Eziclen

2 butelki (2 x ok. 176 ml koncentratu) zawierają 35,020 g bezwodnego siarczanu sodu, 6,552 g siedmiowodnego siarczanu magnezu, 6,260 g siarczanu potasu. Całkowita zawartość elektrolitów w 2 butelkach wynosi: sód (pochodzący z siarczanu sodu - substancji czynnej oraz sodu benzoesanu - nośnika) - 494,42 mmol, potas - 71,8 mmol, magnez - 26,6 mmol, siarczany - 309,0 mmol. Jedno leczenie obejmuje przyjęcie zawartości dwóch butelek.

Nazwa Zawartość opakowania Substancja czynna Cena 100% Ost. modyfikacja
Eziclen 2 but., konc. do sporz. roztw. doustnego

Magnesium sulfate,

Anhydrous sodium sulphate,

Potassium sulphate

2019-04-05

Działanie

Osmotyczny lek przeczyszczający. Jego mechanizm działania opiera się przede wszystkim na ograniczonym i ulegającym wysyceniu procesie transportu czynnego siarczanów. Wysycenie mechanizmu transportu siarczanów w przewodzie pokarmowym sprawia, że pozostają one w świetle jelita. Działanie osmotyczne niewchłoniętych siarczanów powoduje zatrzymanie wody w świetle jelita i prowadzi do jego oczyszczenia. Efekt osmotyczny niewchłoniętych jonów, gdy spożyte zostaną z dużą ilością wody, powoduje powstanie obfitej wodnistej biegunki. W badaniach klinicznych średni czas do wystąpienia czystej biegunki wynosił około 6,3 h, gdy dawki przedzielone były 12 h przerwą, oraz około 2,8 h gdy spożyte zostały w odstępie 1 h.

Dawkowanie

Dorośli (do właściwego oczyszczenia jelita grubego potrzebne są dwie butelki): łączna objętość płynów wymaganych do oczyszczenia jelita grubego wynosi około 3 litrów, do spożycia doustnego przed badaniem lub zabiegiem. Lek może być stosowany w dawkach podzielonych (dwudniowe stosowanie; pierwsza butelka do spożycia wieczorem na dzień przed procedurą, a druga do spożycia następnego dnia rano), lub jako jednodniowy preparat doustny. Dozwolonymi czystymi płynami są woda, herbata lub kawa (bez mleka lub śmietanki beznabiałowej), napoje niegazowane, przecedzone soki owocowe bez miąższu (nie barwy czerwonej ani purpurowej), czysta zupa lub zupa przecedzona w celu usunięcia z niej wszelkich stałych elementów. Dokładny schemat dawkowania i szybkość przyjmowania może określić lekarz. Jeśli jest to możliwe z uwagi na godzinę zaplanowanego badania lub zabiegu, preferowane jest stosowanie schematu z dawkami podzielonymi niż schematu z dawką jednodniową. Sposób podania. Schemat z dawkami podzielonymi (dwudniowy). W przeddzień badania lub zabiegu. Wczesnym wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu (np. o godz. 18:00): zawartość jednej butelki należy przelać do dołączonego w opakowaniu kubka i rozcieńczyć wodą do kreski (tj. około 0,5 litra). Pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski kubkami wody lub czystych płynów (tj. około 1 litra) w ciągu następnych 2 h. W dniu badania lub zabiegu. Rano w dniu badania lub zabiegu (10 do 12 h po wieczornej dawce), należy powtórzyć postępowanie z poprzedniego wieczoru używając drugiej butelki. Spożycie całości rozcieńczonego roztworu oraz dodatkowej ilości płynów (wody lub czystych płynów) należy zakończyć: w przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia ogólnego, przynajmniej na 1 h przed badaniem lub zabiegiem; w przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zazwyczaj przynajmniej na 2 h przed badaniem lub zabiegiem, zgodnie ze wskazówkami anestezjologa. Jednodniowy schemat dawkowania (alternatywny schemat dawkowania do stosowania zależnie od indywidualnych wymagań klinicznych pacjenta). Wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Wczesnym wieczorem w przeddzień procedury (np. o godz. 18:00): zawartość jednej butelki przelać do dołączonego w opakowaniu kubka i rozcieńczyć wodą do kreski (około 0,5 litra); pacjent powinien wypić rozcieńczony roztwór, a następnie uzupełnić dwoma napełnionymi do kreski kubkami wody lub czystego płynu (tj. około 1 litra) w ciągu następnych 2 h. Około 2 h po rozpoczęciu przyjmowania pierwszej dawki (np. o godz. 20:00) należy powtórzyć postępowanie używając drugiej butelki. Przyjęcie całości rozcieńczonego roztworu preparatu oraz dodatkowej wymaganej ilości płynów (wody lub czystych płynów) należy zakończyć: w przypadku badania lub zabiegu bez znieczulenia ogólnego, przynajmniej na 1 h przed badaniem lub zabiegiem; w przypadku badania lub zabiegu w znieczuleniu ogólnym, zazwyczaj przynajmniej na 2 h przed badaniem lub zabiegiem, zgodnie ze wskazówkami anestezjologa. Po zakończeniu badania lub zabiegu. W celu uzupełnienia płynów utraconych w czasie przygotowań do badania lub zabiegu, należy zachęcać pacjentów do picia wystarczającej ilości płynów, aby utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Ograniczenia dietetyczne. W przeddzień badania lub zabiegu można spożyć lekkie śniadanie. Następnie pacjent powinien przyjmować wyłącznie czyste płyny na obiad, kolację i wszelkie inne posiłki, do czasu wykonania badania lub zabiegu. Należy unikać przyjmowania czerwonych, purpurowych napojów, mleka oraz napojów alkoholowych. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawkowania, jednakże należy zachować szczególną ostrożność. Preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w populacji pediatrycznej (<18 lat).

Wskazania

Oczyszczenie jelita grubego u dorosłych pacjentów przed badaniami lub zabiegami wymagającymi jego oczyszczenia (np. w diagnostyce obrazowej jelita grubego, obejmującej endoskopię oraz radiologię, bądź zabieg chirurgiczny). Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w leczeniu zaparć.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Potwierdzona lub podejrzewana niedrożność przewodu pokarmowego. Perforacja jelita. Zaburzenia opróżniania żołądka (np. porażenie żołądka). Niedrożność jelita. Toksyczne zapalenie jelita grubego lub zespół toksycznego rozszerzenia okrężnicy. Obfite wymioty. Ciężkie odwodnienie. Zastoinowa niewydolność serca. Wodobrzusze. Ciężka niewydolność nerek (wskaźnik przesączania kłębuszkowego 2). Czynna choroba zapalna jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenia jelita grubego).

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami odruchu gardłowego oraz u pacjentów podatnych na zarzucanie treści żołądkowej do przełyku lub na aspirację (pacjentów należy poddać obserwacji podczas podawania leku oczyszczającego jelito); z dolegliwościami przebiegającymi z osłabieniem perystaltyki przewodu pokarmowego lub z dolegliwościami bądź zabiegami chirurgicznymi w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, predysponującymi do zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego. Lek może powodować przemijające łagodne lub umiarkowane zwiększenie stężenia kwasu moczowego. Potencjalny wzrost stężenia kwasu moczowego należy uwzględnić przed podaniem preparatu u pacjentów z objawami dny w wywiadzie lub z hiperurykemią. Biorąc pod uwagę potencjalne ryzyko ciężkich zaburzeń elektrolitowych, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka przed rozpoczęciem leczenia w grupach ryzyka. Należy zachować szczególną ostrożność przepisując lek pacjentom, u których występują znane przeciwwskazania lub, u których należy zachować szczególne środki ostrożności, w tym również, odpowiednie nawodnienie. Wszystkim pacjentom należy zalecić odpowiednie nawodnienie przed, podczas oraz po zastosowaniu preparatu. Jeśli u pacjenta wystąpią ciężkie wymioty lub objawy odwodnienia po przyjęciu leku, należy wdrożyć działania mające na celu nawodnienie pacjenta, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wystąpienia poważnych powikłań związanych z zaburzeniami gospodarki wodno - elektrolitowej (takimi jak drgawki i zaburzenia rytmu serca). Ponadto należy rozważyć wykonanie badań laboratoryjnych (elektrolity, kreatynina oraz azot mocznikowy we krwi) przed wykonaniem badania lub zabiegu. Pacjentowi należy zalecić przyjmowanie wystarczająco dużej ilości wody lub czystych płynów w celu utrzymania prawidłowego stopnia nawodnienia organizmu. U osłabionych i wrażliwych pacjentów, osób starszych, pacjentów z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności nerek, wątroby lub serca oraz u pacjentów narażonych na zaburzenia elektrolitowe, lekarz powinien rozważyć wykonanie badań stężenia elektrolitów oraz czynności nerek przed oraz po zastosowaniu preparatu. U pacjentów z objawami odwodnienia lub pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi należy najpierw wyrównać zaburzenia elektrolitowe przed podaniem produktu oczyszczającego jelito. Ponadto należy zachować ostrożność u pacjentów, u których występują dolegliwości bądź stosowane są preparaty, które zwiększają ryzyko zaburzeń wodno-elektrolitowych (w tym hiponatremii oraz hipokaliemii) lub które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia potencjalnych powikłań; pacjentów należy właściwie monitorować. Istnieje teoretyczne ryzyko wydłużenia odstępu QT wskutek zaburzeń elektrolitowych. Lek nie jest przeznaczony do bezpośredniego spożycia (bezpośrednie spożycie nierozcieńczonego roztworu może zwiększać ryzyko nudności, wymiotów, odwodnienia organizmu oraz zaburzeń elektrolitowych). Zawartość każdej butelki należy rozcieńczyć wodą i przyjąć, zgodnie z zaleceniami, wraz z dodatkową ilością wody, w celu zapewnienia właściwej tolerancji. Preparat zawiera 247,1 mmol (5,684 g) sodu w butelce, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością sodu. Lek zawiera 35,9 mmol (1,405 g) potasu w butelce, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub u pacjentów na diecie z kontrolowaną zawartością potasu. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności preparatu w populacji pediatrycznej (tj. u pacjentów w wieku poniżej 18 lat); brak dostępnych danych.

Niepożądane działanie

Biegunka jest spodziewanym następstwem podania preparatu oczyszczającego jelito, z tego względu występuje ona po przyjęciu leku. Podobnie jak w każdej interwencji tego rodzaju, działania niepożądane występują u większości pacjentów. Bardzo często: wzdęcia, bóle brzucha, nudności, wymioty, dyskomfort. Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, dyskomfort okolicy odbytu i odbytnicy, suchość w ustach, dysuria, dreszcze, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej we krwi, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie stężenia fosforu we krwi, hiperbilirubinemia, zaburzenia parametrów biochemicznych krwi, w tym hiponatremia, hipokaliemia, hipokalcemia oraz hiperurykemia. Częstość nieznana: nadwrażliwość (w tym pokrzywka, świąd, wysypka, wyprysk, duszność, ucisk w gardle).

Ciąża i laktacja

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży. Należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia preparatem do upływu 48 h od podania drugiej dawki leku.

Uwagi

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Interakcje

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów stosujących blokery kanału wapniowego, leki moczopędne, sole litu bądź preparaty mogące wpływać na stężenie elektrolitów. Należy również zachować ostrożność podczas stosowania leków o potwierdzonym działaniu wydłużającym odstęp QT. Biegunka jest spodziewanym następstwem leczenia, tym samym, preparaty podawane doustnie w ciągu 1 do 3 h od rozpoczęcia leczenia i do czasu zakończenia procesu oczyszczania jelita mogą ulec wypłukaniu z przewodu pokarmowego, a lek może nie być właściwie wchłonięty. Może mieć to wpływ zwłaszcza na działanie terapeutyczne doustnych preparatów przyjmowanych regularnie, o wąskim indeksie terapeutycznym lub krótkim okresie półtrwania (np. doustne środki antykoncepcyjne, leki przeciwpadaczkowe, doustne leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, lewotyroksyna, digoksyna).

Preparat zawiera substancję: Magnesium sulfate, Anhydrous sodium sulphate, Potassium sulphate

Lek refundowany: NIE
Informacje o lekach dostarcza:

"Właściciel portalu Poradnikzdrowie.pl nie jest właścicielem Bazy Leków. Dostawca bazy leków oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy, a także oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia."