Feraccru

1 kaps. zawiera 30 mg żelaza w postaci żelaza (III) maltolu. Preparat zawiera laktozę, czerwień Allura AC oraz żółcień pomarańczową FCF.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Feraccru 56 szt., kaps. twarde

Ferric maltol

2019-04-05

Działanie

Lek zawiera żelazo w postaci stabilnego żelaza trójwartościowego związanego kompleksowo z trzema ligandami maltolowymi. Struktura kompleksu umożliwia kontrolowane dostarczenie możliwego do wykorzystania żelaza, które jest wychwytywane przez ścianę jelita i przekazywane białkom transportującym i przechowującym żelazo w organizmie (odpowiednio transferynie i ferrytynie). Kompleks dysocjuje podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego, a więc nie trafia do krążenia systemowego. Lek jest metabolizowany przez UGT1A6 i przez siarczanowanie. Ulega szybkiemu metabolizmowi do glukuronidu maltolu. Cmax maltolu i glukuronidu maltolu osiągnięto po upływie 1-1,5 h po doustnym podaniu leku. Po podaniu doustnym maltolu, średnio 39,8%-60% było wydalane w postaci glukuronidu maltolu. Szczytowe wysycenie transferryny (TSAT) i całkowite stężenie żelaza w surowicy osiągnięto po 1,5-3 godzin po doustnym podaniu leku.

Dawkowanie

Doustnie. 1 kaps. 2 razy na dobę, rano i wieczorem, na pusty żołądek. Czas trwania leczenia zależy od nasilenia niedoboru żelaza, na ogół potrzebne jest co najmniej 12 tyg. leczenia. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak jest to konieczne do uzupełnienia zasobów żelaza w organizmie, na podstawie wyników badania krwi. Szczególne grupy pacjentów. U osób w wieku podeszłym nie ma potrzeby modyfikacji dawki. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku u dzieci i młodzieży (w wieku 17 lat i poniżej). Sposób podania. Kaps. należy przyjmować w całości na pusty żołądek (popijając połową szklanki wody), gdyż wchłanianie żelaza zmniejsza się, gdy przyjmuje się lek z pokarmem.

Wskazania

Leczenie niedoboru żelaza u dorosłych.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Hemochromatoza i inne zespoły przeładowania żelazem. Pacjenci otrzymujący wielokrotne przetoczenia krwi.

Środki ostrożności

Leku nie należy przyjmować w okresie zaostrzenia choroby zapalnej jelit oraz chorych na ChZJ z hemoglobiną (Hb) < 9,5 g/dl. Leku nie podawać dzieciom i młodzieży (w wieku 17 lat i poniżej). Zachować ostrożność stosując jednoczesnie suplementację metodami dietetycznymi i (lub) za pomocą soli żelaza. Rozpoznanie niedoboru żelaza lub niedokrwistości z niedoboru żelaza (NNŻ) należy ustalić na podstawie wyników badania krwi. Ważne jest zbadanie przyczyny niedoboru żelaza oraz wykluczenie przyczyn niedokrwistości innych niż niedobór żelaza. Leku nie badano u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Lek zawiera laktozę - nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Lek zawiera czerwień Allura AC i żółcień pomarańczową FCF mogące powodować reakcje uczuleniowe.

Niepożądane działanie

Często: bóle brzucha (w tym w nadbrzuszu), wzdęcia, zaparcia, dyskomfort/napięcie w obrębie jamy brzusznej, biegunka, nudności. Niezbyt często: ból głowy, nadmierny wzrost bakterii w jelicie cienkim, wymioty, trądzik, rumień, sztywność stawów, ból kończyn, uczucie pragnienia, zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej we krwi, podwyższona tyreotropinawe krwi, zwiększona aktywność GGT.

Ciąża i laktacja

Maltol żelaza (III) nie jest dostepny w krażeniu systemowym. Jako środek ostrożności zaleca się unikanie stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach leczenie maltolem nie miało wpływu na płodność. Badania dotyczące toksycznego wpływu na rozrodczość są niewystarczające, aby wykluczyć ryzyko u ludzi.

Uwagi

Nie oczekuje się wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Interakcje

Pokarm hamuje wchłanianie leku - przyjmować na pusty żołądek. Unikać jednoczesnego przyjmowania leku i dożylnego podawania żelaza, ponieważ taka terapia skojarzona może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego a nawet omdlenia, w wyniku szybkiego uwolnienia żelaza z powodu wysycenia transferryny przez dożylnie podane żelazo. Doustnie podawane żelazo zmniejsza wchłanianie penicylaminy, bisfosfonianów, cyprofloksacyny, entakaponu, lewodopy, lewofloksacyny, lewotyroksyny (tyroksyny), moksyfloksacyny, mykofenolatu, norfloksacyny i ofloksacyny. Powyżej wymienione preparaty należy podawać w odstępie co najmniej 2 h od podania maltolu żelaza (III). Podczas doustnego przyjmowania żelaza jednocześnie z tetracykliną zmniejszyć się może wchłanianie zarówno żelaza, jak i antybiotyku. Preparaty żelaza i tetracykliny należy podawać w odstępie 2-3 h. Sole wapnia i magnezu (np. trójkrzemian magnezu) mogą zmniejszać wchłanianie doustnie przyjętego żelaza. Preparaty żelaza należy przyjmować w odstępie co najmniej 2 h od przyjęcia tych związków. Unikać jednoczesnego stosowania żelaza z dimerkaprolem, powyższe skojarzenie ma działanie nefrotoksyczne. Unikać jednoczesnego stosowania chloramfenikolu z żelazem, chloramfenikol opóźnia klirens żelaza z osocza i wbudowywanie żelaza do krwinek czerwonych oraz zakłóca erytropoezę. Unikać jednoczesnego stosowania żelaza z metylodopą, ponieważ żelazo podawane doustnie może hamować działanie obniżające ciśnienie tętnicze metylodopy.

Preparat zawiera substancję: Ferric maltol

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."