Fexofast

1 tabl. powl. zawiera 120 mg lub 180 mg chlorowodorku feksofenadyny (co odpowiada 112 mg lub 168 mg feksofenadyny).

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Fexofast 20 szt., tabl. powl.

Fexofenadine hydrochloride

21.23 zł 2019-04-05

Działanie

Lek przeciwhistaminowy, antagonista receptora H1. Feksofenadyna jest farmakologicznie czynnym metabolitem terfenadyny. Nie wywiera działania uspokajającego, ani nie zaobserwowano istotnych zmian odstępu QTc w obrazie EKG. Szybko wchłania się po podaniu doustnym. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 1-3 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 60-70%. Lek metabolizowany jest tylko w ograniczonym stopniu. Wydalany jest głównie z żółcią, do10% podanej dawki jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i dzieci od 12 lat w sezonowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa: 120 mg raz na dobę; w przewlekłej pokrzywce idiopatycznej: 180 mg raz na dobę. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek nie jest konieczne dostosowywanie dawki. Sposób podania. Lek przyjmować raz na dobę, przed posiłkiem. 

Wskazania

Tabl. 120 mg: łagodzenie objawów sezonowego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Tabl. 180 mg: łagodzenie objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku, pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, ponieważ dane dotyczące stosowania w tej grupie są ograniczone. Pacjentów z czynną chorobą układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie należy ostrzec, że stosowanie leków przeciwhistaminowych może powodować działania niepożądane, takie jak tachykardia i zaburzenia rytmu serca. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności).

Niepożądane działanie

Często: ból głowy, senność, zawroty głowy; nudności. Niezbyt często: zmęczenie. Po wprowadzeniu do obrotu obserwowano: reakcje nadwrażliwości z objawami, takimi jak: obrzęk naczynioruchowy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, duszność, nagłe zaczerwienienie skóry i uogólnione objawy anafilaksji; bezsenność, nerwowość, zaburzenia snu lub koszmary senne; tachykardia, zaburzenia rytmu serca; biegunka; wysypka, pokrzywka, świąd.

Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania feksofenadyny u kobiet w ciąży. Lek nie powinien być stosowany w okresie ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie konieczne. Lek przenika do mleka kobiecego - nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią.

Uwagi

Lek należy odstawić na 3 dni przed wykonaniem alergicznych punktowych testów skórnych. W trakcie stosowania preparatu można prowadzić pojazdy mechaniczne i wykonywać zadania wymagające koncentracji, jednak zaleca się sprawdzenie indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

Interakcje

Jednoczesne stosowanie z erytromycyną lub ketokonazolem powoduje 2-3-krotne zwiększenie stężenia feksofenadyny w osoczu - zmiany te nie wpływały na długość odcinka QT w zapisie EKG ani nie wywoływały większej ilości działań niepożądanych w porównaniu z monoterapią. Nie zaobserwowano interakcji między feksofenadyną i omeprazolem. Podawanie leków zobojętniających kwas solny w żołądku zawierających wodorotlenek glinu i magnezu 15 min przed przyjęciem feksofenadyny zmniejsza jej biodostępność - zaleca się zachowanie 2 h przerwy między podaniem tych leków i preparatu.

Cena

Fexofast, cena 100% 21.23 zł

Preparat zawiera substancję: Fexofenadine hydrochloride

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."