na astmę preparat należy stosować ostrożnie. Zgłaszano przypadki ciężkich reakcji skórnych, takich jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa - Johnsona (SJS), toksyczna martwica naskórka (TEN) i ostra uogólniona krostkowica (AGEP) związanych ze stosowaniem bromoheksyny. Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), pacjent powinien natychmiast przerwać leczenie bromoheksyną i zgłosić się do lekarza. Preparat zawiera sorbitol (760 mg w 1 ml); sorbitol jest źródłem fruktozy. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub ma on dziedziczną nietolerancję fruktozy, nie powinien przyjmować tego leku. Sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Ponadto lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera 40 mg glikolu propylenowego w 1 ml.

Niepożądane działanie

Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, ból w nadbrzuszu, wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości. Bardzo rzadko: ból głowy, zawroty głowy, senność. Częstość nieznana: niestrawność, nadmierne pocenie się, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), obrzęk naczynioruchowy i świąd, obniżenie ciśnienia krwi, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych AST i ALT.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania preparatu w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży można stosować wyłącznie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Bromoheksyna przenika do mleka ludzkiego. Brak jest wystarczających informacji dotyczących wpływu bromoheksyny na organizm noworodków/dzieci. Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie leku biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki. Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ podawania bromoheksyny na płodność samców i samic. Brak danych dotyczących ludzi.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bromoheksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - należy zachować ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia bólów i zawrotów głowy lub senności.

Interakcje

Nie należy podawać jednocześnie z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych. Bromoheksyny nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, np. zawierającymi kodeinę lub jej pochodne, gdyż mogą osłabiać odruch kaszlu i powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące salicylanów i innych NLPZ na błonę śluzową przewodu pokarmowego. Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (erytromycyną, doksycykliną, amoksycyliną, cefuroksymem) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym. Nie wykazano żadnych klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami.

Cena

Flegtac Kaszel, cena 100% 18.0 zł

Preparat zawiera substancję: Bromhexine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."