Finaride

1 tabl. powl. zawiera 5 mg finasterydu. Lek zawiera laktozę.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Finaride 30 szt., tabl. powl.

Finasteride

28.1 zł 2019-04-05

Działanie

Inhibitor 5-α-reduktazy testosteronu typu II. Zahamowanie aktywności 5-α-reduktazy powoduje zahamowanie przemiany testosteronu do hormonu o silniejszym działaniu androgennym - dihydrotestosteronu (DHT), który stymuluje rozrost gruczołu krokowego. Finasteryd nie wykazuje powinowactwa do receptorów androgenowych. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 2 h, całkowita absorpcja leku występuje po 6-8 h. Biodostępność wynosi ok. 80%. Finasteryd wiąże się z białkami osocza w ok. 93%. Jest metabolizowany w wątrobie. T0,5 wynosi średnio 6 h, u mężczyzn powyżej 70 rż. wydłuża się do ok. 8 h. 39% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci metabolitów, 57% - z kałem.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: zazwyczaj 5 mg raz na dobę niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć w całości. Preparat należy stosować przez co najmniej 6 miesięcy. Nie ma konieczności zmniejszenia dawki leku u niedializowanych pacjentów z niewydolnością nerek oraz u pacjentów powyżej 70 rż.

Wskazania

Leczenie i kontrola łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (objętość gruczołu w przybliżeniu ponad 40 ml) w celu zmniejszenia objętości powiększonego gruczołu krokowego, poprawy warunków odpływu moczu i złagodzenia objawów towarzyszących chorobie, a także w celu zmniejszenia ryzyka występowania ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia chirurgicznego.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Leku nie należy stosować u kobiet i dzieci.

Środki ostrożności

Pacjentów z dużą objętością moczu zalegającego i (lub) znacznie ograniczonym przepływem moczu należy starannie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia uropatii zaporowej. Należy wziąć pod uwagę możliwość wykonania zabiegu chirurgicznego. Przed rozpoczęciem leczenia finasterydem i okresowo w trakcie leczenia, należy wykonywać badanie per rectum oraz inne badania na obecność raka gruczołu krokowego. Oznaczenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy jest także stosowane w celu wykrycia raka gruczołu krokowego. Finasteryd powoduje zmniejszenie stężenia antygenu sterczowego (PSA) - należy wziąć to pod uwagę, jeżeli podczas leczenia konieczne jest oznaczenie u pacjenta wartości PSA. W takim przypadku należy rozważyć podwojenie wartości PSA przed porównaniem wyników z wynikami uzyskanymi od mężczyzn nieleczonych. Każde utrzymujące się zwiększenie stężenia PSA u pacjentów leczonych finasterydem należy dokładnie ocenić, w tym uwzględnić możliwość niestosowania się pacjenta do zaleceń lekarza. Finasteryd nie zmniejsza znacząco odsetka wolnego PSA (wolnego do całkowitego). Wartość odsetka wolnego PSA pozostaje bez zmian pomimo działania finasterydu. W przypadku wykorzystywania odsetka wolnego PSA jako pomocniczego wskaźnika do wykrywania raka gruczołu krokowego, nie ma konieczności korygowania wartości tego odsetka. Ze względu na ryzyko raka sutka u mężczyzn, należy poinformować pacjentów o konieczności niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian zauważonych w obrębie tkanki sutka, takich jak guzki, ból, powiększenie piersi lub wydzielina z sutków. U pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce wynoszącej 5 mg zgłaszano zmiany nastroju, nastrój depresyjny, depresję oraz rzadziej myśli samobójcze. Pacjentów należy monitorować pod kątem objawów psychicznych i w przypadku ich wystąpienia należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady u lekarza. Nie badano wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę finasterydu. Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Preparat zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Niepożądane działanie

Często: impotencja, zmniejszenie popędu płciowego, zmniejszenie objętości ejakulatu. Niezbyt często: bolesność lub powiększenie piersi, zaburzenia wytrysku, wysypka skórna. Bardzo rzadko: wydzielina z sutków, guzki piersi. Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości tj. obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka, gardła, warg), depresja, osłabienie popędu płciowego utrzymujące się po przerwaniu leczenia, niepokój, kołatanie serca, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, świąd, pokrzywka, ból jąder, zaburzenia wzwodu utrzymujące się po przerwaniu leczenia, zaburzenia wytrysku utrzymujące się po przerwaniu leczenia, niepłodność u mężczyzn i (lub) słaba jakość nasienia. W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu obserwowano przypadki raka piersi - nie można wykluczyć związku z leczeniem finasterydem.

Ciąża i laktacja

Leku nie należy stosować u kobiet. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać rozkruszonych lub przełamanych tabletek preparatu, ze względu na możliwość wchłaniania leku przez skórę - ryzyko zaburzeń rozwojowych u płodów męskich. Należy unikać kontaktu z nasieniem ze względu na obecność w nim preparatu. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Uwagi

Brak danych wskazujących na to, że finasteryd może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Finasteryd wydaje się nie wpływać znacząco na układ enzymów cytochromu P-450. Nie stwierdzono interakcji między finasterydem a propranololem, digoksyną, glibenklamidem, warfaryną, teofiliną i fenazonem.

Cena

Finaride, cena 100% 28.1 zł

Preparat zawiera substancję: Finasteride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."