Flegafortan

Flegafortan 0,8 mg/ml. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 4 mg chlorowodorku bromoheksyny. Flegafortan 1,6 mg/ml. 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) zawiera 8 mg chlorowodorku bromoheksyny. Lek zawiera: sorbitol ciekły niekrystalizujący, glikol propylenowy, parahydroksybenzoesan metylu, parahydroksybenzoesan propylu, alkohol benzylowy.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Flegafortan but. 200 ml, syrop

Bromhexine hydrochloride

18.32 zł 2019-04-05

Działanie

Syntetyczna pochodna alkaloidu wazycyny o działaniu mukolitycznym. Oczyszcza drzewo oskrzelowe z gęstej wydzieliny śluzowej, towarzyszącej wielu chorobom dróg oddechowych. Bromoheksyna zwiększa ilość wydzieliny oskrzelowej oraz zmniejsza jej lepkość. Mechanizm działania polega na depolimeryzacji kwaśnych włókien polisacharydowych w śluzie i pobudzeniu aktywności komórek gruczołowych do wytwarzania obojętnych polisacharydów, co powoduje zmniejszenie lepkości gęstej wydzieliny oskrzelowej. Bromoheksyna ułatwia wykrztuszanie, łagodzi kaszel i poprawia czynność nabłonka rzęskowego. Po podaniu doustnym lek szybko się wchłania z przewodu pokarmowego z Cmax w osoczu po ok. 1 h od podania. Po podaniu doustnym podlega intensywnemu metabolizmowi w wątrobie (efekt pierwszego przejścia) wykazując biodostępność ok. 20%. Bromoheksyna jest dobrze dystrybuowana do tkanek ciała. Wiąże się z białkami osocza w 95-99% i przenika przez barierę krew-mózg oraz w niewielkiej ilości przenika przez barierę łożyskową. Wydalanie odbywa się głównie przez nerki, ok. 85-90% bromoheksyny jest wydalane z moczem w postaci metabolitów. Aktywnym metabolitem bromoheksyny jest ambroksol. Po podaniu doustnym pojedynczych dawek 8-32 mg końcowy T0,5 wynosi 6,6-31,4 h.

Dawkowanie

Doustnie. Flegafortan 0,8 mg/ml. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 10 ml syropu (2 łyżki miarowe) 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Dzieci od 2 do 6 lat: 2,5 ml syropu (1/2 łyżki miarowej) 3 razy na dobę. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Lek należy przyjmować jedynie podczas występowania objawów. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 5 dni u osób dorosłych i dłużej niż 3 dni u dzieci w wieku od 2 lat. Flegafortan 1,6 mg/ml. Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżka miarowa) 3 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 2,5 ml syropu (1/2 łyżki miarowej) 3 razy na dobę. Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Lek należy przyjmować jedynie podczas występowania objawów. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować dłużej niż 5 dni u osób dorosłych i dłużej niż 3 dni u dzieci w wieku od 6 lat. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Leku nie należy podawać przed snem. Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa ułatwiająca dawkowanie.

Wskazania

Ostre i przewlekłe choroby dróg oddechowych przebiegające z utrudnionym wykrztuszaniem gęstej wydzieliny oskrzelowej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Stosowanie syropu o stężeniu 0,8 mg/ml jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 2 lat; stosowanie syropu o stężeniu 1,6 mg/ml jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności

Leku nie należy podawać jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi oraz lekami zmniejszającymi ilość wydzieliny oskrzelowej. Pacjentów należy poinformować o możliwości znacznego nasilenia wytwarzania wydzieliny oskrzelowej podczas leczenia. Bromoheksynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie, ponieważ może uszkadzać błonę śluzową przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku pacjentom z astmą oskrzelową. Ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji skórnych, jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy postępującej wysypki skórnej (czasem związane z pojawieniem się pęcherzy lub zmian na błonach śluzowych), należy natychmiast przerwać leczenie bromoheksyną i udzielić pacjentowi porady lekarskiej. Eliminacja bromoheksyny i jej metabolitów jest zmniejszona u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub niewydolnością nerek. Pacjentom takim należy podawać bromoheksynę pod ścisłym nadzorem lekarza. Lek zawiera sorbitol (760 mg/ml); wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu - leku nie mogą przyjmować pacjenci z dziedziczną nietolerancją fruktozy; sorbitol może powodować dyskomfort ze strony układu pokarmowego i może mieć łagodne działanie przeczyszczające. Lek zawiera glikol propylenowy (40,3 mg/ml). Lek zawiera parahydroksybenzoesan propylu i metylu, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Lek zawiera alkohol benzylowy (0,06 mg/ml). Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.

Niepożądane działanie

Niezbyt często: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha. Rzadko: reakcje nadwrażliwości, wysypka skórna, pokrzywka. Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy i świąd, bóle głowy, zawroty głowy, senność, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, ciężkie działania niepożądane dotyczące skóry (w tym rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna martwica naskórka i ostra uogólniona krostkowica), zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwój poporodowy. Brak danych lub istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania bromoheksyny u kobiet w okresie ciąży. Bromoheksyna przenika przez barierę łożyskową. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku w okresie ciąży. Bromoheksyna przenika do mleka matki. Wpływ bromoheksyny na organizm noworodków/dzieci jest nieznany. Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią czy przerwać podawanie leku, biorąc pod uwagę korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia dla matki.

Uwagi

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bromoheksyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, gdyż mogą wystąpić bóle i zawroty głowy lub senność.

Interakcje

Bromoheksyny nie należy stosować jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, ponieważ może dojść do niebezpiecznego nagromadzenia wydzieliny oskrzelowej wskutek osłabionego odruchu kaszlowego. Bromoheksynę należy ostrożnie stosować z atropiną i innymi lekami cholinolitycznymi, gdyż powodują one suchość błon śluzowych. Bromoheksyna może nasilać działanie drażniące na błonę śluzową przewodu pokarmowego salicylanów i innych NLPZ. Bromoheksyna stosowana jednocześnie z niektórymi antybiotykami (oksytetracyklina, erytromycyna, ampicylina, doksycylina, amoksycylina) zwiększa ich stężenie w miąższu płucnym.

Cena

Flegafortan, cena 100% 18.32 zł

Preparat zawiera substancję: Bromhexine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."